فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
سفارت فرانسه در تهران گلباران شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سفارت فرانسه در تهران گلباران شد

‏از یک‌ سو مردم‌ ایران سفارت‌ فرانسه‌ در تهران‌ را گلباران‌ کرده‌ و خواهان رعایت‌ ش‏‏و‏‏ونات‌ لازم‌ در مورد امامشان‌ از دولت‌ فرانسه بودند، از سوی دیگر فیلمبرداران‌ و گزارشگرانی‌ که‌ در مقابل‌ درب ورودی مقرّ امام در نوفل‌لوشاتو اجتماع کرده و می‌بایستی‌ منحصراً به‌ گرفتن عکس به هنگام‌ ورود و خروج امام‌ و نیز اقامه‌ نماز اکتفا کنند، نوعی حالت تبلیغاتی‌ ناخوشایندی در اذهان جهانیان‌ نسبت به دولت‌ فرانسه به وجود می‌آورد. در واقع‌ امر همین‌ موضوع‌ تحقق‌ یافت‌ ومخبر روزنامه فیگارو اولین مصاحبه جنجالی خود را با امام انتشار داد و در پی آن سد شکسته شده باعث جریان خروشان رودخانه اطلاعاتی‌ امام به‌ افکار عمومی جهانیان شد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 34