فصل هفتم: دوران پیروزی انقلاب
نقش زنان در انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عراقچی، علی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

نقش زنان در انقلاب

نقش زنان در انقلاب

‏حضور زنان در انقلاب از همان اوایل محسوس بود، تعدادی از خانم‌ها‏‎ ‎‏به منزل امام رفت و آمد داشتند. یادم هست در سخنرانی امام بر ضد‏‎ ‎‏لایحه کاپیتولاسیون، من خیلی زودتر رفتم تا در داخل منزل امام جایی‏‎ ‎‏بگیرم، وقتی نزدیک شدم،‌ همه کوچه‌های اطراف مملو از جمعیت بود.‏‎ ‎‏در کنار منزل امام باغ اناری قرار داشت،‌ در همان‌جا برای خودم جایی‏‎ ‎‏پیدا کردم و نشستم که در قسمت دیگر همین باغ، تعداد زیادی از‏‎ ‎‏خانم‌ها آمده و نشسته بودند. فردای همان شبی که امام را دستگیر کرده و‏‎ ‎‏به تهران بردند، زنان در صحنه حاضر بودند، حتی تعداد زنان بیشتر از‏‎ ‎‏مردان بود. چون پاسبان‌ها مردان را می‌گرفتند و می‌بردند و اذیت‏‎ ‎‏می‌کردند ولی با زنان (حداقل در ظاهر) کاری نداشتند. در این ماجرا‏‎ ‎‏زنان به خیابان‌ها ریخته بودند و زار، زار گریه می‌کردند.‏

‏یکی از عیب و ایرادهایی که در آن زمان مخالفان به حضرت امام‏‎ ‎‏می‌گرفتند، این بود که می‌گفتند: جلوی زن‌ها را نمی‌گیرد! زنان را از‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 370

‏داخل خانه‌ها به خیابان‌ها کشانده است؛ چون می‌گفتند زن باید در داخل‏‎ ‎‏خانه باشد و بیرون از منزل نیاید. وقتی در منزل امام مراسم روضه برقرار‏‎ ‎‏می‌شد یک قسمتش اختصاص به زنان داشت. آن‌ها می‌آمدند و شرکت‏‎ ‎‏می‌کردند. امام عنایت خاصی به قشر زنان داشتند و به این نتیجه رسیده‏‎ ‎‏بودند که باید آن‌ها در صحنه حاضر باشند.‏

‏در همین اواخر هم که بعد از پیروزی به قم تشریف آوردند، در بیت،‏‎ ‎‏یک بخش مخصوص مراجعات خانم‌ها بود. بعضی از برنامه دیدارهای‏‎ ‎‏عمومی امام به زنان اختصاص داده می‌شد. حضرت امام گوشه اتاقی‏‎ ‎‏می‌نشستند و خانم‌ها می‌آمدند، می‌نشستند و زیارتشان می‌کردند. در‏‎ ‎‏دیدارهای عمومی اغلب تعداد زنان بیشتر از مردان می‌شد، زنان در‏‎ ‎‏کوچه‌های اطراف اجتماع می‌کردند و شعار می‌دادند که: «ما همه مشتاق‏‎ ‎‏توییم خمینی ـ عاشق دیدار توییم خمینی» مسئولین بیت هم به توصیه‏‎ ‎‏امام، دیدار عمومی و اختصاصی زنان را تشکیل می‌دادند. حضرت امام‏‎ ‎‏در مدت اقامت خویش در قم، چند جلسه فقط برای خانم‌ها صحبت‏‎ ‎‏کردند و در یکی از آن‌ها همان جمله معروف را فرمودند که: «از دامن‏‎ ‎‏زن مرد به معراج می‌رود».‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 371

  • . صحیفه امام، ج 7، ص 341.