حضرت امام در باره حقوق و آزادیهای اقلیت های مذهبی مطالب متعددی را مطرح فرموده اند ، از جمله مواردی که می توان به آن اشاره نمود عبارتند از : رعایت حقوق اقلیت های مذهبی ، بهره مندی از حقوق طبیعی ، آزادی کامل ، آزادی در اجرای آداب دینی و اجتماعی ، جایگاه اقلیت ها ، حفظ احترام آنان ، پشتیبانی از اقلیت ها ، رفتار انسانی وعادلانه با آنان ، ملاحظه حقوق همه اقشار در قانون و رعایت مصالح همه ، و رفاه و آسایش اقلیت ها و ... تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی ، خود را موظف می داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند. (صحیفه امام ، ج 4 ، ص441) اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست . آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسال خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.(صحیفه امام ،ج 5 ، ص 188) اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند ، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد .مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا هر مذهب دیگر فرقی ندارد.(صحیفه امام ،ج 4 ،ص 508) ما به تمام اقلیتهای مذهبی احترام می گذاریم ،در هر کجا که باشند.(صحیفه امام ، ج5،ص 386) دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند . و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد.( صحیفه امام ، ج4 ،ص 410) برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: کتاب آزادی در اندیشه امام خمینی (س)-تبیان آثار موضوعی (دفتر بیست و هفتم)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،1384 صص136 تا 161 . و نیز به مجموعه 22 جلدی صحیفه امام که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی انتشار یافته است .

. انتهای پیام /*