دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
الگوهای تربیتی - اجتماعی نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حیدری کاشانی، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

الگوهای تربیتی - اجتماعی نهضت عاشورا

‏ ‏

‏ ‏

الگوهای تربیتی - اجتماعی نهضت عاشورا

‏ ‏

‏حجةالاسلام محمدجواد حیدری کاشانی‏

‏ ‏

‏     در حادثۀ کربلا و نهضت خونین عاشورا عالیترین، جذابترین و حساسترین اصول روانکاوی، روانشناسی و الگوهای تربیتی -  اجتماعی به اجرا گذاشته شده است. ‏

‏     مکتب اسلام و بویژه فرهنگ عاشورا، به طور اساسی تربیتی و کاربردی است. الگوهای تربیتی، کاربردی و راهبردی نهضت عاشورا محور اساسی انقلاب و نهضت همۀ احیاگران دینی تاریخ و مصلحان حقیقی پس از عاشورا، در تمام عرصه های زندگی می باشد. تاریخ انقلاب اسلامی از سال 41 به بعد و دفاع مقدس هشت ساله نمونه های روشن این الگوگیری می باشند. ‏

‏ برخی تعالیم و پیامهای عاشورا را می توان این گونه برشمرد: ‏

‏1 -  انسان شناسی  ‏

‏2 -  احیاگری‏

‏3 -  تعقل و برهان، معرفت و شعور‏

‏4 -  مناظرۀ عقل و عشق ‏

‏5 -  تجلیل و ستایش یاران‏

‏6 -  غیرت دینی‏

‏7 -  اهمیت به نماز، پرستش، مناجات و عبودیت‏

‏8 -  عاطفه متقابل رهبر و یاران او‏

‏9 -  پیش بینی مشکلات ‏

‏10 -  شکیبایی دربرابرشداید و امتحان الهی‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 221

‏11 -  حماسه سازی در میدان شهادت ‏

‏12 -  تدوین منشور جهانی و جاودانی شهادت.    ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 222