کتاب دیات
مقصد اول: در دیات اعضا
شانزدهم: دو خصیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شانزدهم: دو خصیه

گفتاری در جنایت اطراف و در آن چند مقصد است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شانزدهم: دو خصیه

شانزدهم: دو خصیه

مسأله 1 ـ ‏در دو خصیه، دیه کامل می باشد؛ پس آیا برای هر یک، نصف آن است یا‏‎ ‎‏برای بیضه چپ دو ثلث و برای بیضه راست ثلث است؟ اوجه دومی است ولی احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) دو ثلث است در خصیۀ چپ و نصف است در راست، در صورتی که در دو‏‎ ‎‏دفعه کنده شوند.‏

مسأله 2 ـ ‏در این حکم بین صغیر و کبیر و پیرمرد و جوان و مقطوع الذکر و غیر آن و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 620

‏کسی که ذکرش فلج است و غیر او و عنین و غیر عنین فرقی نیست.‏

مسأله 3 ـ ‏در بیماری اُدْرَه که نفخ پیدا کردن خصیه ها است چهارصد دینار است؛ پس‏‎ ‎‏اگر در اثر آن بین پاهایش باز شود و نتواند به صورتی که برایش نافع باشد راه برود، در آن‏‎ ‎‏هشتصد دینار ـ چهار پنجم دیه نفس ـ است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 621