دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مبانی دیدگاههای هنری قابل استنباط از فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صادقی اردستانی، احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مبانی دیدگاههای هنری قابل استنباط از فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‎ ‎

مبانی دیدگاههای هنری قابل استنباط از فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏حجةالاسلام والمسلمین احمد صادقی اردستانی‏

‏ ‏

‏     هنر را در بیانی ساده تر می توان احساس زیبایی، ادراک زیبایی و انتقال زیبایی طبیعت، تعریف کرد. هنر در طول تاریخ دارای اقسام چندی مانند: موسیقی، نقاشی، شعر و... بوده است. در تاریخ فرهنگ مسلمانان نیز اقسام گوناگون مظاهر هنری در بیان احساس و گرایش جامعه اسلامی نسبت به قیام عاشورای حسینی به کار گرفته شده اند.       مقاله در دو فصل عمده، از دو موضع نظر به مسئلۀ هنر و فرهنگ عاشورا پرداخته است. در یک فصل انواع بیانها و رویکردهای هنری سیدالشهدا(ع) و عاشورا در نمونه های چندی فهرست شده اند. بیان سیدالشهدا(ع) در تحلیل مرگ، دنیا و زندگانی در آن، ادراک زیبایی جمال حق، بیانیه های زینب کبری(س) برخی از نمونه های یاد شده اند. ‏

‏     فصل دوم مقاله دربردارندۀ  برخی از رویکردهای هنری برای شناخت و تبیین قیام عاشورا است که از میان اقسام هنری، هنر شعر مورد بررسی فشرده قرار گرفته است و نمونه شعرهایی از شاعران مسلمان، از قرن اول هجری تا به امروز، اندکی تحلیل شده اند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 105