دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
تأثیر امام خمینی(س) بر هنر و ادبیات انقلا ب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نمکی آرانی، میثم

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

تأثیر امام خمینی(س) بر هنر و ادبیات انقلا ب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر امام خمینی(س) بر هنر و ادبیات انقلا ب اسلامی

‏ ‏

‏میثم نمکی آرانی‏

‏ ‏

‏     هیچ چیزی چون «اندیشه» نمی تواند درعرصه های مختلف، حضوری کارساز و مؤثر داشته باشد، اما توسن تندیس «اندیشه» را مخاطراتی است که با به خطر افتادن     سلامت آن،«سلامت جامعه» ودرنهایت «ساختار فرهنگ» متزلزل خواهد شد. زمانی که بدانیم اندیشه چه نقش عظیمی در شناخت هستی و خلقت ایفا می کند و از پس کسرت دیدگاهها و بینشها، اندیشه «مراتبی و انواعی» و «خصایص و اوصافی» دارد، با یقین به برتری «اندیشۀ دینی» نسبت به سایر اندیشه ها، به رجحان مسلم اندیشۀ دینی به عنوان دایر مدار همۀ اندیشه ها اذعان خواهیم کرد. ‏

‏    قیام عاشورا تجلی نوع اصیل و عمیق اندیشۀ دینی و الهی است. فرهنگ عاشورا که مجموعه ای غنی از«ایده وعقیده»،«حماسه و حادثه»،«تفکر و خردمندی» و«عشق و هنر» است، زیباترین نقش را در کارزار روزگار بشری به نمایش گذاشت که همچنان در حد اعلای تأثیرگذاری، پیام دین را در گوش نسلها و عصرها  طنین انداز، زنده، جاری و پویا ساخته است. این پیام هنگامی که در متن فرهنگ و تمدن آدمیان قرائت شود، آن را دچار تغییر ماهیت می کند، تغییری که به انقلاب فرهنگی تعبیر می شود. ‏

‏     در بطن انقلاب فرهنگی برخاسته از فرهنگ عاشورا، ارزشها به عنوان اصول ماهیت ساز حاکمیت عینی می یابند. از این رو فصل نوینی در تاریخ انقلابهای ادبی با نام «ادبیات انقلاب اسلامی» گشوده می گردد. جوهرۀ این ادبیات، جوشش و خروش عاشورایی و محور آن گویش حقیقتی است که بر جان و روح حقیقت جویان می نشیند. ‏

‏مبنای این ادبیات، اندیشۀ دینی است، پس صراحت و صداقت از ویژگیهای ارزندۀ ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 167

‏آن است. از طرفی، اسیرو رسواگر و تصویرساز حماسه ها و دردهاست. ‏

‏     امام خمینی(س) بادرک عزیزانۀ دین و با الهام از نهضت عاشورا، تفکر حماسی عاشورایی را به عنوان شاخص ترین تفکر در متن تفکر ادبی جای داد. او بود که زبان هنر را در میدان مقاومت تفسیر کرد و در عرصۀ شهادت، سبکی نوین و خلاقانه ارایه داد تا محوری اساسی برای هنرمندان صاحب درد معرفت باشد. ‏

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 168