آیت اللّه صادق خلخالی
تفاوت برداشت نسبت به مطالب محی الدین عربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تفاوت برداشت نسبت به مطالب محی الدین عربی

تفاوت برداشت نسبت به مطالب محی الدین عربی

‏من پیش آقای طباطبایی «منظومۀ حکمت» و «اسفار» را در طی هفت سال تا سفر‏‎ ‎‏نفس خواندم و به درسهای خصوصی ایشان هم می رفتم. مثل درس تفسیر که تا‏‎ ‎‏سورۀ حجر رفتم. ولی برداشت امام از مطالب الهی و فلسفی و از مطالب محی الدین‏‎ ‎‏عربی چیزی بود که در دیگران ندیدم و سراغ ندارم. به یاد دارم اوایل یک سال‏‎ ‎‏تحصیلی، یعنی نیمۀ دوم شهریور ماه، از مسافرت برگشتند و درس را شروع کردند.‏‎ ‎‏گویا در این هنگام متوجه شده بودند که یک نفر از آقایان، که خدا رحمتش کند، از‏‎ ‎‏صاحب اسفار بد گفته است. امام آنقدر عصبانی شده بودند که فرمودند: «الاسفار، و‏

‏ما ادریک ماالاسفار، اصلاً تو می دانی که اسفار چیست؟ و صاحب اسفار کیست؟»‏‎ ‎‏معمولاً امام به اینگونه مسائل نمی پرداختند ولی آنقدر ناراحت شده بودند که این‏‎ ‎‏برخورد را کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج 3، ص 52.