مسئولان و محافظان بیت امام
محیطی پر از صفا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

محیطی پر از صفا

‏اهمیت و ارزش کار کردن در بیت امام به گونه‌ای بود که همه سعی ‏‎ ‎‏می‌کردند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. جو معنوی خاصی بر ‏‎ ‎‏محیط کار حاکم بود. همه بر کار هم نظارت داشتند حتی اگر کسی ‏‎ ‎‏اختیاری داشت و می‌توانست هر روز چند نفر از فامیل خود را به دیدار ‏‎ ‎‏امام بیاورد، چشمان تیزبین پاسداران مانع از این اعمال اختیار می‌شد. ‏

‏اگر فرماندهی به وظایف خود درست عمل نمی‌کرد، نمی‌توانست ‏‎ ‎‏برای سایر نیروهاالگوی خوبی باشد.‏

‏ همانگونه که ذکر شد گاهی از بعضی نیروها تخلفاتی دیده می‌شد که ‏‎ ‎‏در این صورت با توجه به اینکه اعتقاد مااین بود که تنبیه همیشه کارساز ‏‎ ‎‏نیست، در چنین مواقعی گروهی از دوستان بودند که سعی می‌کردند ‏‎ ‎‏وساطت کرده و افراد متخلف را نصیحت نمایند.‏