گفتار دوم پول و نقش اقتصادی آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

گفتار دوم

پول و نقش اقتصادی آن

‏آیا پولی که اکنون و در اقتصاد معاصر از آن سخن به میان می آید، همان درهم‏‎ ‎‏و دینار مورد بحث در عصر نزول وحی و تشریع قوانین و تدوین فقه است یا خیر؟ ‏

‏2 ـ نقش و تفاوت معاملات در بازار پولی (‏‎money market‎‏) و بازار مالی‏‎ ‎‏(‏‎finangiae market‎‏) و تفکیک این دو از هم و اینکه نقش پول در کدامیک از این‏‎ ‎‏دو بازار ممنوع و سودآوری اش محکوم شده است و اینکه اساساً کدام پول‏‎ ‎‏معامله اش ربوی است، آیا همۀ پولها خواه پول اعتباری محض و خواه آنکه خود‏‎ ‎‏دارای ارزش ذاتی است اینگونه اند؟ و اینکه حرمت ربا شامل همه اینها می شود‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 16

‏ ‏

‏3 ـ اینکه نظر فقها در مسائل بالا و خصوصاً تطورات فکری آنان نقش عنصر‏‎ ‎‏زمان و اقتضای شرایط بر اندیشۀ آن بزرگان چیست؟‏

‏4 ـ و بالاخره محور چهارمی که می شود در آن وارد شده مشخص کردن‏‎ ‎‏چارچوب نظری نظام پولی در اسلام است که با استفاده از کتاب و سنت باید به‏‎ ‎‏تبیین آن پرداخت و با این کار به عمق اندیشۀ اسلامی رسید، ‏

‏5 ـ با توجه به فعالیتهای قابل تقدیری که برای تطبیق مسایل مستحدث با حاق‏‎ ‎‏شرع شده میزان موفقیت و ضعف آنها به دقت بررسی شده، و اگر شده راه حلّ‏‎ ‎‏بهتری وجود دارد، ارائه شود که از این راه، حق تتبعات در ارائه راه حل برای‏‎ ‎‏این معضلات ادا شود. قضاوتی است که بر عهده دیگران است.‏

‏برای فهم عمیق نظام بانکداری و رسیدن به نظریۀ مساعد و حلّ مشکلات،‏‎ ‎‏چون پول نقش اساسی را در بانکداری ایفا می کند، باید دید که پول چیست؟‏

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 17