بخش سوم توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه
الف) حفظ نهضت و دستاوردهای آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

الف) حفظ نهضت و دستاوردهای آن

الف) حفظ نهضت و دستاوردهای آن 

‏ ‏

تکلیف همه در زنده نگه داشتن نهضت 

‏این نهضت را نگه دارید آقایان. تکلیف همه است. تکلیف من‏‎ ‎‏آخوند است، تکلیف آن آقاست، تکلیف شمای بازاری یا کارگر یا‏‎ ‎‏دانشمند است این. همه، همه تکلیف داریم که این نهضتی که در‏‎ ‎‏ایران پیدا شده دامن به آن بزنیم. با این نهضت شما می توانید‏‎ ‎‏استقلال خودتان را بگیرید و می توانید آزادی برای خودتان تهیه‏‎ ‎‏کنید؛ و شما و ما الآن مسئول خدای تبارک و تعالی هستیم و‏‎ ‎‏مسئول نسلهای آتیه هستیم که یک همچو نهضتی پیدا شد و‏‎ ‎‏نتوانستید، عُرضه اش را نداشتید که از آن استفاده بکنید، عُرضه‏‎ ‎‏داشته باشید که استفاده کنید از این نهضت. این نهضت را نگذارید‏‎ ‎‏بخوابد، نگذارند آنهایی که رؤسای امور هستند، احزاب هستند،‏‎ ‎‏علما هستند، طلاب هستند، بازاری هست، دانشگاهی هست ـ‏‎ ‎‏عرض می کنم ـ دادگستری هست، وکلای دادگستری هست، آن‏‎ ‎‏قشرهایی که در مملکت هستند نگذارند که بخوابد این اعتصابات‏‎ ‎‏و نگذارند بخوابد این نهضت زنده ای که الآن در ایران هست. اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته این نهضت بخوابد تا آخرالابد زیر بار ظلم‏‎ ‎‏هستیم؛ و این دفعه اگر این شمشیر این مرد کشیده بشود، تمام‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 357

‏نسلهایتان را قطع خواهد کرد.(476)‏

‏29 / 8 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت، بهترین ثمره نهضت

‏ما در این نهضت اخیر آنچه را که می توانم بگویم بهترین ثمرات‏‎ ‎‏این نهضت است، این وحدتی [است] که حاصل شد بین قشرهای‏‎ ‎‏مختلف. دانشگاهی به روحانیین نزدیک شد، روحانیین به آنها‏‎ ‎‏نزدیک شدند، بازاری با همۀ اینها نزدیک شد، دهقان با همۀ اینها‏‎ ‎‏نزدیک شد. و شما الآن می بینید که در سرتاسر ایران تمام طبقات‏‎ ‎‏با هم همفکر و هم عقیده و یکصدا جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏می خواهند. و رمز موفقیت ما، که قدرتهای بزرگِ دنیا را عقب‏‎ ‎‏نشاند و یک قدرت شیطانی مثل قدرت خاندان پهلوی را فرو‏‎ ‎‏ریخت، این رمز موفقیت همین وحدت اقشار و وحدت کلمه بود.‏‎ ‎‏اگر بنا بود که قشر روحانی تنها می خواست به جنگ اینها برود خفه‏‎ ‎‏می کردند او را؛ نویسنده می خواست به جنگ آنها برود آنها را از‏‎ ‎‏بین می بردند؛ دانشگاهی می خواست این کار را بکند‏‎ ‎‏نمی توانست؛ بازار می خواست این کار را تنها بکند نمی شد؛‏‎ ‎‏دهقان می خواست بکند نمی شد. اینکه همه چیز را ما به دست‏‎ ‎‏آوردیم، و ان شاءالله بعد هم به دست می آوریم، این برای همین‏‎ ‎‏پیوستگی است که بین اقشار ملت حاصل شد. و ما باید این‏‎ ‎‏همبستگی را نگه داریم.(477)‏

‏29 / 11 / 57‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏باید در این وقتی که از همه اوقات برای ایران حساستر است،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 358

‏علمای ایران ـ وفقهم الله ـ و سایر اقشار، جوانان محترم،‏‎ ‎‏دانشگاهها، دانشجوها، طلاب علوم دینیه، بازاریها، سایر اقشار،‏‎ ‎‏دهقان، کارگر، توجه داشته باشند به اینکه شیاطین در کمینند؛ و‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته غفلت بشود و این ریشه های پوسیده باز رشد‏‎ ‎‏کنند بین جامعه، زحمتها هدر می رود. الآن چیزی نیستند لکن اگر‏‎ ‎‏هوشیاری نباشد، اگر جلوگیری نشود، ممکن است که رشد کنند. ‏

‏     شما آقایان از قِبَل من سلام به همۀ علمای یزد ـ دامت برکاتهم ـ‏‎ ‎‏برسانید؛ و از قول من استدعا کنید که قشرهای مردم را آگاه کنند.‏‎ ‎‏الآن وقت بهانه گیری نیست، الآن وقت این نیست که ما راجع به‏‎ ‎‏جزئیات امور ملاحظه بکنیم؛ جزئیات امور را نظر بکنیم و از‏‎ ‎‏اصول غفلت کنیم. امروز روزی است که باید اصول را حفظ کرد.‏‎ ‎‏حفظ اصول به این است که این ریشه های گندیده را از بن‏‎ ‎‏درآوریم؛ و این حرفهایی که بین مردم انداخته اند که اسباب‏‎ ‎‏نارضایتی مردم می شوند، باید هدایت کنید مردم را که اینها‏‎ ‎‏اغراض دارند. ما امروز احتیاج به وحدت کلمه داریم؛ بیشتر از‏‎ ‎‏دیروز. ما امروز احتیاج به این داریم که همه با هم به سوی اسلام،‏‎ ‎‏به سوی جمهوری اسلامی[برویم].‏‎ ‎‏(478)‏

‏8 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

‏حفظ تحول روحی به دست آمده ‏

‏ارادۀ خدا بود که منت بر همه گذاشت و همۀ اقشار را با هم متحد‏‎ ‎‏کرد، به طوری که ارتش هم متصل شد، ژاندارمری هم متصل شد،‏‎ ‎‏همه متصل شدند به هم، و همه یکصدا یک مطلب خواستند، و آن‏‎ ‎‏مطلب اینکه ما جمهوری اسلامی می خواهیم، ما این رژیم را‏‎ ‎‏نمی خواهیم.‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 359

‏     این یک تحولی بود که بشر نمی توانست این تحول را درست‏‎ ‎‏کند. این تحول الهی بود. یعنی «مقلب القلوب» این کار را کرد. قلبها‏‎ ‎‏را از آن وحشت بیرون آورد. از آن وحشتی که از این رژیمها همه‏‎ ‎‏داشتند. از آن وحشت بیرون آورد؛ و به جای آن تصمیمْ امر‏‎ ‎‏شجاعت نشاند، به طوری که زنها، بچه ها، مردها [به خیابانها‏‎ ‎‏ریختند] کیْ سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید؛ مقابل توپ و‏‎ ‎‏تانک بیاید. این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در‏‎ ‎‏این ملت این تحول را ایجاد فرمود؛ و مادامی که ما این تحول را‏‎ ‎‏حفظ بکنیم و نهضت را به همان طور که تا حالا آمده است حفظش‏‎ ‎‏بکنیم، برای ما پیروزی هست.‏

‏     جدیت بکنید! شما آقایان که وظیفه تان سنگینتر از سایر طبقات‏‎ ‎‏است، شغل شریفتر و مسئولیت زیادتر، آگاه کنید مردم را به اینکه‏‎ ‎‏یک چند قدم دیگر ما داریم که برسیم به اینکه همین طور که گفتید‏‎ ‎‏رئیس جمهور درست بشود، مجلس شورا درست بشود و قانون‏‎ ‎‏اساسی تصویب بشود. شما و من و همۀ اهل منبر و محراب و همۀ‏‎ ‎‏روحانیون و طبقات دیگر و همۀ دانشگاهیها و دانشمندان موظفند‏‎ ‎‏که امروز همه با هم و همه مجتمع کوشش کنند که زود این مطلب‏‎ ‎‏بگذرد.(479)‏

‏27 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر تصویب قانون اساسی کشور و تحقق اسلام 

‏به نظر من می آید که شما، همۀ آقایان، همۀ قشرها، زنها، مردها،‏‎ ‎‏دانشمندها، غیردانشمندها، همه، الآن همّشان را صرف این بکنند‏‎ ‎‏که این قانون اساسی به تصویب برسد؛ یعنی کسانی که می خواهند‏‎ ‎‏مخالفت با این بکنند الآن زیادند؛ زیادند اشخاصی که مخالفت‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 360

‏می خواهند بکنند، و عمدۀ مخالفتشان هم همین است که‏‎ ‎‏نمی خواهند اسلام تحقق پیدا بکند، آنها می ترسند از اسلام؛‏‎ ‎‏چنانکه اربابانشان هم از اسلام می ترسند.(480)‏

‏28 / 3 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ خون شهدا

‏ما اینهمه جوان دادیم، در دانشگاهها جوان دادیم، در مدرسه های‏‎ ‎‏قدیمی جوان دادیم، در مدارس علمی و اسلامی و فرهنگ جوان‏‎ ‎‏دادیم، در خیابانها و بازارها و کوچه ها شهید دادیم که به مقصد‏‎ ‎‏برسیم. برای مقصد بود و آن مقصد همان بود که ملت ما فریاد‏‎ ‎‏کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.‏

‏     برادرهای عزیز من، برادرهای روشنفکر، برادران نویسنده و‏‎ ‎‏صاحب قلم، برادران دانشگاهی، دانشجویان محترم، روحانیان‏‎ ‎‏معظم، بازاریان محترم، کارگران عزیز، کارمندان محترم! بیایید به‏‎ ‎‏هم بپیوندیم. بیایید تمام قلمها و تمام قدمها و تمام گفتار ما بر منافع‏‎ ‎‏این قشر مستضعف باشد. نگذارید خون این شهیدان هدر برود.‏‎ ‎‏نگذارید زاغه نشینان ما باز ادامه بدهند به زاغه نشینی. نگذارید‏‎ ‎‏ابرقدرتها باز به طمع بلعیدن ما بیفتند. نگذارید توطئه های‏‎ ‎‏ابرقدرتها و خائنین رشد پیدا کنند. ای قشرهای روشنفکر و ای‏‎ ‎‏قشرهای نویسنده! قلمها و گفتار خودتان را در راه این مستضعفین‏‎ ‎‏صرف کنید. ای دانشمندان ما، ای دانشجویان ما، ای فرهنگیان ما،‏‎ ‎‏ای دانشگاهیان ما! اجتماعات خودتان را برای راه این مستضعفین‏‎ ‎‏تقویت کنید. شما بودید که اینهمه خدمت کردید و اینهمه خون‏‎ ‎‏دادید و اینهمه حبس رفتید و اینهمه زجر کشیدید برای خلاصی از‏‎ ‎‏یوغ دشمنان، خلاصی از چپاولگری چپاولگران. نگذارید زحمات‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 361

‏خودتان هدر برود. قلمها را در راه خدمت به این خلق به کار‏‎ ‎‏بیندازید؛ گفتار را در راه خدمت به مستضعفین و اَعمال را در‏‎ ‎‏خدمت به مستضعفین.(481)‏

‏13 / 8 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ دژ محکم اسلام (روحانیت)

‏در تمام این مراحل، روحانیت نقش اول داشت. یعنی دانشگاهیها‏‎ ‎‏بودند، روشنفکرها همه شان نه البته، دانشگاهیها، دانشجوها‏‎ ‎‏تقریباً اکثراً همیشه همه، بازاری چه و چه، همۀ اینها نقشی داشتند.‏‎ ‎‏لکن آنکه ملت را بسیج کرد، آن روحانیون بودند؛ یعنی هر‏‎ ‎‏محله ای یک مسجد یا چهار تا مسجدی که دارد، چهار تا روحانی‏‎ ‎‏دارد، مردم به آن اعتقاد دارند. آنکه من همیشه به ملت ایران‏‎ ‎‏سفارش کردم که این دژ محکم را از دست ندهید و به این‏‎ ‎‏روشنفکرهایی که می خواهند، شاید میل داشته باشند که‏‎ ‎‏مملکتشان استقلالی داشته باشد، مملکتشان آزاد باشد،‏‎ ‎‏سفارش کردم که اینها سد بزرگی است که اگر از دست بدهید‏‎ ‎‏نمی توانید کاری انجام بدهید. اگر این روحانیت را از این نهضت از‏‎ ‎‏اول برمی داشتیم، اصلاً نهضتی نمی شد، مردم به کس دیگر گوش‏‎ ‎‏نمی دادند. مردم به این روشنفکرها گوش نمی دهند.(482)‏

‏7 / 10 / 58‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

خنثی کردن جریان جدایی روحانیت از دیگر اقشار جامعه 

‏اعلام خطری که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است‏‎ ‎‏که روحانیت را کنار بگذارند؛ و جریانی در کار است که شما را از‏‎ ‎‏روحانیت جدا کنند، و آن کنند به سر ملت که در زمان محمدرضا‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 362

‏آمد، منتها به یک صورت دیگری.‏

‏     بیدار بشوید ای ملت! و بیدار بشوید ای روحانیت! و بیدار‏‎ ‎‏بشوید ای دانشگاهیان! و بیدار بشوید ای کارگران! ای کارمندان!‏‎ ‎‏ای بزرگان! ای کوچکان! ای زنها! ای مردها! بیدار بشوید و این‏‎ ‎‏جریان را خنثی کنید و نگذارید ملت شما و مملکت شما انحراف‏‎ ‎‏پیدا کند از آن راهی که شما دارید ـ که راه اسلام و راه خدا و خط‏‎ ‎‏رسول اکرم است.(483)‏

‏14 / 12 / 59‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

کوشش در جهت حفظ نظام 

‏و امید است در این موقع که دشمنان خارج و داخل دست به دست‏‎ ‎‏هم داده تا جمهوری اسلامی را به تباهی کشند، قشرهای مختلف‏‎ ‎‏ایران از علما و متفکران و محققان گرفته تا قوای مسلح و از‏‎ ‎‏دهقانان و کارگران و کارمندان و کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و‏‎ ‎‏عشایر و سرحدنشینان، همفکر و هم صدا با رئیس جمهور محترم‏‎ ‎‏و دولت و مجلس و سایر ارگانهای اسلامی دست جنایتکاران و‏‎ ‎‏خائنان را قطع و در تشیید‏‎[1]‎‏ و تأیید جمهوری اسلامی کوشا بوده‏‎ ‎‏و در ساختن ایرانی مستقل و آزاد فداکار باشند و با وحدت کلمه به‏‎ ‎‏کشور خود و مردم محروم آن خدمت کنند.(484)‏

‏11 / 5 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از کارشکنی و بی تفاوتی 

‏از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم و معلمان‏‎ ‎‏و دانشمندان کشور تقاضا دارم که در هر مسلک و گروهی هستند،‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 363

‏به یک مطلب مهم توجه نمایند که اگر خدای نخواسته جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، این دسترنج توده های عظیم رنج کشیده و ستمدیده،‏‎ ‎‏شکست بخورد، هرگز گمان نکنند که به جای آن یک رژیم متعهدتر‏‎ ‎‏و غمخوارتر و ملی تر و اسلامی تر روی کار می آید؛ و به یقین بدانند‏‎ ‎‏که یک رژیم صد درصد غربی امریکایی یا شرقی کمونیستی به‏‎ ‎‏دست یکی از دو ابرقدرت، جایگزین آن می گردد، اگر چه با صورت‏‎ ‎‏ملی و اسلامی. پس در این صورت، کارشکنی یا بی تفاوتی در این‏‎ ‎‏امر، نزدیک کردن کشور است به سوی دو قطب جهانخوار و به هدر‏‎ ‎‏دادن خونهای جوانان و زحمتهای طاقتفرسای ملت.(485)‏

‏2 / 7 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان 

‏ملت شریف در سراسر ایران، از روحانی و دانشگاهی و بازاریان و‏‎ ‎‏جوانان عزیز محصل تا رزمندگان فداکار و سایر قشرهای معظم،‏‎ ‎‏در این «هفتۀ جنگ» به شکرانۀ پیروزی اسلام پشتیبانی خود را از‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و قوای مسلح، فداکاران در راه هدف که اسلام و‏‎ ‎‏ایران است به ثبوت برسانند؛ و نیز یاد شهدای فداکار را که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و پیروزیها، رهین جان نثاری آنهاست، زنده نگه‏‎ ‎‏دارند؛ و از معلولین عزیز و آسیب دیدگان و آوارگان مقاوم در راه‏‎ ‎‏استقرار حکومت الله تفقد و قدرشناسی نمایند.(486)‏‎[2]‎

‏31 / 6 / 61‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 364

  • ) تقویت، تحکیم.
  • ) علاوه بر موارد فوق برای اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع شود به:1. صحیفه امام؛ ج 3، ص 360ـ 361.2. همان؛ ج 4، ص 351ـ 352.3. همان؛ ج 6، ص 352ـ 354.4. همان؛ ج 17، ص 117ـ 118.