دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
چند تبیین از منطق فدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایدرم، حسن

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

چند تبیین از منطق فدا

‏ ‏

چند تبیین از منطق فدا

‏ ‏

‏حجة الاسلام حسن ایدرم‏

‏ ‏

‏      در طی این پژوهش در ابتدا دو نظریۀ اساسی در مورد عاشورا، بقا گزینی و فدا طرح شده و بعد از آن شواهدی از سخنان و کارهای امام حسین(ع) برای اثبات نظریۀ دوم ارایه گشته است. در ادامه سخن، چند تبیین بینشی همچون نقش فدا در انتقال رسالت الهی، دو ضرورت کلی فدا در عاشورا و ضرورت عدم کاربرد دستآویز معنوی از سوی امام حسین(ع) و رابطه آن با فطرت گرایی و سلوک اجتماعی مطرح شده است. ‏

‏      در بعد تاریخی هم مقاله به چند تبیین تحلیلی تاریخی از چند زاویۀ مهم دست زده و ارتباط آن را با فدا آشکار نموده است. ‏

‏      این زوایا عبارتند از: ‏

‏      1 -  صلح امام حسن(ع) ‏

‏      2 -  دفاع از کثرت گرایی در حاکمیت ‏

‏      3 -  فرصت فدا ‏

‏      4 -  اختیاری یا ضروری بودن فدا ‏

‏      5 -  فدا در استمرار امامت. ‏

‏      مقاله در راستای تبیین هرچه بیشتر منطق فدا و کاربردی کردن آن به چند تبیین عملی پرداخته است. منطق فدا راه نفی سلطه، منطق فدا ، منطق رهبران یا رهروان، رابطه این منطق با شکست و پیروزی، دفاعی بودن این منطق و جواز قیام فردی براساس این منطق و ارتباط آن با تقیه و مصلحت نظام، از جمله این تبیینهاست، در خاتمۀ مقاله هم، با ارایه چند شاهد گفتاری و نوشتاری از امام خمینی(س) در اثبات این که تلقی ایشان از ‏


دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 291

‏عاشورا، منطق فدا بوده است، پرداخته شده ودر آخر هم این منطق، سر پیروزی انقلاب اسلامی دانسته شده است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 292