نماینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از دیدگاه امام خمینی جایگاه رفیع دارند امام خمینی نمایندگان را که بر اساس انتخابات به مجلس راه می یابند «عصاره فضایل ملت» می دانند.
توصیه های امام خمینی به نمایندگان مردم در مجلس اول دیدگاه امام را در مورد نمایندگان و ویژگی های آنها مشخص می نماید. امام نمایندگان مردم را به اموری همچون رسیدگی به وضعیت مستضعفان و مستمندان، مقابله پرقدرت با قدرت های شیطانی، مقابله با پیشنهادهای مخالف شرع مقدس و در پیش گرفتن سیاست نه شرقی و نه غربی در تمام امور توصیه کرده و می فرمایند:
- ...شما دوستان محترم نماینده ملتى هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهى- اسلامى فکر نمى‏کنند؛ و انتخاب شما براى پیاده نمودن عدالت اسلامى که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهى از آن محروم بودند... (صحیفه امام، جلد 12، ص361)
- امید آن است که رسیدگى به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر مى‏گیرد در رأس برنامه‏ها قرار گیرد... (همان، ص362)
- شما منتخبین مجلس که از پشتیبانى جدى ملت عزیز برخوردارید، باید با کمال قدرت در مقابل قدرتهاى شیطانى که در رژیم دست نشانده سابق، حاکم بر سرنوشت ما بودند بایستید و از هیچ قدرتى غیر از قدرت خداوند قادر نهراسید، و جز به مصالح کشور به چیز دیگرى فکر نکنید. (همان، ص362)
- لازم است طرحهایى که در مجلس مى‏گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت، با پیشنهادهاى مخالف با شرع مقدس که ممکن است از روى ناآگاهى و غفلت طرح شود شدیداً مخالفت نمایید. (همان، ص362)
- ویژگى این مجلس و محیط کشور در این دوره ایجاب مى‏کند که مجلس و دولت هماهنگ شود تا بر مشکلات کشور فائق آیند. (همان، ص363).
- سیاست «نه شرقى و نه غربى» را در تمام زمینه‏هاى داخلى و روابط خارجى حفظ کنید و کسى را که خداى نخواسته به شرق و یا به غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر نپذیرفت، او را منزوى نمایید. و اگر در وزارتخانه‏ها و نهادهاى دیگر کشور چنین گرایشى باشد که مخالف مسیر اسلام و ملت است اول هدایت و در صورت تخلف، استیضاح نمایید که وجود چنین عناصر توطئه‏گر در رأس امور یا در قطب هاى حساس، موجب تباهى کشور خواهد شد . (همان، ص363 و 364)
ایشان همچنین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را در دوره اول چنین مورد خطاب قرار می دهند:
- ... مجلسى که براى ادامه نظام جمهورى اسلامى و شرعیت بخشیدن به آن نقش اساسى دارد مجلسى که علاقه مندان به اسلام و جمهورى اسلامى دل بدان بسته، و مخالفان و دشمنان آن چشم به آن دوخته اند آنان دل بسته اند که منتخبین آنها، که از علماى متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با راى مبارک خود شایسته ترین و آگاه ترین و متعهدترین فقیه یا فقها را براى این مقام، که صیانت نظام جمهورى اسلامى و هدایت آن به طور شایسته و موافق با شریعت مطهره بستگى به آن دارد، با اعتقاد به حضور خداوند متعال و نظارت او -جل و علا- بر آراء و اعمال و احوال آنان تعیین نمایند، و رضاى او را بر رضاى خود و دیگران مقدم دارند. و اینان چشم طمع دوخته اند که شاید به وسیله ایادى خود بتوانند لغزشى خداى نخواسته ایجاد کنند که در آتیه اى ولو دراز مدت نظام اسلامى را به انحراف کشانند. (ص امام، جلد 18، ص3)
- و در ادامه می افزایند «ما مى دانیم که ابرقدرتها و حکومتهاى وابسته به آنان با اسلام شاهنشاهى و ملکى مخالف نیستند، بلکه بى شک آن را تایید نیز مى کنند. اسلامى که به وسیله ایادى ابلیسى خود و جهال بصورت عالم، عرضه شود - که علماى اسلام و مسلمانان نباید در امور سیاسى و اجتماعى مسلمین دخالت کنند و نباید در امور مسلمانان اهتمام نمایند، و حکم واضح عقل موافق با قرآن را نادیده گرفته و حدیث «مجارى الامور بید العلماء باللّه» را ضعیف و سخن شریف «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا». و دیگر احادیث از این قبیل را بى مبنا یا به تاویل کشانند - صددرصد مورد تایید آنان است. چه بهتر که دست علماى متعهد و مسلمانان بیدار را این درباریان روحانى نما و بازیخوردگان غافل از سیاست بازى شیاطین ببندند، و راه را براى چپاول و سلطه قدرتها باز کنند. آنان از اسلامى که مؤید آنهاست چه باک دارند از اسلام على بن ابیطالب - علیه صلواة اللّه و سلامه - مى ترسند.... (همان، ص3و4)
- و اکنون شما، اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهى و ستمشاهى، مسئولیتى را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتهاست، و آغاز به کارى کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهید داده و داغدیده گرو آن است. تاریخ و نسلهاى آینده درباره شما قضاوت خواهند کرد... (همان، ص5).
- شما برگزیدگان مستضعفان مى دانید که با کوتاه شدن دست ابرقدرتهاى چپاولگر از کشور اسلامى شما، آنان و وابستگان به ...

. انتهای پیام /*