پس از نامه حضرت امام خمینی به مرحوم حاج احمد آقا ، بنیان تشکیل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) شکل گرفت .«اساسنامه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)» در تاریخ 21/4/68 به تصویب تولیت مؤسسه (مرحوم حاج سید احمد آقا) و به دنبال آن تحت شماره 6840/6 به تاریخ 4/5/1368 به تصویب اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران رسید.

* * *
قانون نحوة حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی(س) ـ‏ رضوان الله تعالی علیه ـ تحت شماره 86258/ق36 به تاریخ 27/8/1368 و الحاقیه آن در تاریخ 11/7/69 در شماره روزنامه رسمی کشور 82018 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان توسط رئیس جمهور وقت (حضرت آیت‏الله هاشمی رفسنجانی) ابلاغ شد.

. انتهای پیام /*