کتاب زکات
مقصد دوم: در زکات بدن
مصرف زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مصرف زکات فطره

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف زکات فطره

مصرف زکات فطره

‏اقوی آن است که مصرف زکات فطره همان مصرف زکات مال است، اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که به پرداختن زکات فطره به فقرای مؤمنین و فرزندانشان بلکه به‏‎ ‎‏مساکین مؤمنین اگرچه عادل نباشند اکتفا شود؛ و دادن زکات فطره به مستضعفین از‏‎ ‎‏مخالفین وقتی که فقیر مؤمن نباشد جایز است. و احتیاط (واجب) آن است که به هر فقیر‏‎ ‎‏کمتر از یک صاع یا قیمت آن داده نشود، اگرچه عده ای از فقرا جمع شوند که زکات به این‏‎ ‎‏صورت (که هریک یک صاع بگیرد) به همۀ آنان نرسد. و جایز است که به یک فقیر‏‎ ‎‏چندین صاع بلکه تا مقدار مخارج سالش داده شود، و احتیاط (واجب) آن است که بیش از‏‎ ‎‏مخارج یک سال به فقیر ندهند و فقیر هم نگیرد. و مستحب است خویشاوندان،‏‎ ‎‏همسایگان و کسانی که به خاطر دین ترک وطن کرده اند و فقها و خردمندان و دیگر کسانی‏‎ ‎‏که دارای بعضی امتیازات هستند مقدم داشته شوند، و احتیاط ترک نشود که فطره به‏‎ ‎‏شرابخوار و متجاهر به مثل این گناه کبیره داده نشود. و دادن زکات فطره به کسی که آن را‏‎ ‎‏در معصیت خرج می کند جایز نیست.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 396