فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان- صفحه

بخش اول: ماهیت اسرائیل

اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین 3

‏توطئه نابودی ارزشهای مسلمین 3‏

‏تبلیغات سوء علیه اسلام 3‏

‏تخریب قبله اول مسلمین، آرزوی پست اسرائیل 4‏

‏اسلام زدایی به دست اسرائیل 4‏

‏دشمنی امریکا و اسرائیل با اساس اسلام 6‏

توسعه طلبی اسرائیل 7

‏اشغال فلسطین پایان مسأله نیست 7‏

‏اسرائیل، خطری برای همه خاورمیانه و سرزمینهای اسلامی 8‏

‏سرنوشت لبنان در انتظار دیگر سرزمینهای اسلامی 8‏

‏اسرائیل، یک ماده سرطانی 9‏

‏اسرائیل به حد فعلی قناعت نمی کند 9‏

‏مقصد شوم اسرائیل 10‏

‏اسرائیل بزرگ 11‏

‏اسرائیل به این قراردادها اکتفا نمی کند 11‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 243

‏از نیل تا فرات 12‏

جدایی یهود از صهیونیستها 13

‏یهودیان ایران 13‏

‏احترام اسلام به همه مذاهب 13‏

‏حساب یهودیها از صهیونیستها جداست 14‏

‏صهیونیستها جزء اهل مذهب نیستند 14‏

‏یهودیان صهیونیستها را قبول ندارند 16‏

‏مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی (ع) 16‏

حامیان اسرائیل 17

‏امریکا، حامی اصلی اسرائیل 17‏

‏اسرائیل مورد حمایت همه استعمارگران 18‏

‏حمایت امریکا از شاه و اسرائیل 18‏

‏توطئه امریکا علیه ایران، به خاطر قطع نفت اسرائیل 19‏

‏تقویت صهیونیسم توسط امریکا 19‏

‏تبانی امریکا و اسرائیل 19‏

‏اسرائیل بدون تفاهم با امریکا جنایت نمی کند 20‏

‏همه جنایات با دست مخفی امریکاست 21‏

‏حضور تفنگدارهای امریکا برای حمایت از اسرائیل 21‏

‏همدستی ابرقدرتها برای مقابله با فلسطین 22‏

بخش دوم: روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه

پیوندهای رژیم شاه و اسرائیل 25

‏اقتصاد رژیم شاه در قبضه صهیونیستها 25‏

‏ایران، زیر چکمه صهیونیستها 26‏

‏نفوذ عمال اسرائیل در همه شئون 26‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 244

‏ممنوعیت انتقاد از اسرائیل 27‏

‏مگر شاه اسرائیلی است؟ 27‏

‏کمال دوستی رژیم شاه با اسرائیل 28‏

‏شواهد دیگری بر روابط اسرائیل و رژیم شاه 29‏

‏برنامه ریزی رژیم شاه توسط اسرائیلیها 29‏

‏مزرعه نمونه ایران و اسرائیل! 31‏

‏اصلاحات رژیم شاه، بازار برای اسرائیل 32‏

‏هشدار امام به شاه 32‏

‏فانتومهای شاه در اختیار نظامیان اسرائیل 33‏

‏آثار جرم اسرائیل 33‏

‏رژیم شاه، پایگاه نظامی اسرائیل 34‏

‏دعوت کارشناسان اسرائیلی برای جشنهای شاهانه 34‏

‏اقدامات شاه برای باز شدن راه اسرائیل 35‏

‏رژیم شاه، مأمور سرکوبی مخالفین اسرائیل 35‏

‏افشای همکاریهای شاه با اسرائیل 36‏

‏نقشه های اسرائیل در منطقه 40‏

‏به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه 40‏

‏دلیل مخالفت با شاه 41‏

‏دادن منابع به صهیونیست به اسم ملی کردن 41‏

‏حمایت شاه از اسرائیل، علت قیام مردم 41‏

‏اسرائیل، مدافع شاه 42‏

‏همکاری دیرینه شاه با اسرائیل 43‏

‏رسانه های گروهی رژیم شاه، مدافع اسرائیل 44‏

‏تأمین نفت اسرائیل در دوران اعتصابات عمومی 44‏

‏اسرائیل، شریک جنایات شاه 45‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 245

‏سربازان اسرائیلی در خدمت رژیم شاه 45‏

‏شکنجه گران اسرائیلی، در خدمت شاه 46‏

مواضع امام علیه اسرائیل قبل از اوجگیری انقلاب اسلامی 46

‏بهاییها، عمال اسرائیل 46‏

‏اعلام انزجار از پیمان شاه با اسرائیل 47‏

‏هشدار تاریخی 47‏

‏غصب فلسطین و غفلت سران دولتها 48‏

‏اعلام برائت از سازش شاه و اسرائیل 48‏

‏تکلیف رؤسای اسلام 49‏

‏تحریم و دفع اسرائیل 50‏

‏وجوب حمایت و اختصاص وجوهات شرعی به مجاهدان فلسطین 51‏

‏دفع خطر عظیم اسرائیل به هر نحو ممکن 55‏

‏تحریم اسرائیل 55‏

‏دعوت مسلمین به دفاع از مجاهدان فلسطین 56‏

‏وحدت و شتاب برای نابودی اسرائیل 58‏

‏مسلط نمودن عمال اسرائیل، خیانت به کشور است 59‏

بخش سوم: امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل

تبیین علل ضعف مسلمین 63

‏وحدت حاکمان کشورهای اسلامی 63‏

‏اختلافات سران کشورهای اسلامی، عامل مشکل فلسطین 64‏

‏عدم اتکا به اسلام، موجب بروز مصایب 64‏

‏مزدوری بعضی از سران 65‏

‏تشتت و خودباختگی یا مأموریت بعضی از سران، موجب سلطه استعمار 65‏

‏ابراز تأسف از عدم رشد حکومتها 66‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 246

‏سرگرمی غالب دول اسلامی به مذاکرات بی نتیجه 67‏

‏کنار زدن امریکا در گرو اجتماع دول اسلامی 67‏

‏از دست رفتن استقلال و وحدت 68‏

‏علت زبونی مسلمین در مقابل اسرائیل 69‏

‏منشأ گرفتاری مسلمین 70‏

‏معمای تفرقه! 71‏

‏دو مشکل عمده مسلمین 72‏

‏سهل انگاری سران دولتها، عامل تمام گرفتاریها 72‏

‏سرسپردگی حکومتها 73‏

‏غفلت مسلمین از قدرت اسلام 74‏

‏شکوه از حکومتهای اسلامی 74‏

‏خیانت بعضی از سران 75‏

‏تأیید مدعیان اسلام، عامل فاجعه ها 76‏

‏شکایت از سران حکومتهای اسلامی 77‏

‏تحمل بار ذلت اسرائیل برای حکومت بر ملتها 78‏

‏پناه بردن دولتها به امریکا از دست اسرائیل! 80‏

‏حب نفس بعضی از سران 81‏

‏بیداری دولتها 82‏

‏ابراز تأسف از خواب غفلت بعضی از دولتها 82‏

‏حماقت، عامل مجادله بعضی از سران 83‏

افشای توطئه ها و طرحهای خائنانه 84

‏کمپ دیوید، توطئه مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل 84‏

‏کمپ دیوید محکوم است 84‏

‏کمپ دیوید به ضرر همه کشورهای منطقه 85‏

‏کمپ دیوید، یک بازی سیاسی 85‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 247

‏کمپ دیوید، خیانت به اسلام و مسلمین 85‏

‏طرح کمپ دیوید، نشانه وابستگی سادات 86‏

‏طرح کمپ دیوید، موجب تفرقه مسلمین 86‏

‏قطع رابطه با مصر به خاطر قرارداد کمپ دیوید 87‏

‏قطع دست سادات خائن از کشور مصر 87‏

‏توطئه مصر، اسرائیل، امریکا 87‏

‏ابراز تأسف از پیوند با دشمنان اسلام 88‏

‏تفرقه افکنی توسط نوکران امریکا 88‏

‏اختلاف افکنی بین شیعه و سنی 89‏

‏کنفرانس طائف 90‏

‏وجوب محکومیت طرح سادات و فهد 91‏

‏عدم وجود نقطه مثبت در طرح کمپ دیوید 92‏

‏نتایج طرحهای سازشکارانه 95‏

‏انحراف اذهان از دشمن اصلی 96‏

‏به رسمیت شناختن اسرائیل، یک فاجعه برای مسلمین 97‏

‏سکوت مرگبار دول منطقه 98‏

‏عواقب به رسمیت شناختن اسرائیل 99‏

‏بیمه کردن اسرائیل در کنفرانس فاس 99‏

‏نظر اسرائیل در مورد طرح کنفرانس فاس 100‏

‏تعزیت به جای تبریک 102‏

‏طرح اسارت بار کمپ دیوید، داغ ننگ و ذلت 103‏

‏پاداش مصر به خاطر بوسیدن دست امریکا 104‏

‏توطئه برای جلوگیری از تداوم انتفاضه 105‏

‏توسل انقلابی نماهای خودفروخته به امریکا و اسرائیل 106‏

‏رابطه گرم خادم الحرمین و اسرائیل! 106‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 248

دعوت به اتحاد و حمایت از مبارزه علیه اسرائیل 107

‏اجازه حمایت از مبارزان فلسطینی و لبنانی با وجوه شرعی 107‏

‏اسرائیل، مصیبت بزرگ مسلمین 107‏

‏پایداری در راه وحدت مسلمین علیه اسرائیل 108‏

‏بیست سال توصیه به وحدت 108‏

‏ما با شما هم صدا بودیم 109‏

‏وحدت با کشورهای عربی بر علیه اسرائیل 109‏

‏همرزمی با برادران فلسطینی 109‏

‏بیست سال حمایت از فلسطین 110‏

‏عدم به رسمیت شناختن اسرائیل 110‏

‏تعلق قدس به مسلمین 111‏

‏اتحاد و اتکای به اسلام 111‏

‏اخراج بیگانگان 111‏

‏قطع ارتباط با اسرائیل 112‏

‏طرفداری از مظلوم 112‏

‏آزادی قدس از شر اسرائیل، تکلیف همه مسلمین 112‏

‏حرمت فروش اموال مسلمین به اسرائیل 113‏

‏طرد اسرائیل 113‏

‏حمایت مردم ایران از فلسطین 113‏

‏غصب فلسطین، فاجعه ای دردناک 114‏

‏عدم اهمال در پایان دادن به تجاوزات 115‏

‏عدم ارتباط با اسرائیل غاصب 116‏

‏عدم فروش نفت به اسرائیل 116‏

‏قطع ارتباط با اسرائیل غاصب 116‏

‏نپذیرفتن توبه اسرائیل 117‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 249

‏قطع دست اسرائیل 117‏

‏هشدار به عرفات! 117‏

‏وحدت و اتکال به خدا، شرط پیروزی 124‏

‏قیام ملتها، راه نجات فلسطین 125‏

‏اتحاد برای ریشه کن کردن اسرائیل 126‏

‏بیداری ملتها 126‏

‏مبارزه با اسرائیل 127‏

‏دعا به برادران فلسطینی و لبنانی 128‏

‏توصیه به افشای اسرائیل در مجامع عمومی 128‏

‏اجتماع مسلمین، شرط نابودی اسرائیل 128‏

‏لزوم اتحاد مسلمین برای جبران اشتباه اولیه 129‏

‏تجهیز مسلمین علیه اسرائیل 130‏

‏اتحاد بر علیه اسرائیل 130‏

‏جدایی مسلمین، باعث جنایات اسرائیل 131‏

‏دفاع از مرکز وحی 131‏

‏برداشتن مشکلات از سر راه فلسطین 132‏

‏نابودی اسرائیل 133‏

‏پشتیبانی از فلسطین رشید 133‏

‏وحدت کلمه مسلمین 133‏

‏قیام ملتها 134‏

‏لزوم برگشت به اسلام 134‏

‏همه با هم زیر بیرق اسلام 135‏

‏قیام برای مبارزه ای آشتی ناپذیر 135‏

‏موضع ارتش مصر 137‏

‏راه نجات 137‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 250

‏جرأت یافتن اسرائیل در گرو تفرقه مسلمین 138‏

‏بیرون راندن جرثومه فساد با وحدت کلمه 140‏

‏جسارت اسرائیل، نتیجه افتراق بین مسلمین 140‏

‏دستور قرآن، قتال با اسرائیل 141‏

‏دست برادری برای اخراج اسرائیل 143‏

‏آرزوی دیرینه ملت ایران 143‏

‏دفاع از قیام مظلومین داخل اراضی اشغالی 144‏

‏خروش مسلمانان فلسطین 145‏

‏اسرائیل، دشمن مشترک 146‏

‏آتش بس بعد از بیرون راندن اسرائیل 147‏

‏کمک ملتها و دولتها به فلسطینیان 147‏

‏نصیحت به سران فلسطینی 149‏

‏عواقب سکوت در مقابل جنایت اسرائیل 149‏

‏نتایج سوء به رسمیت شناختن اسرائیل 150‏

‏محو اسرائیل از صفحه روزگار 151‏

‏فاجعه به رسمیت شناختن اسرائیل 152‏

‏سکوت مسلمین در مقابل ظلم 153‏

‏قیام مردم 153‏

‏دفاع از فلسطین 155‏

‏دفاع از فرزندان واقعی فلسطین اسلامی 155‏

‏دشمنی با اسرائیل 156‏

اعلام روز جهانی قدس 156

‏روز جهانی قدس 156‏

‏روز قدس، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین 157‏

‏روز قدس، مقدمه تشکیل حزب مستضعفین 160‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 251

‏زنده نگه داشتن روز قدس 161‏

‏نماز در قدس 162‏

‏شعارهای مردم در روز قدس 163‏

‏نماز وحدت در قدس 164‏

‏پیام روز قدس 165‏

‏روز قدس، روز مستضعفین 167‏

‏وظیفه ملتها در روز قدس 168‏

برائت از مشرکین در سنگر حج 168

‏توصیه به زائران خانه خدا 168‏

‏طرح مشکل فلسطین در حج 169‏

‏برائت از مشرکان 169‏

‏فریاد برائت 170‏

‏وظیفه سیاسی حج 183‏

‏حماسه اسلامی فلسطین 183‏

بخش چهارم: تلاش دشمنان در بازداشتن ایران از پیشتازی در مبارزه

جنگ تحمیلی و توطئه بعضی کشورها علیه ایران انقلابی 187

‏صدام، تضعیف کننده جبهه اسلام 187‏

‏جنگ تحمیلی، تبانی صهیونیسم و حزب بعث 187‏

‏ایجاد فرصت برای اسرائیل 188‏

‏اعلام آمادگی برای جنگ در دو جبهه 189‏

‏طلب رشوه از ایران برای جنگ با اسرائیل 189‏

‏آزادی قدس در گرو شکست عراق 191‏

‏اتحاد مصر و اسرائیل علیه ایران 192‏

‏حکم جهاد با یک کشور مخالف اسرائیل! 193‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 252

‏کوشش دول منطقه در معارضه با دولت و ملت ایران 194‏

اتهامات بی پایه 195

‏پیوند ایران و اسرائیل، اتهام پوچ و بچگانه 195‏

‏تهمت رابطه ایران و اسرائیل، راهی برای تفرقه 197‏

‏توطئه صدام برای متهم کردن ایران 198‏

‏اتهام خرید اسلحه از اسرائیل 199‏

‏تبلیغات سران مسلمین بر علیه مسلمین 199‏

‏شایعه همکاری ایران و اسرائیل، خوش رقصی برای امریکا 201‏

‏ضدانقلاب فراری، مروّج شایعه خرید اسلحه از اسرائیل 201‏

‏ضدیت با اسرائیل و امریکا 202‏

‏بدنام کردن ایران با شایعه خرید اسلحه از اسرائیل 203‏

‏اتهام به جمهوری اسلامی 204‏

‏رسوایی توطئه گران 204‏

‏مروّجان شایعه خرید اسلحه از اسرائیل 206‏

‏عدم ارتباط با اسرائیل 206‏

ضمائم: تاریخچه مختصر فلسطین

‏نگاهی به تاریخ قدیم سرزمین فلسطین تا ظهور اسلام 211‏

‏بیت المقدس پس از اسلام 215‏

‏بیت المقدس و فلسطین در قرن بیستم 218‏

‏مقدمات پیدایش دولت اسرائیل و واکنشهای فلسطینی ها و اعراب 219‏

‏جنگ شش روزه 223‏

‏نبرد کرامه (1968) 223‏

‏جنگ رمضان (اکتبر 1973) 224‏

‏شناسایی ساف در 2251974‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 253

‏درگیری فلسطینی ها در لبنان 225‏

‏پیمان کمپ دیوید 226‏

‏حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها در لبنان 226‏

‏انفجار مقر نیروهای امریکایی و فرانسوی در بیروت (23 اکتبر 1983) 228‏

‏جنگ اردوگاهها 229‏

‏پیدایش «انتفاضه» یا قیام مردمی فلسطین 230‏

‏انتفاضه حلقه دیگری از زنجیره بیداری اسلامی 232‏

‏مقایسه انتفاضه با انقلاب اسلامی ایران و ویژگیهای آن 234‏

‏سازش غزه، اریحا 238‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 254