فصل چهارم: مسئولیتهای اخلاقی
تزکیه و خودسازی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

تزکیه و خودسازی

‎ ‎

تزکیه و خودسازی

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

اتکال به قدرت خدا 

‏من به ملت ایران عرض می کنم که مغرور نشوید. تمام قدرت، قدرت‏‎ ‎‏خداست و باید اتکال به او بکنید، و خودتان را فانی بکنید در آن قدرت‏‎ ‎‏بزرگ. مادامی که ملت ایران همان قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با‏‎ ‎‏الله اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ بشود شما بیمه هستید؛ بیمۀ‏‎ ‎‏الهی هستید.(381)‏

 14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غرور،

آفت پیروزیها

‏این مطلب مهم را که کراراً عرض کرده ام،تکرار می کنم که ملت عزیز‏‎ ‎‏مجاهد و بویژه سلحشوران رزمندۀ مجاهد فی سبیل الله توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که غرور از پیروزیها آفت بزرگی است که شیطان باطنی در بندگان‏‎ ‎‏خدا به وجود می آورد تا آنان را از راه حق منحرف کند،و در اثر آن خلق‏‎ ‎‏خدا را در کوشش برای مقاصد الهی سست کند، و اگر خدای نخواسته این‏‎ ‎‏حالت شیطانی در جبهه ها پیش آید، در پیروزیها وقفه حاصل، بلکه با‏‎ ‎‏مکر شیطانی ممکن است به شکست منتهی شود. و زمانی این آفت‏‎ ‎‏وجدان کُش پیش می آید که انسان از خود و خداوند غافل شود و قدرت و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201

‏ پیروزیها را از خود بداند،و منشأ اصلی آن که اَزِمّۀ امور را در دست دارد و‏‎ ‎‏هر چه کمال و قدرت و جمال است از اوست را از یاد ببرد.ملت عزیز و‏‎ ‎‏قوای مسلح رزمنده در طول این انقلاب و این جنگ لمس نموده اند که‏‎ ‎‏اگر مددهای الهی و عنایات خاص خداوند قادر نبود، هرگز در ما قدرت‏‎ ‎‏مقابله با رژیم شیطانی تا دندان مسلح و متکی به قدرتهای جهانی نبود.‏‎ ‎‏ولی از آنجایی که ملت با تحولی الهی به انقلابی اسلامی متکی به‏‎ ‎‏معنویات دست زد، توانست آن قدرت بزرگ منطقه را در هم بشکند، و در‏‎ ‎‏جنگ نابرابر از حیث تسلیحات و کمکهای بیدریغ شرق و غرب و منطقه،‏‎ ‎‏اینهمه پیروزیهای اعجازآمیز را نصیب ایران و اسلام نماید. ما نباید‏‎ ‎‏فتحهای بزرگ مثل خرمشهر را از یاد ببریم که دشمن با همۀ تجهیزات‏‎ ‎‏در سنگرهای بسیار محکم با عده و عدد بسیار کمین کرده بود، و در‏‎ ‎‏مقابل عده ای از سلحشوران متعهد اسلام از بیابان باز به آنان تاخته، و‏‎ ‎‏خداوند آنچنان رعب و وحشت را بر دشمنان ما غلبه داد که با اسارت‏‎ ‎‏هزاران نظامی و غنیمتهای بسیار، باقیماندۀ اشرار با فضاحت تمام رو به‏‎ ‎‏فرار گذاشته و شهرها را رها کردند. رزمندگان عزیز ما نباید این پیروزی‏‎ ‎‏معجزه آسا را جز با مددهای الهی ببینند و اگر چنین شد، غرور آنها‏‎ ‎‏خلاصه می شود در اینکه ما مورد عنایت قادر متعال هستیم و از خود‏‎ ‎‏چیزی نداریم و آنچه داریم از اوست و باید به راه او نثار کنیم. و اینجاست‏‎ ‎‏که خداوند عنایات خود را ادامه می دهد، و شما سلحشوری و جنگ‏‎ ‎‏شرافتمندانه را برای دفاع از اسلام و میهن اسلامی ادامه می دهید، و به‏‎ ‎‏خواست قادر متعال به پیروزی نهایی دست خواهید یافت.(382)‏

22 / 11 / 61 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حفظ خوی کوخ نشینی 

‏این ملتی که الآن کوخ نشینانش مشغول فعالیت هستند و مشغول به‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202

‏زحمت هستند در جبهه ها و پشت جبهه ها، این کوخ نشینان را زحمت‏‎ ‎‏بکشید که به همین حال خوی کوخ نشینی و خوی اینکه توجه به کاخها‏‎ ‎‏نداشته باشند نگه دارید تا بتوانید ادامه بدهید زندگی صحیح اسلامی‏‎ ‎‏را.(383)‏

1 / 1 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توجه به معنویات 

‏مادامی که این ملت، این حالی که الآن دارند که توجه به معنویات تا‏‎ ‎‏یک‌حدودی، و این جوانهای ما توجه به معنویات دارند و این تحول‏‎ ‎‏عظیم پیدا شده است در آنها که شهادت را با جان و دل می خرند،‏‎ ‎‏مادامی‌که این محفوظ است، این جمهوری اسلامی محفوظ است و هیچ‏‎ ‎‏کسی نمی تواند به او تعدی کند. آن روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشود‏‎ ‎‏و‌شیطان در بین ما راه پیدا کند و راهنمای ما شیطان باشد، آن روز‏‎ ‎‏است‌که ابرقدرتها می توانند در ما تأثیر کنند و کشور ما را به تباهی‏‎ ‎‏بکشند.(384)‏

1 / 1 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری برای عزت اسلام 

‏باید جوان های ما، پیرهای ما، زنهای ما، مردهای ما، بچه های ما، همه در‏‎ ‎‏راه اسلام، برای عزت اسلام و برای عزت میهن خودشان و برای عزت‏‎ ‎‏میهن خودشان و برای عزت قرآن کریم فداکاری کنند. یکی از فداکاریها‏‎ ‎‏این است که با هم اختلاف نکنند، اگر یک اختلاف جزئی هست خودشان‏‎ ‎‏اصلاح کنند.(385)‏

27 / 6 / 62 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203

غرور،

از دامهای شیطانی

و مکاید نفس اماره

‏اینک کلمه ای نصیحت آموز با جوانان عزیزی که در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها برای اقامۀ عدل الهی فداکاری می کنند، و عزیزانی که به نحوی‏‎ ‎‏برای هدف الهی آسیب دیده اند، و بازماندگان شهدای معظّم که در راه‏‎ ‎‏قرآن کریم به شهادت، بزرگترین فیض الهی رسیده اند، و به پدران و‏‎ ‎‏مادران و همسران و نزدیکان شهدای زنده، و به کسانی که در پشت‏‎ ‎‏جبهه ها به نحوی کمک به برادران مدافع خود می کنند. توجه کنید که‏‎ ‎‏غرور پیروزیها و شهرتها و جوانمردیها در قلب شما رخنه نکند، که این‏‎ ‎‏مرض نفسانی از دامهای شیطان است که بندگان خدا را از توجه به او باز‏‎ ‎‏می دارد، و از مکاید نفس امّاره بالسوء است که انسانها را به شرک و‏‎ ‎‏عبودیت بتها، و خصوص مادر بتها، که بت نفس است، می کشاند. زنهار که‏‎ ‎‏جز او را جلّ و علا، که ولیّ نصر است و هیچ نصری جز از او نیست، مؤثر‏‎ ‎‏بدانید که ‏مَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لٰکِنَّ الله َ رَمیٰ‎[1]‎‏ هرچه دارید و داریم و دارند از‏‎ ‎‏اوست و «ما عدم هاییم، هستی ها نما».‏

‏     بارالها، ما ضعیف و ناتوانیم، تو به فضل خود ما را از شرک جلی و خفی‏‎ ‎‏حفظ فرما؛ و از تبعیت هواهای نفسانی، که خود شرک است، نجات‏‎ ‎‏مرحمت فرما؛ و به حقیقت توحید و یکتاپرستی و یکتاخواهی هدایت‏‎ ‎‏فرما.(386)‏

31 / 6 / 62 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

  • )) «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰکِنَّ الله َ قَـتَلَهُمْ وَ مَا رَمَیْتَ إذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الله َ رَمیٰ وَ لِیُبلِیَ المُؤمِنینَ مِنهُ بَلاءً حَسَناً؛ شما ایشان را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت و نه تو تیر را انداختی آنگاه که انداختی، بلکه خدا بینداخت تا بیازماید مؤمنان را از خود آزمایشی نیکو»؛ (انفال /  آیه 17).