کتاب نماز
مقدمۀ اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن‏ ها
وقت نماز صبح در شب ‏های مهتابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

وقت نماز صبح در شب ‏های مهتابی

مقدمات نماز

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وقت نماز صبح در شب ‏های مهتابی

وقت نماز صبح در شب های مهتابی

[سؤال 1086]‏ ‏ ‏ 489‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شب هایی که مهتاب تا صبح هست، اگر کسی یقین کند که فجر صادق طالع شده،‏‎ ‎‏می تواند نماز صبح را بخواند یا باید صبر کند تا سفیدۀ صبح بالحس آشکار شود؟‏‎ ‎‏وظیفۀ او در امساک روزۀ ماه رمضان چگونه است؟ و در صورتی که وقت نماز از اول‏‎ ‎‏آشکار شدن سفیده باشد، در شب های ابری یا در شهرستان هایی که روشنایی برق به‏‎ ‎‏حدی زیاد است که باید خیلی صبر کرد تا سفیده آشکار شود، اگر به اندازۀ ده دقیقه از‏‎ ‎‏اول فجر متیقن صبر کند؛ بعد از ده دقیقه، وقت نماز صبح هست یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 10

بسمه تعالی، احتیاط لازم در شب های مهتاب آن است که صبر کند تا سفیدۀ صبح در افق ظاهر شود و غلبه کند بر روشنایی مهتاب، بلکه خالی از وجه نیست و این حکم در روشنی برق و شب های ابر نیست. و در روزه احتیاط کنند در شب های مهتاب، اگر چه بعید نیست که لازم نباشد امساک قبل از آنچه که ذکر شد.

[سؤال 1087]‏ ‏ ‏ 490‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا در وقت اذان صبح، میان شب های مهتابی و غیر مهتابی فرق واقعی است یا‏‎ ‎‏ظاهری؟ و آیا روشن شدن افق اگر طبق ساعت و مشاهدۀ فجر در روز قبل معلوم‏‎ ‎‏باشد، با وجود مانع از جهت روشنی ماه یا وجود ابر غلیظ، واقعاً برای نماز کفایت‏‎ ‎‏می کند یا این که باید فجر، با فرض روشنی مهتاب و ابر، روشن و واضح شود؟‏

بسمه تعالی، باید طلوع فجر محسوس شود و بین شب های مهتابی و غیر آن ها فرق هست و ساعت و محاسبات علمی میزان نیست.

[سؤال 1088]‏ ‏ ‏ ‏----> 1870

‏2. رأی مبارک که دربارۀ موضوع فجر صادق در شب های مهتابی بر این است که‏‎ ‎‏برای برگزاری نماز مقداری تأمل شود، تا سپیدۀ فجر بر مهتاب غلبه نماید، آیا باز‏‎ ‎‏فتوای شریفه بر این منوال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چند دقیقه قابل تأمل‏‎ ‎‏است و شب های مهتابی چند شب در ماه قمری خواهد بود؟‏

بسمه تعالی، میزان، شب هایی است که روشنایی ماه بر طلوع فجر غالب است و باید برای نماز صبر کند تا روشنایی طلوع فجر احراز شود.

[سؤال 1089]‏ ‏ ‏ 491‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏ظاهراً اذان صبح رادیو بر اساس طلوع فجر طبق استخراج مؤسسه ژئوفیزیک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 11

‏است. آیا چنین وقتی شرعاً معتبر است یا باید فجر با چشم عادی دیده شود و افق‏‎ ‎‏روشن گردد؟‏

بسمه تعالی، میزان تبین حسی است نه علمی؛ بنابراین باید طلوع فجر قابل رؤیت به چشم عادی باشد.

[سؤال 1090]‏ ‏ ‏ 492‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با توجه به نظر حضرت عالی در مورد تأخیر وقت نماز صبح در شب های مهتابی و‏‎ ‎‏با توجه به این که این مسأله در رساله حضرت عالی ذکر نشده است؛ آیا کسانی که طبق‏‎ ‎‏رساله عمل کرده و از نظریه آن حضرت اطلاع نداشته اند، نمازهای صبح را که در‏‎ ‎‏گذشته انجام داده اند باید قضا کنند؟‏

بسمه تعالی، قضا لازم نیست؛ مگر یقین کند که نماز را در غیر وقت خوانده است.

[سؤال 1091]‏ ‏ ‏ ‏----> 991

‏3. تقریباً هشت دقیقه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد، آیا ملاک در‏‎ ‎‏قضا شدن نماز صبح، طلوع خورشید است یا رسیدن نور آن به زمین؟‏

‏بسمه تعالی، میزان دیده شدن جرم آفتاب در افق نماز گزار است.‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 12