دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
الگوهای تربیتی و اخلاقی در قیام امام حسین(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : فاکر میبدی، محمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

الگوهای تربیتی و اخلاقی در قیام امام حسین(ع)

‎ ‎

‏ ‏

الگوهای تربیتی و اخلاقی در قیام امام حسین(ع)

‏ ‏

‏حجةالاسلام محمد فاکر میبدی‏

‏ ‏

‏     خصلت الگوپذیری به حکم آفرینش، در وجود هر کس به ودیعت گذارده شده است، چرا که هر کس به نوعی می کوشد تا از شخصیتهایی که در نظر او بزرگ و کامل هستند پیروی کرده و شیوۀ زندگی و تعالیم وی را سرمشق زندگی خود قرار دهد. و گاه، آگاه یا ناآگاه، کنشها، بینشها و گرایشهای شخص موردنظر را – که برای وی نقش الگودهی دارد – در عرصۀ زندگی، در رفتار، گفتار و کردار خود بروز می دهد، قرآن کریم نیز به این نکته عنایت دارد و برای تربیت انسانها به معرفی چهره های نیک همچون  ابراهیم(ع) و محمد(ص) می پردازد و می فرماید: «ولکم فی رسول الله اسوۀحسنۀ» ‏

‏     در راستای رسالت اسوه یابی، لازم می نماید که مجموعه های فضیلتی را مورد مطالعۀ عمیق قرار داد و شاخصها و برجسته ها را به عنوان الگوی زیستن انتخاب کرد. در این میان نهضت عاشورا  از آغاز تا انجام، مجموعه ای از الگوهای ارزشمند در فضایل اخلاقی، عبادی، عقیدتی و دیگر فضایل است که می تواند طالب هر نوع فضیلتی را سیراب و خواهان هر اسوه ای را کامیاب کند، مجموعه ای که بفرمودۀ  امام حسین(ع) بهترین و نیکوترین هاست. ‏

‏     در بخش معرفی برجسته ها می توان نشان داد که هر کدام، اسوه و الگوی یکی از فضایل می باشند که در مجموع می توانند نقش الگودهی مناسب را ایفا کنند. از جملۀ این الگوها و بعد الگودهی آنها عبارتند از: ‏

‏      حضرت ابوالفضل، الگوی وفاداری و فداکاری ‏

‏     حبیب بن مظاهر و انس بن حارث کاهلی، الگوهای کهنسال با برجستگیهای ویژه         ‏

‏ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 124

‏زهیربن قین، الگوی خوشبختی ‏

‏     فیس بن مسهر، الگوی رازداری ‏

‏     عابس، الگوی محبت و مودت ‏

‏    حنظلۀ بن سعد و سعیدبن عبدالله، الگوی جان نثاری ‏

‏     حربن یزید، الگوی نادمان ‏

‏     ابوثمامه صیداوی، اسوه نمازگزاران ‏

‏     مسلم بن عوسجه، الگوی سبقت در شهادت ‏

‏     جون، شهیدی سیاه و الگویی سفید ‏

‏     شهیدان ترک و فارس، الگوی قومیت زدایی ‏

‏     محمدبن بشیرحضرمی، ام عمرو و ام وهب، نمونه هایی از سبقت عقیده بر عاطفه ‏

‏     و بالاخره زینب، اسوۀ صبر و مقاومت. ‏

‏     این جلوه های ایثار، فداکاری، ادب و آداب، پایداری و مقاومت همه ناشی از تحول عمیقی است که در اندیشه و بینش عاشوراییان به وجود آمده است و در ارزشگاه کربلا و فضیلتکده عاشورا به نمایش گذارده شده است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 125