دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
تبلور عاشورا در مبارزات شهدای عصر قاجار و پهلوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سلطانی، محمد علی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

تبلور عاشورا در مبارزات شهدای عصر قاجار و پهلوی

‏ ‏

‏ ‏

تبلور عاشورا در مبارزات شهدای عصر قاجار و پهلوی

‏ ‏

‏حجة الاسلام محمدعلی سلطانی‏

‏ ‏

‏      قیام امام حسین(ع) وراه افتادن مراسم عزاداری بر آن بزرگوار، ذهنیتی در جوامع اسلامی بوجود آورده است که در هر حادثۀ مهم و خطروار علیه دین یا دنیای مسلمانان، اولین نقطۀ امید ودادخواهی مساجد و علمای دین بدانند. ‏

‏      مبارزات مسجدی چندین ویژگی دارد. تهییج احساسات دین و گره زدن حوادث جامعه با رخداد کربلا و قیام امام حسین(ع)، حضور همۀ اقشار جامعه، تشکل قهری. ‏

‏      با بازنگاری چندین حادثۀ مهم عصر قاجار و پهلوی، ذهنیت یاد شده در رویکرد مردم به مساجد، با الهام از فرهنگ عاشورا نقش این ذهنیت مرور شده است. ‏

‏      1 -  جنگ روس و ایران ‏

‏      2 -  رژی یا امتیاز انحصاری دخانیات ایران ‏

‏      3 -  قتل گریبایدوف، سفیر روس ‏

‏      4 -  حادثۀ کرمان ‏

‏      5 -  بانک روس در تهران ‏

‏      6 -  مشروطیت ‏

‏      7 -  قتل عام مسجد گوهرشاد ‏

‏      8 -  قیام 15 خرداد. ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 304