پیشگفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

پیشگفتار

بسمه تعالی

‏ ‏

‏ ‏

‏یکی از آثار نفیس در مبحث نبوت و ولایت، به طریقۀ محققان از عرفا و کمّل از حُکمای‏‎ ‎‏اسلامی، رسالۀ‏‏ مصباح الهدایة إلی الخلافة و الولایة‏‏ اثر سید سادات و اماجدالعرفاء و الفقهاء، ‏‎ ‎‏قدوةالحکماء المتألهین، استاد محقق در حکمت متعالیه، مرحوم مبرور، حضرت امام خمینی، ‏‎ ‎‏سقی الله تربته، می باشد. مرحوم امام خمینی کتاب‏‏ سرّ الصلوة،‏‏ که بحق اثری است بینظیر، و‏‎ ‎‏شرح دعاء السحر، و اثر حاضر را به زبان عرفان - که لسان خاص این قبیل از آثار است و جز خامۀ‏‎ ‎‏کمل از ارباب عرفان هیچ قلمی را توانایی آن نیست که اثری قابل دوام و کتابی که حق مطلب‏‎ ‎

کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 9

‏عرفانی را ادا نماید به‏‏ ‏‏وجود آورد -  تصنیف فرموده اند. نگارنده در مقدمه بر شرح فصوص قیصری، ‏‎ ‎‏که چاپ آن به پایان رسیده و تعالیق امام(قده) در حواشی همین شرح نفیس چاپ شده، در نحوۀ‏‎ ‎‏تفکر آن محقق عالیمقام در عرفانیات بحث و آثار آن جناب را ذکر کرده ام. ‏

‏اهل حق و حقیقت به این اصل غیرقابل تردید نزد مردم دانا معترف اند که در گلزار معانی و‏‎ ‎‏حقایقی که چمن آرای فکر بشر به وجود آورده است هیچ گلی خوشبوتر و دلپذیرتر از گل عرفان‏‎ ‎‏نرسته است؛ و اگر در گلهای دیگر نفحه ای از این گل نرسیده باشد، عطری از آنها به مشام‏‎ ‎‏نمی آید؛ اگرچه بسیار بوده و هستند جُعَل صفتانی که از بوی روحانی و نفحۀ ربوبی این گل مانند‏‎ ‎‏شخص مبتلا به زکام که از عطر گل فرار می نماید مشمئزند. ‏

‏در این اثر منیف از مباحث «توحید» و «علم الاسماء» و مسائل مهمی از قبیل بحث «بَدا» و‏‎ ‎‏«سرّ قدر»، علم حق به اشیا قبل از کثرت، به طریقۀ حکما نیز گفتگو شده است. ‏

‏زبان کتاب رسا و زیبا و بهجت افزاست؛ مسائل غامض و مباحث عالیۀ نبوت و ولایت در‏‎ ‎‏عبارات نسبتاً کوتاه ولی رسا با مهارت تقریر شده است. مصنف عظیم همه‏‏ ‏‏جا به لسان خواص از‏‎ ‎‏عرفا با عبارات پرمعنا سخن می گوید؛ و سعی فرموده است که اثر خود را از صورت رساله در‏‎ ‎‏جلباب کتاب مبسوط درنیاورد، و از تعرض به مسائل غیرنافع احتراز نموده است. ‏

‏در نحوۀ سیر یا سریان، و به عبارت دیگر، ظهور حقیقت «نبوت تعریفیه» و ولایت محمدیه‏‎ ‎‏و علویه در کافۀ ذراری وجود، مطالب دقیق و تحقیقی به قید تحریر آورده اند که خاص خواص و در‏‎ ‎‏بعضی از موارد ابتکاری است. مرحوم امام، ‏أعلی الله درجته فی المراتب العلمیة و العملیة، ‏در‏‎ ‎‏ذوق و سلیقۀ علمی و پرهیز از ذکر مطالب غیر لازم نظیر ندارند. یکی از علل جاذبۀ قابل توجه در آن‏‎ ‎‏بزرگ زمانه، علاوه‏‏ ‏‏بر نظم و ترتیب خاص در درس و بحث، جامعیت او بود. مردی که سالیان‏‎ ‎‏متمادی حوزۀ فلسفی منظمی داشت (تدریس ‏‏شرح منظومه‏‏ و ‏‏اسفار‏‏ حدود 15 سال) و سطوح فقه و‏‎ ‎‏اصول تدریس می فرمود، و در عرفان و تصوف نظری و عملی آثار باارزش تألیف نمودند، بعد از‏‎ ‎‏شروع به تدرس فقه و اصول خارج و اجتهادی، در اندک زمانی بهترین و گرمترین حوزه را به خود‏‎ ‎‏اختصاص دادند. ‏

‏از قدیم الایام ابتلای به «تک‏‏ ‏‏علمی» موجب لطمۀ شدید به حوزه های علمیۀ شیعه بوده‏‎ ‎‏است. و افراد نادرِ در حداقلِ از قلیل هستند که در چندین علم استاد و ماهرند: علوم متفاوت، از‏‎ ‎‏«عرشی»، چون عرفان و حکمت متعالیه؛ و از «فرشی»، مانند علوم نقلیه. ‏

‏آنچه که در این مقدمه مذکور افتاد، از حدود سی سال به این طرف در آثار خود به نحو‏‎ ‎‏متفرقه ذکر کرده ام. و در آثار عرفانی و کتب فلسفی، که طی سالیان متمادی منتشر ساخته ام، ‏‎ ‎‏همه‏‏ ‏‏جا از آن بزرگ یاد کرده ام؛ و از عنایات و الطاف آن بزرگوار نسبت به خود همیشه یاد می کنم.‏‎ ‎‏از برادر عزیز و سرور گرامی، حضرت حجةالاسلام، آقای حاج احمد آقا، ادام الله حراسته، ‏‎ ‎‏متشکرم که این حقیر را در امری خیر شریک و به اداء واجبی موفق گردانیدند. ‏

سیدجلال الدین آشتیانی

مشهد، 8 آذر ماه، سنۀ 1371

‎ ‎

کتابمصباح الهدایة الی الخلافة والولایةصفحه 10