فصل پنجم : اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (گروه فارسی زبان)
طرح ترور امام چرا اجرا نشد؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

طرح ترور امام چرا اجرا نشد؟

‏از اسناد و مدارکی که بعداً در دفاتر کار سران رژیم به دست آمد، طرح توطئه علیه جان امام، در صور مختلف به چشم می خورد. اما اینکه چرا آن را به مرحله اجرا در نیاوردند، در کنار مقدرات الهی و درایت ایشان، به این مطلب مهم و اساسی باید عنایت داشت که تدابیر حساب شده و برنامه های امام و یاران و برجستگان انگشت شمارشان در حوزه و حمایت قاطع و یکپارچه دانشگاه، در طول دوران مبارزه وابستگی قیام به شخص امام به مرحله‌ای رسیده بود که به گفته شخص امام «انقلاب راه خودش را پیدا کرده ‏‎[1]‎‏» است. گرچه اجرای برنامه ترور ایشان بدون تردید وقفه ای در مسیر مبارزه ایجاد می کرد ولی اولاً مسیر مبارزه عوض نمی شد، ثانیاً با خارج شدن اوضاع از کنترل، معلوم نبود بحرانی عمیق تر سراسر خاورمیانه را فرا نگیرد. به ویژه آن که شیعیان عراق، عشایر دجله و فرات، مسلمانان لبنان و شیعیان آن دیار و نیز پیروان فدایی ایشان در کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان، همچنین دانشجویان مسلمان و مبارزین خارج از کشور، بدون تردید دست به اقداماتی می زدند که دیگر عواقب آن قابل پیش بینی نبود. عنایت به این مسائل از یک سو و عدم حصول به نتیجه ای غایی و مطمئن برای رژیم از سوی دیگر، آمریکاییان را از اجرای طرح توطئه علیه ایشان ‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 337

‏منصرف کرده بود. اما آزاد گذاشتن ایشان هم خلاف مصالح رژیم بود، لذا این بار برنامه را برای خروج ایشان از نجف متمرکز کرده و دولت عراق را در مقابل آرام کردن مبارزان کرد و پیروان جلال طالبانی و فرزندان ملا مصطفی بارزانی که از حمایت دولت ایران در مبارزه علیه بعثی ها برخوردار بودند، وادار به اجرای آن سیاست کردند. سران رژیم تصور می کردند، امام به یکی از کشورهای اسلامی نزدیک، سوریه، لبنان، حاشیه خلیج فارس، پاکستان حداکثر الجزایر و سودان سفر خواهند کرد. در هر صورت امکانات ایشان محدودتر و کنترل ایشان آسانتر خواهد شد. از ناحیه امام موسی صدر هم خاطرشان جمع شده بود و ایشان را از صحنه خارج کرده بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 338

  • .  نیم نگاهی به آینده، موسسه چاپ و نشر عروج، ص 1.