ماموریت به تهران و بیت امام
هماهنگی بین اعضای دفتر و محافظین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هماهنگی بین اعضای دفتر و محافظین

‏از مسائلی که به لطف الهی با سرعتی خاص حل شد، این بود که بعد از ‏‎ ‎‏استقرار امام در جماران ـ که در سابق به عنوان ده جماران معروف بود‏‏ ـ  ‏‎ ‎‏بین خانواده ایشان و اعضای دفتر و پاسداران محافظ بیت و خانواده‌های ‏‎ ‎‏آنان در جماران که از فرهنگ سنتی و مذهبی خاصی برخوردار بودند با‏‎ ‎‏بعضی از اهالی محترم این منطقه که بعضا دارای رفتار و پوششی متفاوت ‏‎ ‎‏باآنان و برخاسته از فرهنگ خاصی - و کمتر مذهبی- بودند سازگاری ‏‎ ‎‏خاصی به وجود آمد و محله تقریبا یک‌دست شد. پیدا بود این یک‌دست ‏‎ ‎‏شدن نیاز به گذشت زمان داشت که درکوتاه‌ترین زمان ممکن به‌دست ‏‎ ‎‏آمد. ‏

‏پس از استقرار امام در محله جماران خود به خود به دلیل رعایت ‏‎ ‎‏شدید مسائل امنیتی و حفاظتی در اطراف بیت و دفتر ایشان که امری ‏‎ ‎‏بسیار ضروری و حیاتی و بدیهی بود، محدودیت‌هایی در رفت و آمد ‏‎ ‎‏اهالی محل و بعضی جابه‌جایی‌ها و... به ‌وجود آمد که در آغاز هر چند ‏‎ ‎‏این امر باعث رنجش بعضی از اهالی گردید اما به لطف الهی از آنجا که ‏‎ ‎‏مردم جماران، چه افرادی که بسیار مذهبی و سنتی بودند و چه دیگرانی ‏‎ ‎‏که اینگونه نبودند، شریف، مهربان، باگذشت و نجیب بودند. صبورانه با‏‎ ‎

‏درک شرایط خاص استقرار امام در این منطقه محدودیت‌های ایجاد شده ‏‎ ‎‏توسط سپاه را - که در آغاز نمی‌پذیرفتند- قبول کردند و به زندگی خود ‏‎ ‎‏در جوار امام ادامه می‌دادند. فرزندان آنها با هم به یک مدرسه می‌رفتند. ‏‎ ‎‏به دلیل اینکه اهالی محل همه از یک نانوا و چند مغازه موجود خرید ‏‎ ‎‏می‌کردند. همین، باعث شد سازگاری بین ساکنین محله جماران خیلی ‏‎ ‎‏سریع اتفاق بیفتد.‏