کتاب نماز
نماز جماعت
شرایط امام جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط امام جماعت

شرایط امام جماعت

[سؤال 3203]‏ ‏ ‏ ‏----> 340

‏3. در صورتی که پیشنماز مسجد دیر بیاید و مردم جهت استفاده از فیض اول وقت‏‎ ‎‏نماز از روحانی دیگری که در مسجد است تقاضا کنند امام جماعت شود آیا اشکالی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 308

‏دارد، آیا حتماً بایستی از پیشنماز اصلی کسب اجازه شود، نماز مردم چطور است؟‏

بسمه تعالی، اگر هتک امام راتب است این کار را نکنند.

[سؤال 3204]‏ ‏ ‏ 1587‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، مدّ ظله‏

‏1. اگر یک روحانی، شروع مسجدی را عهده دار شود آیا بدون اعراض و رضایت‏‎ ‎‏او، روحانی دیگری می تواند بیاید دنبالۀ کار مسجد را عهده دار شود، و جای او را‏‎ ‎‏بگیرد، و اقامۀ جماعت نماید، و مخالفت پیش آمده را تأیید نماید؟ تا زمانی که‏‎ ‎‏روحانی دوم، یا هر دو از مسجد اعراض ننمایند، اختلاف بین مردم برطرف نشده و‏‎ ‎‏وحدت جامعه، در مسائل دینی و سیاسی شکل نمی گیرد. تکلیف این دو روحانی و‏‎ ‎‏مردم چیست؟‏

بسمه تعالی، مزاحمت یکدیگر نباید بکنند، و از هر گونه عملی که موجب اختلاف یا بدبینی مردم باشد، باید اجتناب نمایند.

‏2. اگر در یک بازی که طرفین بر سر آن شرط بسته اند، شخصی بدون شرط شرکت نماید، جایز است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

‏3. اگر کارگران کارخانه ای که نان و شیرینی و خوراک و آشامیدنی تولید می کند، در حال کار از مواد‏‎ ‎‏غذایی کارخانه، که صاحب اصلی آن، بیت المال مسلمین است بخورند و با اطلاع مدیر کارخانه باشد،‏‎ ‎‏جایز است؟‏

بسمه تعالی، بستگی به مقررات کارخانه دارد.

[سؤال 3205]‏ ‏ ‏ 1588‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 4 / 1361 ‏

‏1. آیا کسی می تواند بدون اجازۀ امام راتب مسجدی، در آن مسجد اقامۀ جماعت‏‎ ‎‏نماید؟ و اگر نمی تواند، تکلیف مردم نسبت به اقتدای به این امام چیست؟‏

بسمه تعالی، اجازه معتبر نیست ولی مزاحمت نکند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 309

‏2. شخصی نمازگزار است و ساکن محل؛ آیا می تواند به هنگام اقامۀ نماز جماعت در گوشه ای نماز‏‎ ‎‏خود را منفرداً بخواند و این عمل مکرر و همیشه باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب هتک می شود جایز نیست.

‏3. در وسط مسجد حوضی است که صف های جماعت طویل می شوند و عده ای در جایی می ایستند‏‎ ‎‏که از طرف چپ یا راست متصل هستند ولی پیش روی آن ها حوض آب است؛ این گونه اتصال کافی‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، کافی است.

‏4. آیا استعمال و زینت مرد به طلای سفید ـ مانند طلای زرد ـ حرام و نماز با آن باطل است یا این که‏‎ ‎‏حکم، مخصوص طلای زرد است؟ ‏

بسمه تعالی، طلای سفید اشکال ندارد.

[سؤال 3206]‏ ‏ ‏ ‏----> 6538

‏4. یک شخص در یک نماز می شود هم امام شود و هم مأموم؟‏

بسمه تعالی، اگر منظور این است که کسی که در ابتدای نماز مأموم بوده و به علتی منفرد شده، در بقیۀ نماز به او اقتدا شود، مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 310