حقیقت قرآن مجید، چنانکه در آیه چهارم سوره زخرف به آن اشاره شده است: «و انه فی امّ الکتاب لدینا لعلیّ حکیم؛ همانا قرآن در امّ الکتاب، نزد ما متعالی و حکیم بود.» جایگاه عنداللهی دارد، که از ویژگی ها و خصوصیات عالم پایین به دور می باشد، بنابراین برای اینکه این حقیقت مورد بهره برداری انسانها قرار گیرد، باید از آن مرتبه فرود آید، یعنی نزول پیدا می کند، و معنای نزول نیز به معنای ظهور آن در مرتبه پایین می باشد نه تجافی که از آن جدا شود و مراتب نزول را قرآن پیموده تا به صورت الفاظ در زبان رسول خدا(ص) جاری گشته است؛ و این مرتبه هفتم نزول (نازله هفتم) است. که شاید مراتب نزول را مطابق مراتب هفتگانه وجود انسانی (انسان کامل) دانست، حضرت امام(س) می فرمایند: « قرآن دارای ابعادی است که تا رسول اکرم- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- مبعوث نشده بودند و قرآن متنزل نشده بود از آن مقام غیب، نازل نشده بود از آنجا، و با آن جلوه نزولی‏اش در قلب رسول خدا جلوه نکرده بود، برای احدی از موجودات ملک و ملکوت ظاهر نبود. بعد از آنکه اتصال پیدا کرد مقام مقدّس نبوی ولی اعظم با مبدأ فیض به آن اندازه‏ای که قابل اتصال بود، قرآن را نازلتاً و مُنزَّلًا کسب کرد، در قلب مبارکش جلوه کرد و با نزول به مراتب هفتگانه به زبان مبارکش جاری شد. قرآنی که الآن در دست ماست نازله هفتم قرآن است‏» (صحیفه امام، ج17، ص431)
برای اطلاع بیشتر به «قرآن کتاب هدایت»، دفتر سیزدهم تبیان، رجوع کنید.

. انتهای پیام /*