اقدامات زیر در زمینه گردآوری و تدوین خاطرات یاران و شاگردان امام انجام گرفته است
1ـ شناسایی و گردآوری اسامی افرادی که به نوعی با امام خمینی آشنایی یا ارتباط داشته و خاطراتی از آن رهبر فقید به ذهن سپرده اند ( شاگردان ، اعضای خانواده، مبارزین ، مسئولان وقت و ...)
2ـ هماهنگی و اقدام برای مصاحبه به صورت صوتی ، تصویری یا مکتوب
3ـ حاصل اقدامات مزبور به گردآوری حدود 5000 ساعت مصاحبه منجر شده است.
4ـ از میان خاطرات مورد نظر تا کنون 35 عنوان کتاب تاریخ شفاهی (یادها) منتشر شده است که آخرین آنها خاطرات آیت الله عراقچی و خاطرات توکلی بینا بوده است.
5ـ انجام مصاحبه و اخذ خاطرات کماکان در تهران، قم و اصفهان ادامه دارد.


. انتهای پیام /*