بخش اوّل: سه سخنرانی در باب محرّم و عاشورا
بیانات امام در جمع گویندگان مذهبی و روحانیون قم و تهران و استانهای آذربایجان شرقی و غربی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

بیانات امام در جمع گویندگان مذهبی و روحانیون قم و تهران و استانهای آذربایجان شرقی و غربی

بیانات امام در جمع گویندگان مذهبی و روحانیون قم و تهران و استانهای آذربایجان شرقی و غربی

25 / 7 / 61 

‏ملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و‏‎ ‎‏این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ است.‏

‏     حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ به همه آموخت که در مقابل‏‎ ‎‏ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول‏‎ ‎‏می دانست که در این راه که می رود، راهی است که باید همۀ اصحاب‏‎ ‎‏خودش و خانوادۀ خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام‏‎ ‎‏قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می دانست. اگر نبود این نهضت؛ نهضت‏‎ ‎‏حسین ـ علیه السلام ـ یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان‏‎ ‎‏می دادند. و از اول، اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام‏‎ ‎‏حقد و حسد داشتند. سیدالشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر اینکه‏‎ ‎‏آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت، مردم متوجه شدند که چه‏‎ ‎‏غائله ای و چه مصیبتی وارد شد. و همین مصیبت موجب به هم خوردن‏‎ ‎‏اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این، در طول تاریخ آموخت به همه که راه‏‎ ‎‏همین است. از قلّت عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد،‏‎ ‎‏کیفیت جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که کار را پیش می برد. افراد‏‎ ‎‏ممکن است خیلی زیاد باشند، لکن در کیفیت ناقص باشند یا پوچ. و افراد‏‎ ‎‏ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز.‏

‏     تاریخ، این نهضت ایران را و این انقلاب را فراموش نخواهد کرد، و این‏‎ ‎‏فداکاری ای که در همۀ قشرهای ملت اسلامی است در ایران، فراموش‏‎ ‎‏نخواهد کرد. و این وحدتی که بین اقشار ملت از هر طبقه هستند، بین‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 13

‏برادران اهل سنت و برادران شیعی مذهب، تحقق پیدا کرده است و این‏‎ ‎‏اخوت اسلامی فراموش نخواهد شد و این انقلاب به خواست خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی شکست نخواهد خورد. گو اینکه همۀ قدرتهای بزرگ دنیا و‏‎ ‎‏آنهایی که در بلوک شرق و غرب هستند، با انقلاب ما دشمن باشند، گو‏‎ ‎‏اینکه همۀ رسانه های گروهی دنیا بر ضد این نهضت قلمفرسایی کنند و‏‎ ‎‏دروغپردازی؛ آنچه حقیقت است، روشن خواهد بود و روشن خواهد‏‎ ‎‏شد. آن روزی هم که حضرت سیدالشهدا را مظلوم شهید کردند، بعضی‏‎ ‎‏از اشخاصی که بودند، او را به اسم خارجی و اینکه در حکومت حق‏‎ ‎‏وقت، قیام کرده است، اینطور معرفی کردند. لکن نور خدا می درخشد و‏‎ ‎‏خواهد درخشید و عالم را خواهد از نور پر کرد. ‏

‏     تکلیف ما در آستانۀ شهر محرم الحرام چیست؟ تکلیف علمای اعلام‏‎ ‎‏و خطبای معظّم در این شهر چیست؟ در این شهر محرم، تکلیف سایر‏‎ ‎‏قشرهای ملت چی هست؟ سیدالشهدا و اصحاب او و اهل بیت او‏‎ ‎‏آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان، تبلیغ در خارج میدان. همان‏‎ ‎‏مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و تعالی دارد و در‏‎ ‎‏پیشبرد نهضت حسین ـ سلام الله علیه ـ کمک کرده است، خطبه های‏‎ ‎‏حضرت سجاد و حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار تأثیر‏‎ ‎‏داشته است. آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، در مقابل حکومت‏‎ ‎‏جور، نباید زنها بترسند و نباید مردها بترسند. در مقابل یزید، حضرت‏‎ ‎‏زینب ـ سلام الله علیها ـ ایستاد و آن را همچو تحقیر کرد که بنی امیه در‏‎ ‎‏عمرشان همچو تحقیری نشنیده بودند، و صحبتهایی که در بین راه و در‏‎ ‎‏کوفه و در شام و اینها کردند و منبری که حضرت سجاد ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏رفت و واضح کرد به اینکه قضیه، قضیۀ مقابلۀ غیر حق با حق نیست؛‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 14

‏یعنی، ما را بد معرفی کرده اند؛ سیدالشهدا را می خواستند معرفی کنند که‏‎ ‎‏یک آدمی است که در مقابل حکومت وقت، خلیفۀ رسول الله ایستاده‏‎ ‎‏است. حضرت سجاد این مطلب را در حضور جمع فاش کرد و حضرت‏‎ ‎‏زینب هم. امروز کشور ما هم به همین نحو است. سازمان عفو بین المللی،‏‎ ‎‏که من باید بگویم «سازمان جعل بین المللی»، «سازمان کذب بین المللی»،‏‎ ‎‏در یک بیانیه ای که صادر کرده است، همان تهمت هایی که در صدر اسلام‏‎ ‎‏به اسلام، به رسول خدا و به اولاد و اتباع او می زدند، زاید بر او را بر کشور‏‎ ‎‏ما زده اند. همان دروغهایی که اتباع یزید منتشر می کردند، امروز همین‏‎ ‎‏سازمان عفو بین المللی ـ به اصطلاح ـ منتشر می کند یک همچو دروغهایی‏‎ ‎‏را. انسان خجالت می کشد که بگوید ما در یک کشورهایی و در یک زمینی‏‎ ‎‏زندگی می کنیم که اینها رسانه های گروهی اش است و اینها هم سازمانهای‏‎ ‎‏عفو بین المللی و سازمانهای دیگرش است. انسان عار دارد که بگوید ما‏‎ ‎‏در عصری زندگی می کنیم که تمام ارزشها، تمام ارزشها فدای‏‎ ‎‏قدرتهاست، فدای منافع مادی است و برای خود جز منافع مادی چیزی‏‎ ‎‏را ارزش نمی دانند. و ما امروز اینطور مبتلا هستیم. آن پیرمرد سالخوردۀ‏‎ ‎‏زاهد عابد‏‎[1]‎‏ متعهد را می کشند و آن فُسّاق و آن منافقین می گویند که این را‏‎ ‎‏ما کشتیم؛ برای اینکه مستقیماً در شکنجه ها و در قتلها، مستقیماً دخالت‏‎ ‎‏داشته است! این چه بی آبرویی است که اینها دارند؟! چه سنخ تربیتی‏‎ ‎‏است که اینها شده اند؟! از آن طرف، آنهمه تهمت به جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏از آن طرف، اینطور جنایات به اشخاصی که شبها در خلوت با خدا هستند‏‎ ‎‏و روزها در جهاد. تکلیف ماها را حضرت سیدالشهدا معلوم کرده است:‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 15

‏در میدان جنگ از قلّت عدد نترسید، از شهادت نترسید. هر مقدار که‏‎ ‎‏عظمت داشته باشد مقصود و ایدۀ انسان، به همان مقدار باید تحمل‏‎ ‎‏زحمت بکند. ما باز درست نمی توانیم ادراک کنیم که حجم این پیروزی‏‎ ‎‏چقدر است. دنیا بعد ادراک خواهد کرد که این پیروزی ملت ایران چه‏‎ ‎‏حجمی دارد. به همان حجمی که این پیروزی دارد و این مجاهدت، همان‏‎ ‎‏حجمی را که دارد، در ازایش مصیبتها هم باید حجمشان زیاد باشد. ما‏‎ ‎‏نباید متوقع باشیم که همۀ قدرتها را ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ دستشان را از منافعشان در اینجا‏‎ ‎‏و ان شاءالله ، در منطقه کوتاه کردیم و متوقع این باشیم که که هیچ صدمه ای‏‎ ‎‏به ما وارد نمی شود. ما نباید متوقع باشیم که با اینهمه پیروزی، ما همینطور‏‎ ‎‏سالم خواهیم ماند. ما همینطور روزمره، همانطوری که سابق بوده، حالا‏‎ ‎‏هم باید باشیم. تکلیف همۀ روحانیون، چه خطبایی که منبر تشریف‏‎ ‎‏می برند، یا ائمۀ جمعه و جماعت و هر کس که با مردم سروکار دارد و با‏‎ ‎‏آنها صحبت می کند، این است که وضعیت قیام حضرت سیدالشهدا را به‏‎ ‎‏مردم درست بفهمانند که قیام برای چی بود، چه بود و با چه عده ای قیام‏‎ ‎‏شد و با تحمل چه مصایبی آن قیام به آخر رسید ـ که به آخر نخواهد‏‎ ‎‏رسید.‏

‏     این را باید همۀ گویندگان توجه بکنند، و ما باید همه متوجه این معنا‏‎ ‎‏باشیم که اگر قیام حضرت سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ نبود، امروز هم ما‏‎ ‎‏نمی توانستیم پیروز بشویم. تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی ما‏‎ ‎‏شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس‏‎ ‎‏تبلیغ و ترویج اسلام شد. سید مظلومان یک وسیله ای فراهم کرد برای‏‎ ‎‏ملت که بدون اینکه زحمت باشد برای ملت، مردم مجتمعند. اسلام‏‎ ‎‏مساجد را سنگر قرار داد و وسیله شد از باب اینکه از همین مساجد، از‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 16

‏همین جمعیتها، از همین جمعات، از همین جمعه ها و جماعات، همۀ‏‎ ‎‏اموری که اسلام را به پیش می برد و قیام را به پیش می برد، مهیا باشد و‏‎ ‎‏بالخصوص حضرت سیدالشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که در‏‎ ‎‏میدان وضع باید چه جور باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد و‏‎ ‎‏باید آنهایی که اهل مبارزۀ مسلحانه هستند چه جور مبارزه بکنند، و باید‏‎ ‎‏آنهایی که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را،‏‎ ‎‏کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد،‏‎ ‎‏کیفیت اینکه قیام در مقابل یک حکومت قلدری که همه جا را در دست‏‎ ‎‏دارد، با یک عدۀ معدود باید چطور باشد، اینها چیزهایی است که‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا به ملت آموخته است و اهل بیت بزرگوار او و فرزند‏‎ ‎‏عالیمقدار او هم فهماند که بعد از اینکه آن مصیبت واقع شد، باید چه کرد.‏‎ ‎‏باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در مجاهده قائل شد؟ یا باید همانطوری که‏‎ ‎‏زینب ـ سلام الله علیها ـ در دنبالۀ  آن مصیبت بزرگی که تُصَغَّرُ عِنْدَهُ‏‎ ‎‏الْمَصٰائِبُ، ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هر جا‏‎ ‎‏موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین ـ سلام الله علیه ـ با‏‎ ‎‏آن حال نقاهت، آنطوری که شایسته است تبلیغ کرد. ما امروز در مقابل‏‎ ‎‏اینهمه تبلیغاتی که در عالم دارد می شود بر ضدمان، در مقابل آنها واقع‏‎ ‎‏هستیم. در مقابل مطبوعات، در مقابل رادیوها، در مقابل سخنرانیها، در‏‎ ‎‏مقابل سازمانها، ما در مقابل اینها واقع هستیم و ما منافع آنها را از دستشان‏‎ ‎‏گرفته ایم و دست آنها را از کشورمان قطع کرده ایم و برای ادامۀ این‏‎ ‎‏نهضت، باید کوشش کنیم. یک نعمتی است خدا به ما داده است، ما باید‏‎ ‎‏این نعمت را حفظ کنیم. اسلام که می رفت در عصر رژیم منحوس پهلوی‏‎ ‎‏از بین برود، اسلام را برگرداندیم و آن که دشمن او بود کنار زدیم و امروز‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 17

‏باید این نعمت را حفظ کنیم. تکلیف همه این است که این نعمتی که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی داده است، به شکر این نعمت، مجاهده کنیم برای‏‎ ‎‏حفظ او. بحمدالله ، سربازهای اسلام در جبهه ها، از ارتشی و پاسدار و‏‎ ‎‏بسیج و عشایر و اینها گرفته تا آنهایی که کمک به آنها می کنند، آنها دارند‏‎ ‎‏خدمت خودشان را به شایستگی انجام می دهند و دشمن را روز به روز،‏‎ ‎‏ساعت به ساعت عقب می نشانند. و ما باید در پشت جبهه، همانطوری که‏‎ ‎‏توده های مردم در پشت جبهه دارند کمک می کنند به جبهه ها، علمای‏‎ ‎‏اعلام، گویندگان بزرگ، خطبای عظیم الشأن هم باید جهاد کنند و جهاد‏‎ ‎‏آنها تبلیغ است، جهاد آنها فهماندن حجم این پیروزی است و این عملی‏‎ ‎‏که شما برای او انقلاب کردید و این ایده ای که برای او قیام کردید،‏‎ ‎‏فهماندن به ملتها و ملت که مقدار این پیروزی چقدر است و برای حفظ او‏‎ ‎‏باید چه کرد. همانطوری که پیروزی حاصل شد به حضور همۀ جمعیتها‏‎ ‎‏در میدان و در صحنه، حضور همه در صحنه های نبرد جبهه و پشت‏‎ ‎‏جبهه، حفظ این نعمت بزرگ الهی هم محتاج به این است که حاضر باشند‏‎ ‎‏جوانهای ما، حاضر باشند که هر وقتی آنها را خواستند، بروند و از اسلام‏‎ ‎‏دفاع کنند. اسلام یک امری است که انبیا، که نبی اکرم، که اولاد نبی اکرم و‏‎ ‎‏اصحاب متعهد نبی اکرم برای او جانفشانی ها کردند و برای او زحمتها‏‎ ‎‏کشیدند. اسلام چیزی است که از ‏‏[‏‏سوی‏‏]‏‏ خدا آمده است و باید حفظ‏‎ ‎‏بشود و اگر ـ خدای نخواسته ـ این پیروزی که دنبال این انقلاب به دست‏‎ ‎‏شماآمده است، به واسطۀ سستی ما، به واسطۀ ضعف تبلیغ ما، به واسطۀ‏‎ ‎‏ضعف حضور ملت ما، به شکست ـ خدای نخواسته ـ برسد، بدانید که‏‎ ‎‏اسلام تا قرنها دیگر نمی تواند سربلند کند. تکلیف، بزرگ است و همه‏‎ ‎‏باید این تکلیف بزرگ را بپذیریم. آخر مطلب شهادت است و وصول به‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 18

‏لقاءالله و حضور در محضر حضرت سیدالشهدا و امثال او، و این غایت‏‎ ‎‏آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند. و ما می بینیم در جبهه ها،‏‎ ‎‏برای ما نقل می کنند از جبهه ها که این جوانهای عزیز در جبهه ها شب چه‏‎ ‎‏حالی دارند؛ چه ذکر و فکر و دعایی دارند و نمازی و روز با چه نشاطی به‏‎ ‎‏جبهه ها می روند. این چیزی است که خدای تبارک و تعالی، نعمتی است‏‎ ‎‏که خدای تبارک و تعالی به این ملت عطا فرموده است. این این نعمت را‏‎ ‎‏حفظ کنید.‏

‏     شما آقایان روحانیون و همۀ روحانیونی که در کشور هستند، همه‏‎ ‎‏مکلفند به اینکه این نعمت خدا را، این عطیۀ الهی را حفظ کنند و شکر این‏‎ ‎‏نعمت را برآورند و شکر به این است که تبلیغ کنند. آنچه که سیدالشهدا‏‎ ‎‏عمل کرد و آن ایده ای که او داشت و آن راهی که او رفت و آن پیروزی که‏‎ ‎‏بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای اسلام حاصل شد، به مردم‏‎ ‎‏روشن کنند و بفهمانند به همه که مسأله مجاهده در راه اسلام آن است که‏‎ ‎‏او کرد. می دانست که با یک عدۀ قلیل کمتر از صد نفر نمی شود مقابله با‏‎ ‎‏یک همچو ظالمی دارای همه چیز کرد، در صورتهای مادی، لکن‏‎ ‎‏می دانست که همین شهادت پیروز کرد اسلام را و اسلام را تجدید کرد.‏‎ ‎‏همین شهادت این پیرمردهای محراب از مدنی، ـ رحمه الله ـ  گرفته تا این‏‎ ‎‏شهید اخیر ما، همین شهادتها پیروزی را بیمه می کند. همین شهادتهاست‏‎ ‎‏که دشمن شما را رسوا می کند در دنیا، هر چند که همۀ دنیا با آنها موافق‏‎ ‎‏باشد. همین سازمان عفو بین المللی که آن همه دروغپردازی کرده است،‏‎ ‎‏سند صحیح هم دارد، سند صحیحش این است که منافقین اینطور‏‎ ‎‏می گویند، مستند این است که در نوشته های منافقین این امور هست؛‏‎ ‎‏آنهایی که دشمن اسلامند، آنهایی که دشمن ملت هستند، دشمن‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 19

‏مسلمانان هستند، آنهایی که دیوانه شدند برای اینکه نرسیدند به آن‏‎ ‎‏اهدافی که داشتند و او سلطۀ بدتر از سلطۀ محمدرضا بر این کشور بود.‏

‏     شما باید تبلیغ کنید آقا! محرم است. این محرم را زنده نگه دارید. ما‏‎ ‎‏هر چه داریم از این محرم است و از این مجالس. مجالس تبلیغ ما هم از‏‎ ‎‏محرم است، از این قتل سیدالشهداست و شهادت اوست. ما باید به عمق‏‎ ‎‏این شهادت و تأثیر این شهادت در عالم برسیم و توجه کنیم که تأثیر او‏‎ ‎‏امروز هم هست. اگر این مجالس وعظ و خطابه و عزاداری و اجتماعات‏‎ ‎‏سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی شد. همه در تحت بیرق امام حسین ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ قیام کردند. الآن هم می بینید که در جبهه ها وقتی که نشان‏‎ ‎‏می دهند آنها را، همه با عشق امام حسین است که دارند جبهه ها را گرم‏‎ ‎‏نگه می دارند. لکن در این اجتماعاتی که در محرم و صفر می شود و در‏‎ ‎‏سایر اوقات، مبلغین عزیز و علمای اعلام و خطبای معظّم باید مسائل روز‏‎ ‎‏را، مسائل سیاسی را، مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ در یک‏‎ ‎‏همچو زمانی که گرفتار اینهمه دشمن ما هستیم، معیّن کنند؛ به مردم و به‏‎ ‎‏کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم و باید تا آخر راه ان شاءالله ، برویم.‏‎ ‎‏ما با این ترتیبی که تاکنون بوده است و کشور ما و افراد کشور ما بحمدالله ،‏‎ ‎‏حاضر بودند، با این ترتیب اگر پیش برویم، آخر کارمان به پیروزی مطلق‏‎ ‎‏می رسد. لکن نباید سست بشویم.‏

‏     این کشور ما که قیام کرد، از اول هم که قیام کرد، جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏استقلال کامل و «نه شرقی و نه غربی» را اعلام به دنیا کرد و از اول اعلام‏‎ ‎‏کرد به دنیا که ما نه تحت حمایت امریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه‏‎ ‎‏تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم؛ ماییم و تحت عنایات خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و پرچم توحید که همان پرچم امام حسین ـ علیه السلام ـ است. وقتی‏

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 20

‏این اعلام را شما به دنیا کردید و معلوم است پشت سر این اعلام، دنیا بر‏‎ ‎‏ضد شما خواهند قیام کرد، از اول باید توجه به این معنا بکنید که ما هم‏‎ ‎‏همانطوری که سیدالشهدا در مقابل آنهمه جمعیت و آنهمه اسلحه ای که‏‎ ‎‏آنها داشتند، قیام کرد تا شهید شد. ما هم همینطور، ما هم برای شهادت‏‎ ‎‏حاضریم. الآن هم می بینید که در عین حالی که عده ای از بزرگان جمعه را‏‎ ‎‏از بین بردند، آنهایی که الآن هستند، تمام با روی گشاده اعلام می کنند که‏‎ ‎‏ما تا مرز شهادت این پست را داریم و حاضریم. همه باید اینطور باشند.‏‎[2]‎


کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 21

‎ ‎

کتابقیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)صفحه 22

  • )) شهید آیت الله سید اسدالله مدنی(ره).
  • )) صحیفه امام؛ ج 17، ص 58.