کتاب تقلید
احکام تقلید
شرایط مرجع تقلید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط مرجع تقلید

شرایط مرجع تقلید

[سؤال 15] ----> 3344

‏11. اگر کسی در زمان طاغوت مقلد مجتهدی به ظاهر مجتهد، بدون داشتن رساله‏‎ ‎‏بوده است، آیا می تواند از وی برگردد یا خیر؟ جواب واضح مرقوم فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید از مجتهدی که تمام شرایط را واجد است، تقلید نماید. 

[سؤال 16] ----> 2851

‏2. آیا عام می تواند مرجع باشد؟‏

بسمه تعالی، با اجتماع سایر شرایط مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 10

[سؤال 17] ----> 2496

‏5. معنی فقیه را شرح دهید؟‏

بسمه تعالی، کسی است که مجتهد جامع الشرایط باشد و شرح آن در رساله مذکور است.

[سؤال 18] ----> 2447

‏5. آیا رهبریت با مرجعیت فرق دارد یا مجبور است هر مکلفی مقلد رهبر باشد؟‏

بسمه تعالی، شرایط و احکام تقلید در رسالۀ عملیه ذکر شده است.

[سؤال 19] ----> 4054

‏3. آیا شجاعت جزو شرایط مجتهد اعلم است یا خیر؟ و آیا می شود مرجع تقلید را‏‎ ‎‏عوض کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، شرایط مرجع تقلید در رساله مذکور است و بنابر احتیاط، عدول به مجتهد اعلم یا محتمل الاعلمیه لازم است.

[سؤال 20] ----> 6942

‏3. آیا زن می تواند به مقام اجتهاد برسد یا خیر، لطفاً توضیح فرمایید.‏

بسمه تعالی، امکان رسیدن به رتبۀ اجتهاد برای زن هم هست ولی نمی تواند مرجع تقلید برای دیگران باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 11