فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏تاریخ صحیفه امام‏

‏موضوع‏

‏صحیفه امام‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏3 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان (توطئه برای ایجاد تفرقه بین اقشار جامعه)‏

‏12‏

‏334‏

‏2‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)‏

‏13‏

‏78‏

‏3‏

‏20 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)‏

‏ 15‏

‏471‏

‏4‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام به مناسبت ایام حج (مهجوریت حج ابراهیمی)‏

‏20‏

‏87‏

‏5‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان‏

‏5‏

‏187‏

‏6‏

‏29 / 11 / 57‏

‏ پیام به اهالی کردستان‏

‏ 6‏

‏184‏

‏7‏

‏7 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون کردستان (سازندگی کشور)‏

‏6‏

‏245-244 ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏8‏

‏12 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و بانوان مکتب ولی عصر(توطئه های غرب)‏

‏9 ‏

‏395 ‏

‏9‏

‏5 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بلوچستان (هدف نهضت - توطئه های اجانب)‏

‏10‏

‏137-136‏

‏ 10‏

‏18 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی یزد(قضایای کردستان - سازندگی)‏

‏10‏

‏259-258 ‏

‏11‏

‏29 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما(مقابله با توطئه ها)‏

‏10‏

‏291‏

‏12‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان (توطئه های امریکا) ‏

‏ 10‏

‏519-518‏

‏ 13‏

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران رادیو- تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)‏

‏11‏

‏3‏

‏14‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران - صدور انقلاب)‏

‏11‏

‏291-290 ‏

‏15‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران - صدور انقلاب)‏

‏11‏

‏293-291 ‏

‏16‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا‏

‏11‏

‏328‏

‏17‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا‏

‏11‏

‏329-328 ‏

‏18‏

‏5 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت حادثه طبس (اشتباه کارتر)‏

‏12‏

‏257-256 ‏

‏19‏

‏21 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد‏

‏13‏

‏22‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

‏20‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏88‏

‏21‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج (سیاست امریکا، اختلاف بین مسلمانان)‏

‏13‏

‏209‏

‏22‏

‏20 / 10 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)‏

‏15‏

‏471‏

‏23‏

‏17 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد (جایگزینی فرهنگ اسلامی) ‏

‏18‏

‏216‏

‏24‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی)‏

‏1‏

‏378-377 ‏

‏25‏

‏8 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (لزوم هوشیاری)‏

‏9‏

‏371‏

‏26‏

‏12 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران (نیرنگهای تازه امریکا در سالروز تأسیس جمهوری اسلامی)‏

‏12‏

‏221‏

‏27‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏88-87 ‏

‏28‏

‏5 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب (دروغ صدام)‏

‏13‏

‏444-443 ‏

‏29‏

‏20 / 10 / 60 ‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)‏

‏15‏

‏471‏

‏30‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی)‏

‏1‏

‏378‏

‏31‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان‏

‏5‏

‏187‏

‏32‏

‏21 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها‏

‏5‏

‏224‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏33‏

‏18 / 12 / 57 ‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم (قیام قرآنی و اسلامی)‏

‏6‏

‏361-360 ‏

‏34‏

‏28 / 12 / 57 ‏

‏پیام به اهالی مسلمان کردستان و دفاع از نیروهای مسلح‏

‏6‏

‏384‏

‏35‏

‏7 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تبریز (رمز پیروزی، وحدت کلمه)‏

‏6‏

‏418‏

‏36‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی‏

‏»6‏

‏462‏

‏37‏

‏5 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان مدرسه قرآن پاوه (استقلال در پرتو قرآن)‏

‏7‏

‏131‏

‏38‏

‏6 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه (مبارزه اسلام با نژادپرستی)‏

‏7‏

‏140‏

‏39‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)‏

‏9‏

‏274-273 ‏

‏40‏

‏31 / 5 / 58‏

‏پیام به ملت ایران و اهالی کردستان (وظایف ارتش و وضع کردستان)‏

‏9‏

‏317‏

‏41‏

‏7 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی عجبشیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)‏

‏9‏

‏360‏

‏42‏

‏12 / 6 / 58‏

‏پیام به علما ومردم مسلمان کردستان (پشتیبانی از مردم کرد)‏

‏9‏

‏388‏

‏43‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران (فلسفه عاشورا - حفظ جمهوری اسلامی)‏

‏10‏

‏124-123 ‏

‏44‏

‏29 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (مقابله با توطئه ها)‏

‏10‏

‏292-291 ‏

‏45‏

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران رادیو - تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)‏

‏11‏

‏3-2‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏46‏

‏26 / 8 / 58‏

‏پیام به خواهران و برادران کرد (بیان چند تذکر)‏

‏11‏

‏56‏

‏47‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران - صدور انقلاب)‏

‏11‏

‏294و290 ‏

‏48‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا‏

‏11‏

‏332-331 ‏

‏49‏

‏11 / 10 / 58 ‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم آذربایجان شرقی (ایستادگی و مقاومت)‏

‏11‏

‏529-528 ‏

‏50‏

‏20 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران (اخراج ایرانیان از عراق)‏

‏12‏

‏236-235 ‏

‏51‏

‏28 / 1 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستانها (ضرورت دفاع در مقابل دشمنان)‏

‏12‏

‏245‏

‏52‏

‏3 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان (توطئه برای ایجاد تفرقه بین اقشار جامعه)‏

‏12‏

‏334‏

‏53‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)‏

‏13‏

‏78-77 ‏

‏54‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏88‏

‏55‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏88‏

‏56‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده امام موسی صدر (رنج در راه هدف - فراگیری اسلام)‏

‏13‏

‏168‏

‏57‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج (سیاست امریکا، اختلاف بین مسلمانان)‏

‏13‏

‏209‏

‏58‏

‏5 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب (دروغ صدام در دفاع از ملت عرب)‏

‏13‏

‏444-443 ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‏59‏

‏22 / 10 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)‏

‏14‏

‏85‏

‏60‏

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز (برکات جنگ)‏

‏15‏

‏402‏

‏61‏

‏20 / 10 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)‏

‏15‏

‏471‏

‏62‏

‏22 / 10 / 60 ‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب (بیان موقعیت ایران)‏

‏16‏

‏47‏

‏63‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا (ارزش معنوی حماسه آفرینیها)‏

‏17 109‏

‏ ‏

‏64‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج (تأثیر فرهنگ وارداتی در جامعه)‏

‏17‏

‏149‏

‏65‏

‏14 / 12 / 62‏

‏ سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (لزوم برپایی انتخابات سالم)‏

‏18‏

‏385‏

‏66‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام به مناسبت ایام حج‏

‏20‏

‏94‏

‏67‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی ‏

‏21‏

‏428‏

‏68‏

‏ ــــ‏

‏ولایت فقیه، ص 42  ‏

‏ـ ‏

‏ـ‏

‏69‏

‏ ــــ‏

‏استفتاآت ـ ـ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏70‏

‏15 / 3 / 43‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد‏

‏13‏

‏36‏

‏71‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم (خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی)‏

‏13‏

‏81‏

‏72‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نماینده «الفتح»؛ (وجوب مبارزه با اسرائیل)‏

‏2‏

‏201-200 ‏

‏73‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نماینده «الفتح»؛ (وجوب مبارزه با اسرائیل)‏

‏2‏

‏202-201 ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134

‏74‏

‏بهمن 49‏

‏پیام به زائران بیت الله الحرام (مسلمانان فلسطین و افشای جنایات رژیم شاه)‏

‏2‏

‏324-322 ‏

‏75‏

‏17 / 5 / 51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمانهای اسلام)‏

‏2‏

‏439-438 ‏

‏76‏

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی (مصیبتهای جانگداز فلسطین)‏

‏2‏

‏462‏

‏77‏

‏24 / 12 / 51‏

‏ پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه های رژیم شاه)‏

‏2‏

‏488‏

‏78‏

‏4 / 2 / 57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران‏

‏3‏

‏374‏

‏79‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون آلمان درباره سقوط رژیم شاه و تغییر دولت‏

‏4‏

‏338‏

‏80‏

‏20 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار درباره فلسطین و دستگیری هویدا‏

‏4‏

‏445-444 ‏

‏81‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «السفیر»پیرامون انقلاب، ابرقدرتها و رژیم صهیونیستی‏

‏5‏

‏82‏

‏82‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط با لبنان‏

‏5‏

‏187‏

‏83‏

‏10 / 10 / 57‏

‏ مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت» درباره پیش بینی سال 1979‏

‏5‏

‏305‏

‏84‏

‏17 / 11 / 57‏

‏ بیانات امام خمینی در جمع گروهی از طلاب، روحانیون و کارکنان هواپیمایی و شرکت نفت‏

‏6‏

‏83‏

‏85‏

‏16 / 12 / 57‏

‏ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر (توطئه اجانب ،تفرقه بین مسلمین)‏

‏6‏

‏339‏

‏86‏

‏16 / 12 / 57 ‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم (تلاش برای ایجاد تمدن الهی)‏

‏6‏

‏343‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

‏87‏

‏18 / 12 / 57 ‏

‏سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم (قیام قرآنی و اسلامی)‏

‏6‏

‏361-360 ‏

‏88‏

‏5 / 1 / 58‏

‏پیام به مسلمانان جهان به مناسبت صلح مصر و اسرائیل‏

‏6‏

‏410‏

‏89‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی (رمز پیروزی، آرزوی شهادت)‏

‏6‏

‏504-503‏

‏ 90‏

‏31 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت نمایندگی عربستان سعودی (نقش اسلام در پیروزی)‏

‏7‏

‏66‏

‏91‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران (علل ناتوانی ملتهای مسلمان)‏

‏7‏

‏124‏

‏92‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی (شهادت - عدل - اختلافات در جهان اسلام)‏

‏7‏

‏198-197 ‏

‏93‏

‏17 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر سومالی (شهادت - عدل - اختلافات در جهان اسلام)‏

‏7‏

‏198‏

‏94‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه (عبرت دولتها از سرنوشت شاه)‏

‏8‏

‏88‏

‏95‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر امور خارجه و سفرا (حفظ استقلال در سفارتخانه ها)‏

‏8‏

‏100‏

‏96‏

‏26 / 4 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر یمن شمالی (مشکلات عمده مسلمانان)‏

‏9‏

‏130-129 ‏

‏97‏

‏16 / 5 / 58‏

‏پیام به مسلمین ایران و جهان درباره انتخاب «روز قدس»‏

‏9‏

‏267‏

‏98‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)‏

‏9‏

‏273‏

‏99‏

‏24 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأتی از مقامات سوریه (منشأ ضعف و فساد در ممالک اسلامی)‏

‏9‏

‏275-274‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

‏100‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)‏

‏9‏

‏331-330 ‏

‏101‏

‏24 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فلسطینی (منشأ گرفتاری مسلمین)‏

‏9‏

‏546‏

‏102‏

‏7 / 7 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان (شناخت محتوای حج و وظایف مسلمانان)‏

‏10‏

‏160-159‏

‏ 103‏

‏3 / 8 / 58‏

‏پیام به مسلمین و  حجاج (شکستن بتها و قدرتهای بزرگ شیطانی زمان)‏

‏10‏

‏340-339 ‏

‏104‏

‏11 / 8 / 58‏

‏پیام به ملت ایران (شهادت آقای سید محمدعلی قاضی طباطبایی)‏

‏10‏

‏421-420 ‏

‏105‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)‏

‏11‏

‏105-104 ‏

‏106‏

‏4 / 9 / 58‏

‏پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان (اشتباه بزرگ کارتر)‏

‏11‏

‏110‏

‏107‏

‏4 / 9 / 58‏

‏پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان (اشتباه بزرگ کارتر)‏

‏11‏

‏110‏

‏108‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران - صدور انقلاب)‏

‏11‏

‏296-294 ‏

‏109‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا‏

‏11‏

‏323-322 ‏

‏110‏

‏28 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا‏

‏11‏

‏325-324 ‏

‏111‏

‏9 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (شرایط خدمت به اسلام در مقطع کنونی)‏

‏11‏

‏491‏

‏112‏

‏20 / 10 / 58 ‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان(ایران، سرمشق دیگران)‏

‏12‏

‏112-111‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‏113‏

‏15 / 11 / 58 ‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان (قیام مستضعفین جهان علیه مستکبرین)‏

‏12‏

‏136‏

‏114‏

‏20 / 11 / 58‏

‏ پیام به خانواده های شهدا(صلح جهانی وابسته به نابودی مستکبرین)‏

‏12‏

‏145-144‏

‏ 115‏

‏20 / 11 / 58‏

‏ پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (استمرار مبارزه تا قطع وابستگی)‏

‏12‏

‏147‏

‏116‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان (لزوم بیداری مسلمین)‏

‏12‏

‏319-318 ‏

‏117‏

‏15 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری (تشریح وظایف ارتش)‏

‏12‏

‏406‏

‏118‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)‏

‏13‏

‏74‏

‏119‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)‏

‏13‏

‏77-76 ‏

‏120‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)‏

‏13‏

‏78‏

‏121‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏83‏

‏122‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏89-88 ‏

‏123‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگره آزادی قدس (بازگشت به اسلام واقعی)‏

‏13‏

‏92-91 ‏

‏124‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی (ترسیمی از چهره نظام اسلامی ایران)‏

‏13‏

‏98‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

‏125‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (وحدت مسلمین - نظم در نیروهای مسلح)‏

‏13‏

‏136‏

‏126‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانواده امام موسی صدر (رنج در راه هدف - فراگیری اسلام)‏

‏13‏

‏168-167 ‏

‏127‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین و حجاج (سیاست امریکا، اختلاف بین مسلمانان)‏

‏13‏

‏208‏

‏128‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی (سکوت مسلمین در مقابل تجاوزات عراق)‏

‏13‏

‏338-337 ‏

‏129‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی (سکوت مسلمین در مقابل تجاوزات عراق)‏

‏13‏

‏344-342 ‏

‏130‏

‏5 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب (دروغ صدام در دفاع از ملت عرب)‏

‏13‏

‏444-443 ‏

‏131‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وحدت ممالک اسلامی تحت لوای قرآن)‏

‏14‏

‏23‏

‏132‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وحدت ممالک اسلامی تحت لوای قرآن)‏

‏14‏

‏24‏

‏133‏

‏29 / 11 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع هیأتی از لیبی (مشکل اسلام؛ دولتهای اسلامی است نه ملتها)‏

‏14‏

‏135‏

‏134‏

‏10 / 12 / 59 ‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی (تشریح وضعیت ایران در جنگ)‏

‏14‏

‏163-162 ‏

‏135‏

‏1 / 1 / 60‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (وحدت مسلمین - قانون)‏

‏14‏

‏227-226 ‏

‏136‏

‏30 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده (جنایات رژیم بعث)‏

‏14‏

‏278-277 ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏137‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمین ایران و جهان در روز جهانی قدس (بیدارباش به مسلمین)‏

‏15‏

‏60-59 ‏

‏138‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام (تبیین فلسفه و اسرار حج)‏

‏15‏

‏169-168 ‏

‏139‏

‏15 / 6 / 60‏

‏پیام به مسلمین جهان و زائرین بیت الله الحرام (تبیین فلسفه و اسرار حج)‏

‏15‏

‏172-171 ‏

‏140‏

‏27 / 6 / 60‏

‏پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)‏

‏15‏

‏240‏

‏141‏

‏6 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سازمان جنبش امل (سازش ناپذیری با قدرتها)‏

‏15‏

‏339‏

‏142‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و...(اهمیت حفظ نظام - نقش روحانیت)‏

‏15‏

‏370-369 ‏

‏143‏

‏20 / 10 / 60 ‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)‏

‏15‏

‏475-474 ‏

‏144‏

‏4 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (گرفتاری ایران و مسلمین)‏

‏15‏

‏521-518 ‏

‏145‏

‏21 / 11 / 60‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی در جشن پیروزی انقلاب (مظلومیت مسلمین)‏

‏16‏

‏36-35 ‏

‏146‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت فلسطین و امت اسلام (اهمیت روز قدس - لزوم مبارزه با اشغالگران)‏

‏16‏

‏190‏

‏147‏

‏17 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین - جنایات صدام)‏

‏16‏

‏489-488 ‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140

‏148‏

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام (بیان مصائب مسلمین)‏

‏16‏

‏513‏

‏149‏

‏21 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام (انگیزه و برکات بعثت پیامبر)‏

‏17‏

‏434‏

‏150‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج (9 تذکر به زائران)‏

‏18‏

‏91‏

‏151‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج (9 تذکر به زائران)‏

‏18‏

‏94‏

‏152‏

‏4 / 6 / 63‏

‏پیام به مسلمانان جهان حجاج در آستانه عید قربان (فلسفه حج و رسالت حجاج)‏

‏19‏

‏24-23 ‏

‏153‏

‏1 / 1 / 64‏

‏پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان (تقدیر از استقامت ملت)‏

‏19‏

‏194‏

‏154‏

‏29 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)‏

‏19‏

‏230‏

‏155‏

‏4 / 2 / 64‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار (عوامل شکست و پیروزی)‏

‏19‏

‏235‏

‏156‏

‏28 / 4 / 64‏

‏حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج بیت الله الحرام‏

‏19‏

‏321‏

‏157‏

‏25 / 5 / 64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان (توصیه های اخلاقی، سیاسی و عبادی)‏

‏19‏

‏343-342 ‏

‏158‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام (برائت از مشرکان)‏

‏20‏

‏319-318 ‏

‏159‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه 598)‏

‏21‏

‏88‏

‏160‏

‏11 / 10 / 67 ‏

‏پیام به آقای میخائیل گورباچف (دعوت به اسلام و پیش بینی شکست کمونیسم)‏

‏21‏

‏225‏

‏161‏

‏25 / 11 / 67 ‏

‏حکم اعدام و قتل سلمان رشدی، به مسلمانان جهان‏

‏21‏

‏263‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

‏162‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی‏

‏ 21‏

‏400‏

‏163‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی ‏

‏21‏

‏428-427 ‏

‏164‏

‏15 / 3 / 68 ‏

‏وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی‏

‏21‏

‏448-447‏

‏165‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران (جهان از آن مستضعفان)‏

‏7‏

‏292‏

‏166‏

‏5 / 3 / 58‏

‏پیام به علی اکبر هاشمی رفسنجانی (هوشیاری مردم و مسئولین)‏

‏7‏

‏496-495 ‏

‏167‏

‏25 / 4 / 58‏

‏بیانات در جمع اعضای اتحادیه فدراسیون اسلامی استرالیا(قدرت ایمان)‏

‏9‏

‏115‏

‏168‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)‏

‏9‏

‏331‏

‏169‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)‏

‏11‏

‏106-105 ‏

‏170‏

‏1 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران ارتش پاکستان (جهان اسلام)‏

‏11‏

‏108‏

‏171‏

‏19 / 11 / 58‏

‏ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی (قیام مستضعفین)‏

‏12‏

‏143‏

‏172‏

‏1 / 12 / 58‏

‏پیام به ملت ایران در هفته بسیج (استقبال عمومی از بسیج عمومی)‏

‏12‏

‏160‏

‏173‏

‏12 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران (نیرنگهای تازه امریکا در سالروز تأسیس جمهوری اسلامی)‏

‏12‏

‏221-219 ‏

‏174‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی - هشدار به توطئه گران)‏

‏12‏

‏442-441 ‏

‏175‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی (سکوت مسلمین در مقابل تجاوزات عراق)‏

‏13‏

‏343‏

‏176‏

‏29 / 11 / 59‏

‏ سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای اسلامی (شعار حمایت از حقوق بشر)‏

‏14‏

‏139‏


کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏177‏

‏10 / 5 / 60‏

‏پیام به مسلمین ایران و جهان در روز جهانی قدس (بیدارباش به مسلمین)‏

‏15‏

‏62‏

‏178‏

‏10 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت - لزوم هوشیاری ملت)‏

‏15‏

‏146-145 ‏

‏179‏

‏12 / 8 / 60‏

‏پیام به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا(رسالت دانشجویان مسلمان)‏

‏15‏

‏349‏

‏180‏

‏25 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت فلسطین و امت اسلام (اهمیت روز قدس - لزوم مبارزه با اشغالگران)‏

‏16‏

‏191-190 ‏

‏181‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)‏

‏16‏

‏311‏

‏182‏

‏22 / 11 / 61‏

‏ پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)‏

‏17‏

‏318‏

‏183‏

‏20 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع معاون وزارت امور خارجه و وزیر فرهنگ نیکاراگوئه (لزوم وحدت)‏

‏17‏

‏429‏

‏184‏

‏9 / 12 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما(رسالت و نقش صدا و سیما)‏

‏18‏

‏367-366 ‏

‏185‏

‏18 / 12 / 63 ‏

‏پیام به ملت عراق (تسلیت شهادت جمعی از منسوبین بیت آقای حکیم)‏

‏19‏

‏177‏

‏186‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی ‏

‏21‏

‏448‏

‎ ‎

کتابقومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143