کتاب نماز
مقدمۀ سوم: ستر و ساتر (پوشش و لباس نمازگزار)
شرط سوم: از اجزاء مردار و حیوان حرام گوشت نبودن لباس نمازگزار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرط سوم: از اجزاء مردار و حیوان حرام گوشت نبودن لباس نمازگزار

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرط سوم: از اجزاء مردار و حیوان حرام گوشت نبودن لباس نمازگزار

شرط سوم: از اجزاء مردار و حیوان حرام گوشت نبودن لباس نمازگزار

[سؤال 1146]‏ ‏ ‏ 509‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پوست گاو که حرام شده ـ یعنی گاو که خود مرده ـ پوست آن را دباغ خانه چرم‏‎ ‎‏می سازد آن را تسمه و کمربند درست می کند با آن کمربند آیا نماز جایز است؟‏

بسمه تعالی، جلد میته نجس است وبا دباغی پاک نمی شود و نماز با آن باطل است.

[سؤال 1147]‏ ‏ ‏ 510‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در کتاب توضیح المسائل در مسأله 105 فرموده اید سگ و خوک دریایی پاک است‏‎ ‎‏اما نفرمودید اگر با پوست آن ها لباس درست کند نماز با آن جایز است یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، سگ و خوک دریایی از حیوانات حرام گوشت است و نماز در پوست یا سایر اجزای آن باطل است.

[سؤال 1148]‏ ‏ ‏ ‏----> 6630

‏4. پوست روباه و پلنگ که حیوان حرام گوشت هستند و از آن پوستین درست‏‎ ‎‏می کنند آیا نماز با آن جایز است؟ ‏

بسمه تعالی، صحیح نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 31

[سؤال 1149]‏ ‏ ‏ ‏----> 1117

‏2. لباسی که پارچه آن با پشم مخلوط است و در صورتی که پارچه از ممالک غیر‏‎ ‎‏اسلامی خریداری شود، نماز خواندن با آن جایز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 1150]‏ ‏ ‏ ‏----> 7424

‏4. ما حکم المصلّی الذی وضع فی جیب ملابسه جلد مشکوک بتذکیته ناسیاً و تذکر‏‎ ‎‏أثناء الصلاة؟ أو تذکرها بعد انتهاء الصلاة؟‏

بسم الله‌ تعالی، ما مضی من صلاته محکوم بالصحّة.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 32