بلی ، با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و توطئه های قدرتهای بزرگ و کسانی که وابستگی به آنها دارند و با عنایت به مجموعه نابسامانیهای موجود کشور بعد از انقلاب و ریاست جمهوری بنی صدر به مردم توصیه می کنند که در مورد انتخاب یک فرد و رای به او برای مقام ریاست جمهوری اوصاف زیر را مورد ملاحظه جدی قرار دهند و کسی را انتخاب کنند که مملکت را به طوری که خداوند می خواهد اداره کند و تا آن حدودی که در اختیار اوست به خوبی اداره نماید. 1-واجد صفات لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی 2- عدم سوء سابقه 3- نسبت به اسلام متعهد تر 4- نه غربزده باشد نه شرقزده 5- پیرو احکام اسلام باشد 6- دلسوز به ملت باشد 7- خدمتگزار به ملت باشد 8- دارای سوابق خوب باشد 9- از خود مردم و برای مردم باشد 10- عدم پیوند با اجانب 11- ملاحظه کردن سوابق قبل از انقلاب، در حال انقلاب و بعد از پیروزی 12- اعتقاد به قوانین داشته باشد 13- خاضع در مقابل قانون اساسی و اصل یکصد و ده که راجع به ولایت فقیه است 14- حامی مستضعفان باشد 15- دارای بصیرت در امر دین و دنیا باشد 16- دارای دید سیاسی 17- مسلمان باشد،ملی باشد 18- عدم وابستگی به رژیم سابق 19- تاثیرگذار در مقدرات کشور 20- لایق مسند ریاست جمهوری 21- صد در صد مکتبی،اسلامی ، در خط اسلام 22- منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتبهای انحرافی برای اطلاع بیشتر به کتاب انتخابات در اندیشه امام خمینی(س) تبیان آثار موضوعی (دفتر اول)- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی _ 1383 مراجعه شود.

. انتهای پیام /*