پاسداران بیت امام
سلامت نفس نیروهای پاسدار محافظ بیت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سلامت نفس نیروهای پاسدار محافظ بیت امام

‏نیروهایی که در بیت امام نگهبانی می‌دادند بر مبنای اعتماد و اطمینان به ‏‎ ‎‏آنهاانتخاب شده بودند و می‌توان گفت همه از بهترین و سالم‌ترین ‏‎ ‎‏نیروهای سپاه بودند. من شهادت می‌دهم که در طی این مدت، حتی یک ‏‎ ‎‏مورد هم سراغ ندارم که از پاسداری کار ناشایست و بدی سر زده باشد.‏

‏ ما تقریبااز پنج استان نیرو می‌گرفتیم. گاهی از یک شهر یک نفر ‏‎ ‎‏پاسدار به جماران اعزام می‌شد که این سهمیه تاآخر حفظ می‌شد. در ‏‎ ‎‏مجموع چون از هفتاد شهر نیرو داشتیم می‌بایست فرهنگ‌های مختلف را‏‎ ‎‏هم به هم نزدیک کنیم تا نیروها بتوانند به خوبی در کنار یکدیگر انجام ‏‎ ‎‏وظیفه نمایند و این کار بسیار دشواری بود.‏

‏استان‌هایی که به ما نیرو می‌دادند عبارت بودند از:‌ اصفهان، کرمان، ‏‎ ‎‏خراسان، فارس، استان مرکزی و تعداد بسیار کمی از چهار محال‏‏ بختیاری. ‏‎ ‎

‏تنها یک دوره از خوزستان نیرو گرفتیم که ادامه نیافت چند نفری هم از ‏‎ ‎‏استان سیستان به عنوان سهمیه کرمان می‌آمدند. در جماران هیچگونه ‏‎ ‎‏ساخت و سازی به عنوان پایگاه و یا محل استراحت پاسداران ساخته ‏‎ ‎‏نشد و از وضع موجود که از خانه‌های مصادره‌ای بودند و گنجایش ‏‎ ‎‏دویست و سیصد نفر بیشتر جمعیت نداشت، به‌عنوان پایگاه استفاده ‏‎ ‎‏می‌شد. یکی از مشکلات استقرار پاسداران اعزامی به جماران این بود که ‏‎ ‎‏کسانی که از یک شهر آمده بودند مایل بودند در یک اتاق در کنار هم ‏‎ ‎‏باشند. البته ما هم سعی داشتیم این امر انجام شود تا هم کم‌تر وقت ‏‎ ‎‏استراحت آنها گرفته شود و هم یکپارچه باشند.‏