دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
انداموارکی دین و سیاست در اندیشۀ احیایی امام خمینی( س) بازتابی از نهضت ‌حسینی(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : آقا حسینی، علیرضا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

انداموارکی دین و سیاست در اندیشۀ احیایی امام خمینی( س) بازتابی از نهضت ‌حسینی(ع)

انداموارکی دین و سیاست در اندیشۀ احیایی امام خمینی( س) 

بازتابی از نهضت حسینی (ع)

‏علیرضا آقا حسینی‏

‏ ‏

‏     انقلاب اسلامی به رهبری احیاگرقرن، حضرت امام خمینی(س) رستاخیزی عمومی، نه تنها برای مردم ایران که برای کل ستمدیدگان جهان به حساب می آید. محرومین و مستضعفین عالم ‌‌‌‌‌‌‌تحت تأثیر سیمای ملکوتی حضرت امام راحل(س) و انقلاب شکوهمند اسلامی درتب  و تاب استقرار اصول  عادلانه  بر سرنوشت سیاسی -  اجتماعی خویش هستند. این همه شور و شوق در کشورهای  اسلامی  و غیر آن به یمن و برکت اندیشۀ احیایی امام خمینی(س) است. ‏

‏     احیاگری در اندیشۀ امام خمینی(س) عبارت است  از: «حرکتی عقلی - ادبی در چارچوبۀ حوزۀ معرفت دینی معطوف به درک نیازهای زمانه است». ‏

‏       با چنین وصفی حضرت امام(س) احیاگری است که اولاً با  ضمیری روشن، نیازهای زمانه را درک می نماید، ثانیاً با شجاعتی علمی - ادبی دست به کار می شود و ثالثاً احیاگری را در چارچوبۀ کتاب و سنت به انجام می رساند. از همین رو، اعتقاد بر این است که انداموارگی نیز، درمتن دین است.‏

‏     نوشتۀ حاضر در پی آنست تا درغالب دو فصل،  موضوع فوق را به  بحث گذارد.در فصل اول، مروری تاریخی - تطبیقی در ارتباط با نهضت   حسینی(ع)  و حرکت تاریخ ساز خمینی(س) مد نظر قرار می گیرد. در فصل دوم، تبیینی تئوریک از انداموارگی «دین وسیاست» در قالب احیایی آن به بحث گذاشته می شود.           ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 3