کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
بیستم: دنده‏ ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بیستم: دنده‏ ها

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیستم: دنده‏ ها

بیستم: دنده ها 

مسأله 1 ـ ‏از کتاب ظریف بن ناصح است که: «و در ضلع ها (دنده ها) در اضلاعی که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 622

‏مخالط قلب باشد در صورتی که ضلعی از آن ها شکسته شود دیه اش بیست و پنج دینار‏‎ ‎‏می باشد». تا این که می گوید: «و در اضلاعی که پهلوی دو عضد قرار گرفته اند، دیۀ هر‏‎ ‎‏ضلعی اگر شکسته شود، ده دینار است». و به مضمون این عبارت، اصحاب، فتوا داده اند و‏‎ ‎‏اشکالی در آن نمی باشد؛ لیکن مراد از آن آشکار نیست. پس آیا این تفصیل بین طرفی که‏‎ ‎‏پهلوی قلب قرار گرفته و طرفی که نزدیک عضد است می باشد، یا تفصیل بین ضلعی است‏‎ ‎‏که محیط به قلب است و غیر آن، یا تفصیل بین ضلع هایی است که در طرف سینه و جلو‏‎ ‎‏قرار گرفته و غیر آن ها از ضلع هایی که نزدیک هر دو عضد و منتهی به پشت می باشند؟ و‏‎ ‎‏احتمال دارد که تصحیف شده باشد و اصل آن: «فیما حاط القلب» باشد (به جای فیما‏‎ ‎‏خالط القلب) از «حاطه، یحوطه» یعنی حفظ و حراست می کند. یا اصل آن: «فیما احاط‏‎ ‎‏بالقلب» باشد، پس اقوی در ضلع هایی که از طرف چپ قلب را احاطه کرده اند در هر یک‏‎ ‎‏از آن ها بیست و پنج است و اما در غیر آن ها احتیاط به صلح، ترک نشود، مخصوصاً نسبت‏‎ ‎‏به ضلع هایی که در طرف راست مجاور ضلع هایی است که در طرف چپ محیط به قلب‏‎ ‎‏می باشند، اگرچه قول به عدم وجوب زاید بر ده دینار در غیرضلعی که محیط به قلب‏‎ ‎‏است، خالی از قرب نمی باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 623