حفاظت از امام در اوج ترورها
توطئه منافقین در از بین بردن امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی ، غلامعلی ( گرد آورنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

توطئه منافقین در از بین بردن امام

‏برنامه‌های منافقین برای از بین بردن امام تنها به این مورد خلاصه ‏‎ ‎‏نمی‌شد. موارد دیگری را هم می‌شنیدیم از جمله اینکه خانمی از اقوام ‏‎ ‎‏بسیار دور خانواده ‌امام، که با هدایت سازمان منافقین برای قتل امام ‏‎ ‎‏برنامه‌ریزی کرده بود. پس از این جریان در مصاحبه‌ای در جمع منافقین ‏‎ ‎‏در خارج از کشور گفته بود وقتی از سوی سازمان مأموریت یافتم رفت ‏‎ ‎‏و آمدم به منزل امام را زیاد بکنم و به هر طریق ممکن راهی را برای از ‏‎ ‎‏بین بردن امام به سازمان پیشنهاد کنم. مدتی به بیت امام رفت و آمد ‏‎ ‎‏کردم. چون هر بار باید بازرسی کامل می‌شدم تا وارد بیت بشوم لذا ‏‎ ‎‏نمی‌توانستم چیزی از بیرون با خودم ببرم. وقتی دیدم در این زمینه ‏‎ ‎‏نمی‌شود کاری کرد و داشتم ناامید می‌شدم، ماموریت یافتم وقتی امام ‏‎ ‎‏قدم می‌زنند در مسیر حرکت ایشان قرار بگیرم و اگر بتوانم به او کاملاً ‏‎ ‎‏نزدیک شوم و با زدن چیزی محکم به سر امام نقشه خودم را عملی کنم. ‏‎ ‎‏بررسی‌های لازم را که انجام دادم، دیدم در مسیر حرکت امام گلدان گلی ‏‎ ‎‏است که در ارتفاع قرار داشت و اگر چنین موقعیتی برایم پیش می‌آمد ‏‎ ‎‏کارساز بود. همه پیش‌بینی‌ها شد و نقشه کار آماده گردید. روزی که ‏‎ ‎‏خواستم نقشه‌ام را عملی کنم وقتی پشت گلدان قرار گرفتم تا ‏‎ ‎‏خواستم گلدان را بردارم و به سر امام بکوبم، آنچنان ضعفی به من ‏‎ ‎‏دست داد و عرق سرد از سر و صورتم شروع به ریزش کرد که موفق ‏‎ ‎

‏به انجام این کار نشدم.‏