حضرت امام در تاریخ 4 اردیبهشت 1368 به رئیس جمهور وقت نامه ای نوشتند و در این نامه ضمن تایید نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه قانون اساسی از دیدگاه کار شناسان و دست اندر کاران، نقایص و اشکالاتی که در تدوین قانون اساسی به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است و ... اشاره می نمایند و رفع آن را یک ضرورت مطرح می کنند لذا هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین می کنند و به رئیس جمهور اعلام می کنند و در پایان نامه محدوده مسائل مورد بحث را به شرح زیر معین می کنند:
1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 7- راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
جهت کسب اطلاعات دقیق می توانید به صحیفه امام ، جلد 21، صفحه 363 و 364 مراجعه نمایید.

. انتهای پیام /*