فصل اول: تاریخچه بسیج
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

فرمان بسیج

برای سرکوب اشرار

‏السّاعه خبر رسید که در سنندج «حزب دمکرات»، آنها ارتشیها و‏‎ ‎‏سازمانهای آنها را محاصره کرده اند، و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد‏‎ ‎‏اسلحه ها را می برند. و از مسجد سنندج به ما اطلاع داده اند که حزب‏‎ ‎‏دمکرات زنهای ما را به گروگان برده اند. اکیداً به کلیۀ قوای انتظامی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 18

‏دستور می دهم به پادگانهای مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف‏‎ ‎‏سنندج حرکت کنند هستند ـ به مقدار کافی به طرف سنندج و کردستان‏‎ ‎‏ـ با پل هوایی ـ بسیج شوند و با شدت، تمام اشرار را سرکوب نمایند. تأخیر‏‎ ‎‏ـ ولو به قدر یک ساعت ـ تخلف از وظیفه، و به شدت تعقیب می شود. از‏‎ ‎‏ملت ایران می خواهم که مراقب باشند ، و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب ـ در هر محلی هر یک از مأمورین تخلف کردند‏‎ ‎‏فوری اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی‏‎ ‎‏به من خبر بسیج عمومی برسد.(29)‏

28 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرمان بسیج برای پاکسازی کردستان 

‏پیرو مسائل پاوه، گروههای بسیار زیادی از اطراف و اکناف کشور آمادگی خود‏‎ ‎‏را برای حرکت به منطقه و سرکوبی اشرار اعلام نمودند. من از مردم غیرتمند‏‎ ‎‏و برادران عزیزم تشکر وافر می کنم. پیرو مسأله سنندج ـ که به اطلاع رسید و‏‎ ‎‏به قوای انتظامیه دستور بسیج فوری دادم ـ از قوای انتظامی اطلاع رسید که‏‎ ‎‏اقدام مؤثر و فوری شده است. اکنون مطلع شدم که اهالی محترم و برادران‏‎ ‎‏غیور کرمانشاه به طور دسته جمعی پیاده به طرف سنندج حرکت کرده اند.‏‎ ‎‏ضمن تشکر فراوان، از آنان تقاضا دارم به منازل خود مراجعت کنند. به قوای‏‎ ‎‏انتظامیه و سپاه پاسداران دستور اکید داده ام که غائلۀ کردستان را ختم‏‎ ‎‏نموده، و مردم شریف آن منطقه را از دست ضد انقلابیون نجات دهند و آن‏‎ ‎‏منطقه را از لوث اشرار خارج و داخل پاک نمایند.(30)‏

28 / 5 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ما بسیج عمومی اگر بکنیم، برای پشتیبانی از برادران کردستانی و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 19

‏ ‏‏استخلاص آنان از اشرار است.(31)‏

12 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم

به هم پیوستگی

حوزه و دانشگاه 

‏برای پیوستگی بیشتر لازم است روحانیون عزیز قم و تهران و سایر‏‎ ‎‏شهرستانهای نزدیک به تهران در مراسمی که در دانشگاه تهران است،‏‎ ‎‏شرکت نمایند و همچنین روحانیون تمام شهرهای ایران در دانشگاه هر‏‎ ‎‏نقطه از ایران که بدین مناسبت مجلس بزرگداشتی برقرار کرده اند،‏‎ ‎‏شرکت نمایند و با حضور در دانشگاههای سراسر ایران و پیوستن به‏‎ ‎‏دانش آموزان و دانشجویان و استادان عزیز، توطئه های جدایی افکنانه‏‎ ‎‏بین این دو نیروی مترقی را خنثی کنند.(32)‏

10 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرمان تشکیل بسیج عمومی 

‏باید ما همۀ قوایمان را مجتمع کنیم برای نجات دادن یک کشوری. باید‏‎ ‎‏اگر مسائلی برایمان پیش بیاید، هر چه هم سخت باشد، تحمل کنیم...‏‎ ‎‏من تکرار می کنم که بدانید شما با یک قدرتی مواجه هستید که اگر یک‏‎ ‎‏غفلت بشود مملکتتان از بین می رود. غفلت نباید بکنید. غفلت نکردن‏‎ ‎‏به این است که همۀ قوا، هر چه فریاد دارید سر ‏‏[‏‏امریکا‏‎ ‎‏]‏‏بکشید. هر چه‏‎ ‎‏تظاهر دارید بر ضد آن بکنید. هر عملی دارید، عمل مثبت را، ‏‏[‏‏بر ضد‏‏]‏‎ ‎‏آن کنید. قوای خودتان را مجهز کنید. و یک تعلیمات نظامی خودتان‏‎ ‎‏پیدا کنید. به دوستانتان تعلیم بدهید. به اشخاصی که ـ عرض می کنم ـ‏‎ ‎‏که همین طوری دارند راه می روند تعلیمات نظامی بدهید. مملکت‏‎ ‎‏اسلامی باید همه اش نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد. یکی از‏‎ ‎‏ابواب فقه، باب «رمی» است، که تیراندازی است. خوب، آن وقت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 20

‏تیراندازی بوده، حالا هم تیراندازی است به یک جور دیگر. در اسلام با‏‎ ‎‏اینکه «رهان» یعنی یک ‏‏[‏‏شرطی‏‏]‏‏ را بگذارند برای چیزی، که نظیر‏‎ ‎‏قماربازی می شود حرام است، برای رمی حرام نیست. برای اسبدوانی‏‎ ‎‏حرام نیست. «سبق و رمایه» یکی از مسائل فقه است. برای اینکه همه‏‎ ‎‏برای همۀ افراد مستحب است که سواری را یاد بگیرند. حالا اتومبیل‏‎ ‎‏سواری را، رانندگی را یاد بگیرند. و برای همه مستحب است که‏‎ ‎‏تیراندازی را یاد بگیرند. فنون جنگی را یاد بگیرند.‏

‏     اگر یک ملت که همه جوانهایش مجهز باشند به همین جهازی علاوه‏‎ ‎‏بر جهاز دینی و ایمانی که دارند، مجهز به جهازهای مادی هم باشند،‏‎ ‎‏سلاحی هم باشند و یاد گرفته باشند، همچی نباشند که یک تفنگی‏‎ ‎‏دستشان آمد ندانند با آن چه بکنندش. باید یاد بگیرید و یاد بدهید‏‎ ‎‏رفقایتان را. جوانها را یادشان بدهید. و همه جا باید این طور بشود که یک‏‎ ‎‏مملکت بعد از یک چند سالی بشود یک کشوری با بیست میلیون جوان‏‎ ‎‏که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته‏‎ ‎‏باشد. و این یک همچه مملکتی آسیب بردار نیست. و الآن هم الحمدلله ‏‎ ‎‏آسیب بردار نیست.(33)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، الگوی مستضعفین جهان

‏اینجانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومی‏‎ ‎‏استقبال نمودند تشکر می کنم. دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری‏‎ ‎‏است که در مواقع خطر، تکلیف شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها‏‎ ‎‏و گروهها واجب است در این موقع حساس که ملت با دشمنان سرسخت و‏‎ ‎‏ابرقدرتها خصوصاً امریکا که با مداخلۀ جنایتکارانۀ خودش در طول‏‎ ‎‏سلطنت غاصبانۀ محمدرضا پهلوی، ملت ما را از رشد سیاسی و فرهنگی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 21

‏و اقتصادی بازداشت، و ذخایر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است،‏‎ ‎‏اگر غفلت شود و با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا‏‎ ‎‏نکند، و با بسیج عمومی که به خواست خداوند متعال هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند با آن مقابله کند مهیای دفاع از کشور اسلام نشود، خود را و‏‎ ‎‏کشور خود را با دست خود به تباهی کشانده است... . ‏

‏     من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای‏‎ ‎‏تمام‌مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن‌پانزدهم‏‎ ‎‏قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و‏‎ ‎‏زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن انسانهای متعهد‏‎ ‎‏به جای آدمخواران بی فرهنگ باشد.(34)‏

1 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، مدافع اسلام 

‏ما الآن که با قدرتهای بزرگ دنیا مواجه هستیم، حال دفاعی داریم. یعنی‏‎ ‎‏ما مدافع از آن چیزهایی که نهضت ما، قیام ما برای ما هدیه آورده است، و‏‎ ‎‏از اهداف اسلامی و از کشور اسلامی خودمان و از تمام چیزهایی که‏‎ ‎‏مربوط به اسلام و مربوط به کشور است در حال دفاع هستیم، و در حال‏‎ ‎‏دفاع، بسیج باید عمومی باشد.(35)‏

28 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بسیج عمومی در دفاع 

‏خدا خواست که 35 میلیون جمعیت بسیج ایمانی بشوند برای خدا. یک‏‎ ‎‏تحولی پیش آورد خدا که نفوس این 35 میلیون جمعیت را متحول کرد‏‎ ‎‏به یک نفوس دارای ایمان. قدرت ایمانی پیدا کردند. یعنی جوانها‏‎ ‎‏نمی ترسیدند از اینکه حالا اگر رفتند مقابل تانک کشته بشوند. شهادت‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 22

‏ را می خواستند.(36)‏

28 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج، لبیک گوی خدا

‏این پاسدارها را کی رفته دعوتشان کرده که بیایید پاسداری کنید؟ این‏‎ ‎‏کمیته های سرتاسر کشور را کی رفته دعوتشان کند که بیایید کمیته‏‎ ‎‏درست کنید؟ این دانشجو و دانشمند و نمی دانم اجزای دیگر این کشور‏‎ ‎‏را کی رفته بسیجشان کرده؟ این بانوان را کی بسیج کرده که در همۀ‏‎ ‎‏شئون کشور دخالت می کنند و دخالت بجایی هم می کنند؟ اینها را کسی‏‎ ‎‏[‏‏دعوت نکرده‏‏]‏‏، اینها را خدا دعوت کرده است. اینها لبیک برای خدا‏‎ ‎‏دارند می گویند.(37)‏

21 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج الهی، حافظ کشور

‏خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما‏‎ ‎‏رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید‏‎ ‎‏این کشور را و دست رد به سینۀ تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما‏‎ ‎‏پیروز هستید.(38)‏

18 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازدارندگی دشمنان 

‏ان شاءالله ، آن بسیج عمومی که برای یادگرفتن باشد، هم تعلیمات دینی‏‎ ‎‏و یاد گرفتن قرآن و کتاب و هم تعلیمات نظامی و اینها، یک کشور نظامی‏‎ ‎‏بشود؛ نظامی ـ الهی. یک همچو کشوری که اینطور شد، دیگر کسی به آن‏‎ ‎‏طمع نمی کند؛ برای اینکه می داند ضررش بیشتر از نفعش است. ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 23

‏      توجه کنید شما به افغانستان، در صورتی که کمونیستهایش، دولتش‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ مخالف بودند با مردم. همین عده مردمی که مال ملت بودند و‏‎ ‎‏مال اسلام بودند، همه طریقه اسلامی داشتند؛ همینها تاکنون بعد از‏‎ ‎‏بیشتر از یک سال مقاومت کردند و شوروی را پشیمان کردند از این کاری‏‎ ‎‏که کرده است. و یکی از کسانی که از ارتشیهای شوروی بود و فرار کرده‏‎ ‎‏بود، می گفت: تاکنون سی هزار جمعیت ارتشی شوروی در افغانستان‏‎ ‎‏کشته شده است. اینها می بینند نمی شود در یک کشوری که ملتش یک‏‎ ‎‏چیزی را می خواهند، نمی شود خلافش کرد. حالا آنجا دولتشان هم‏‎ ‎‏موافق با آنها بود و حزب ـ‌نمی دانم ـ زهر مارشان هم موافق با آنها بود.‏‎ ‎‏اینجا که ما نه یک حزب مخالفی داریم و نه یک دولت مخالفی داریم و‏‎ ‎‏[‏‏نه‏‏]‏‏ یک مجلس مخالفی؛ هیچی. در اینجا بیایند چه بکنند؟ هر کوچه‏‎ ‎‏بروند، هر کوچه، اینها باید بروند از ماورای ابرها عبور کنند. بالاخره‏‎ ‎‏کشورگیری و منفعت از کشور با آسمان نمی شود؛ زمین می خواهد، زمین‏‎ ‎‏هم نمی توانند بیایند.(39)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تقویت بسیج

‏امید است با تحصیل اخلاص در همۀ امور... در راه تقویت هر چه بیشتر‏‎ ‎‏بسیج برای حراست از اسلام بزرگ و ایران عزیز و با صبر و شکیبایی در‏‎ ‎‏این مقاصد بزرگ، این خدمت گرانقدر را رنگ الهی داده و از عبادات‏‎ ‎‏بزرگ قرار دهند.(40)‏

30 / 8 / 63

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تشکیل بسیج از برکات انقلاب 

‏تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 24

‏جلیۀ خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی‏‎ ‎‏شد.‏

‏ ‏

‏     ‏‏... ملتی که در خط اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ و مخالف‏‎ ‎‏با استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همۀ‏‎ ‎‏افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند.(41)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 25