دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
آرایش و نمایش مذهبی شهری ایران در فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ماه وان، احمد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

آرایش و نمایش مذهبی شهری ایران در فرهنگ عاشورا

‎ ‎

آرایش و نمایش مذهبی شهری ایران در فرهنگ عاشورا

‏ ‏

‏احمد ماه وان‏

‏ ‏

‏      ‏‏با آغاز ماه محرم الحرام چهرۀ شهرهای ایران دگرگون شده و برای هر بیننده و مسافر مسلمان و غیرمسلمان عجیب و سؤال برانگیز می نماید. گرچه در دهۀ اخیر به علت مشکلات زندگی شهری و ترافیک از آرایش و نمایشهای مذهبی شهرها به مقدار بسیار چشم گیری‏‏ ‏‏کاسته شده و جلوه های فرهنگ عاشورا را تنها درمنطقۀ بازار و محلات قدیمی شهرها می توان دید، با این همه، این دگرگونی هنوز هم در چشم هر توریست و تازه واردی بسیار عجیب است، زیرا لباسها تغییر رنگ و حتی تغییر مد می دهند، دکوراسیون مغازه ها تغییر می یابد، عکسها، پلاکتها و پوسترهای مستهجن و غیراخلاقی در بیشتر کشورهای خاورمیانه و عربی پایین کشیده شده و محو می گردد و پرچمها، پرده نویسی ها و پلاکتهای عاشورا در سطح وسیعی نمایان می شود و همه کس خود را در آغاز یک تحول اجتماعی سنتی و مذهبی می بیند و در میابد که دگرگونی عمیقی در آرایش و نمایش مذهبی فضاهای شهری کشور در حال تکوین است.    ‏

‏      این دگرگونی نه تنها در چهرۀ ظاهری شهرها پدیدار می شود، بلکه فرهنگ اجتماعی مردم نیز به سوی تعالی هدایت می شود; مردم با گذشت و مهربان، بخشنده و با عاطفه شده، در منازل بر روی ارادتمندان حسینی گشوده می شود و مردم برای کسب معرفت و شرکت در عزا و ماتم حسین (ع) از هم سبقت می گیرند. مغازه ها و کارگاهها زودتر تعطیل می شود و مردم وقت خود را به رایگان در اختیار برگزار کنندگان مراسم می گذارند و جلوه های گذشت و ایثار در تمامی ابعاد و زمینه های اجتماعی، فعالانه به چشم می خورد. این تغییر رویه گواهی می دهد که محرم آغاز تحولی بزرگ در زندگی  ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 132

‏اجتماعی، فردی و فرهنگ مردم است. پس فرهنگ عاشورا یعنی فرهنگ کمال انسانی و به جرأت می توان گفت در فرهنگ اجتماعی عاشورا، شهرها و مردم به سوی مدینۀ فاضله هدایت می شوند. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 133