کتاب طهارت
غسل نفاس
احکام نفاس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احکام نفاس

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نفاس

احکام نفاس

[سؤال 571] ----> 6936

‏2. اگر زن حامله را جراحی کردند و بچه او را از پهلوی او درآوردند خونی که‏‎ ‎‏مقارن با درآوردن بچه یا بعد از آن از زن خارج می شود محکوم است به خون نفاس‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر خونی که بیرون می آید خون ولادت است محکوم به نفاس است.

[سؤال 572] ----> 2299

‏7. پهلوی زن را می شکافند و بچه را می گیرند؛ خونی که از همان شکاف بیرون‏‎ ‎‏آمده نفاس است یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر خون ولادت است نه مربوط به عمل جراحی، نفاس محسوب است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 258

[سؤال 573] ----> 1876

‏4. آیا غسل نفاس بانوان پس از زایمان در روز دهم وضع حمل می باشد؟ و آیا‏‎ ‎‏غسل دیگری هم به عهدۀ او می باشد؟ مثلاً در روز هفتم غسل حیض هم دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر خون تا ده روز ادامه داشته و قطع شود، بعد از قطع خون باید غسل نفاس کند و غسل دیگری قبل از آن نیست.

[سؤال 574] ----> 991

‏4. از زنی بچه ای سقط شد و تا یک ماه از آلودگی پاک نشد، سپس او را کورتاژ‏‎ ‎‏کردند و بقیه ای ـ مثلاً انگشتی ـ را از بقایای بچه در آوردند؛ چون بچه در حقیقت الآن‏‎ ‎‏به تمامه منفصل شده، آیا آلودگی این مدت، به ضمیمۀ ایام نفاس تماماً نفاس است یا‏‎ ‎‏خیر؟ و تکلیف نماز و روزه های او چیست؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، تمام محکوم به نفاس است.

[سؤال 575] 260

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس امام خمینی، رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی، دامت برکاته‏

‏با عرض سلام و آرزوی طول عمر امام امت تا انقلاب مهدی (عج)، لطفاً به دو‏‎ ‎‏سؤال ذیل پاسخ فرمایید:‏

‏1. در زایمانی که انجام داده ام به من تحمیل می شد که بعد از غسلی که روز هفتم یا‏‎ ‎‏دهم طبق حیض ماهانه انجام می شود، روز هیجدهم هم باید یک غسل انجام دهم. من‏‎ ‎‏نیز شک دارم که غسل های من درست بوده یا نبوده. البته روز چهلم هم طبق توضیح‏‎ ‎‏المسائل که خون استحاضه قطع شد، یک غسل برای نماز اوّلی دارد و دیگر غسل‏‎ ‎‏ندارد، آن را انجام داده ام. لذا الآن می خواهم مسأله برای من مشخص شود که آیا روز‏‎ ‎‏هجدهم هم غسل دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، روز هجدهم غسل ندارد؛ ولی در غیر ایام حیض، خونی که

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 259

دیده می شود حکم استحاضه را دارد که در رساله ذکر شده است. 

‏2. در احکام حائض وطی کردن در دبر را مکروه دانسته اید؛ ولی ذکر شده که کفاره ندارد؛ لذا باز هم‏‎ ‎‏درخواست دارم که این مسأله هم برای من روشن شود که آیا در زمان غیر حیض گناه دارد یا ندارد؟ یا‏‎ ‎‏مانند زمان حیض کراهت دارد یا به کلی حرام است؟‏

بسمه تعالی، حکم همان است که در رساله عملیه ذکر شده است.

[سؤال 576] ----> 4796

‏8 . می گویند دهان زنی که تازه وضع حمل کرده است تا مدتی نجس است آیا این‏‎ ‎‏درست است؟‏

بسمه تعالی، غلط است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 260