بخش سوم: امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بخش سوم: امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏               ‏بخش سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امام و انقلاب اسلامی، سنگر

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت علیه اسرائیل


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 61

‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 62