دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
پژوهشی تحلیلی بر ارتباط ریشه ای نهضت امام خمینی(س) با نهضت عاشورای حسینی(ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمدی، جمال

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

پژوهشی تحلیلی بر ارتباط ریشه ای نهضت امام خمینی(س) با نهضت عاشورای حسینی(ع)

‏ ‏

پژوهشی تحلیلی بر ارتباط ریشه ای نهضت امام خمینی(س)

با نهضت عاشورای حسینی(ع)

‏ ‏

‏دکتر جمال محمدی‏

‏ ‏

‏مقالۀ حاضر مشتمل بر دو قسمت کلی می باشد. ‏

‏     قسمت اول به تحلیل ریشه ای تأثیر نهضت عاشورای حسینی برانقلاب اسلامی می پردازد. این قسمت از مقاله سعی بر بیان علل و ویژگیهای نهضت امام حسین(ع) از یک طرف و بررسی تطبیقی علل وریشه های انقلاب اسلامی بر پایۀ انقلاب کربلا از طرف دیگر دارد. این بخش از مقاله به موضوعاتی همچون: ‏

‏      -  عمل به تکلیف الهی ‏

‏      -  اصلاح امت و جامعۀ اسلامی ‏

‏      -  امر به معروف و نهی از منکر ‏

‏      -  جلوگیری از تحریف دین ‏

‏      -  برقراری حکومت و نوسازی جامعه ‏

‏      -  اجرای عدالت‏

‏     اشاره گردیده است. ‏

‏     در بخش دوم، که تحت عنوان «پیامدهای قیام عاشورا و بازتابهای آن بر انقلاب اسلامی» می باشد، به موضوعاتی همچون: ‏

‏      -  بازتابهای اخلاقی ‏

‏      -  بازتابهای اجتماعی ‏

‏      -  بازتابهای فرهنگی ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 259

‏      -  بازتابهای سیاسی ‏

‏     اشاره شده است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 260