فصل پنجم: آزادی و استقلال
آزادی و حدود آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی و حدود آن

آزادی و حدود آن

‎ ‎

‏ ‏

رعایت منافع عموم در آزادی

‏ما موافق رژیم آزادیهای کامل هستیم. باید حدود رژیم آیندۀ ایران، همان گونه که برای کلیۀ دولتهای متکی به مردم مطرح است، منافع‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 418

‏مجموع جامعه را دربرگیرد و همچنین باید به شئون جامعۀ ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضۀ یک جامعۀ غیر محدود، دستبرد به شرف مردان و زنان آن می باشد.(510)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرایط آزادی احزاب و گروهها

‏قانون اساسی ما می گوید که همۀ احزاب، همه جمعیتها، اقلیتهای مذهبی و انجمنهای اسلامی و انجمنهای دیگر همه آزاد هستند، فقط گفته اند که شرطش این است که شما نقض ملیت ما را نکنید، نخواهید ملت ما را از بین ببرید، ملیت ما را نخواهید از بین ببرید، نقض جمهوری اسلامی ما را نکنید، نقض قانون اساسی ما را نکنید، نقض اسلام را نکنید.(511)‏

8 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادیهای ممنوع

‏در یک رژیم اسلامی، آزادیها صریح و کامل خواهند بود. تنها آزادیهایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد و به حیثیت فرد لطمه وارد سازد.(512)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی بر پایۀ اسلام و قرآن

‏حالا من آزادم که هر کاری می خواهم بکنم؟ آزادم که به هر که می خواهم اذیت بکنم؟ آزادم که هرچه می خواهم بنویسم؟ ولو به ضد اسلام باشد؛ ولو به ضد منافع مملکت باشد. این آزادی است؟! این را ما می خواستیم؟ ما آزادی می خواستیم، یا آزادی در پناه اسلام ما‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 419

‏می خواستیم؟ ما اسلام می خواستیم. اسلام هم آزادی دارد، اما آزادی بی بندوباری نه. آزادی غربی ما نمی خواهیم. بی بندوباری است آن. هرکس با هر جوری می خواهد!؟ هرچه هرچه!؟ نیست آنطور. آزادی که ما می خواهیم، آزادی در پناه قرآن ما می خواهیم.(513)‏

16 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره برداری از نهضت آزادی

‏تکلیف فعلی ما چیست؟ و تکلیف بعد از این و آیندۀ ما؟ فرق نیست‌بر اینکه ما همه مکلف هستیم به تکلیفهای الهی برای حال و برای آینده. در حال‌حاضر می دانید که آشفتگیهایی در کار است، و توطئه هایی برای اخلال. تکلیف ما‌در این حال که اخلالگرها می خواهند نگذارند این نهضت به ثمر برسد چیست؟‌و‌تکلیف آیندۀ ما چیست؟ ما تاکنون آزادی را به دست آوردیم؛ همه الآن‌آزادانه از محل خودتان آمدید و با هم ملاقات می کنیم که قبل از این همچو‌آزادی برای شما نبود؛ برای ما هم نبود. ما الآن آزاد هستیم؛ آزادی یک نعمت‌بزرگ الهی است؛ آیا در این موقع که آزاد هستیم، ببینیم که از این آزادی آیا‌سوء استفاده می کنیم یا استفاده مشروع؟ آزادی یک امانت الهی است که خداوند‌نصیب ما کرد؛ آیا این امانتی که خدای تبارک و تعالی به ما داد و ما را آزاد‌کرد، با این آزادی چه می کنیم؟ آیا آزادی را صرف صلاح ملت و اسلام می کنیم؟‌یا آزادی را صرف جهاتی که برخلاف مسیر نهضت و برخلاف رضای خداست؟(514)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 420

ممنوعیت توطئه در اسلام

‏ملت، اسلام را می خواهد، و همۀ نهادهایی که در ایران هست باید اسلامی باشد. معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همۀ مردم آزاد هستند. کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می زنند، حتی هر فرقه ای باشند؛ اما بخواهند توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی شود باشد.(515)‏

31 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در محدودۀ قانون

‏آیا حالا که آزاد هستیم دیگر تمام قید و بندها را کنار بگذاریم؟ به مجرد اینکه آزاد شدیم هرچه می خواهیم بگوییم؟ هرچه می خواهیم بنویسیم؟! هر کاری می خواهیم بکنیم؟ این است معنای آزادی که در جمهوری اسلامی است، که قیدها و بندها دیگر برداشته باید بشود؟ هرکس هرچه می خواهد بگوید؟ ولو ضد ملت باشد، ولو ضد اسلام باشد، ولو برخلاف قرآن مجید باشد؟ یا نه، آزادی که می خواهیم ما، آن آزادی که اسلام به ما داده است، حدود دارد آزادی.‏

‏     آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا اینطور است که آزادی که هر ملتی دارد، در حدود قانون آزادی دارد. نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند. آزادی این نیست که مثلاً شما بایستید در کوچه به هرکس رد می شود یک ناسزایی بگویید خدای نخواسته؛ یا با چوب بزنید او را: «من آزادم!».(516)‏

23 / 2 / 58


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 421

نبود آزادی برای گروههای مضر

سؤال: ‏[‏‏آیا برای بهاییها در حکومت آینده، آزادیهای سیاسی و مذهبی وجود دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.‏

سؤال: ‏[‏‏آیا آزادیهایی برای مراسم مذهبی آنها داده خواهد شد؟‏‏]‏

جواب:‏ خیر.(517)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در محدودۀ قانون اساسی و قوانین اسلام

‏در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است، در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هرکس برخلاف قوانین برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت هم هرچه دلش می خواهد بگوید. آزادی در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلام است. در قانون اساسی زمان سابق هم این معنا که هرچه برخلاف قانون اسلام باشد قانون نیست و قانون باید موافق با قوانین اسلام باشد، هست. و هر قانونی که در ایران قانون اساسی که در ایران بخواهد قانونیت داشته باشد، نمی تواند قانونی باشد که برخلاف گفتۀ پیغمبر اسلام، برخلاف گفتۀ قرآن باشد. پس آزادی ـ که گفته می شود که مطبوعات آزادند، بیان آزاد است ـ معنایش این نیست که مردم آزادند که هر کاری می خواهند بکنند؛ مثلاً آزادند دزدی بکنند، آزادند به فحشا بروند، آزادند مراکز فحشا درست کنند. این آزادی آزادی غربی است ـ البته به استثنای دزدی اش ـ این آزادی غربی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که هرکس هر کاری دلش می خواهد بکند ولو اینکه فحشا باشد، ولو اینکه یک کارهایی باشد ناشایسته. اینطور آزادی در‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 422

‏ایران نمی تواند باشد. آزادی در حدود قانون باید باشد. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد؛ در چهارچوب قوانین اسلام، در چهارچوب قانون اساسی، بیانْ آزاد و بحثْ آزاد. این اشتباهی است که می کنند.‏

‏     اینهایی که فریاد از آزادی می زنند، اینها غربزده اند؛ آزادی غربی می خواهند. اینها که دم از دمکراتیک می زنند، اینها همان دمکراتیک غربی را می خواهند، آزادی غربی را می خواهند؛ یعنی بی بندوباری. در غرب هرچه شده است، ما هم باید تَبَع آنها باشیم! اینها جزو غربزده ها هستند.(518)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ممنوعیت فساد و فحشا در اسلام

‏«ما آزادیم هروئین بفروشیم، آزادیم تریاک بفروشیم، آزادیم قمارخانه باز کنیم، آزادیم شرابخانه باز کنیم، شراب فروشی باز کنیم»! همچو «آزادی» نیست. این آزادیها یک آزادیهای غربی است که اینطور چیزها را می آورد. آزادی ای که در اسلام است در حدود قوانین اسلام است. آن چیزی که خدا فرموده است نباید بشود، شما آزاد نیستید که اقدام کنید به آن. همچو آزادی نیست که کسی بخواهد قمار کند، بگویند «آزاد است، خودش می داند»! بله، اگر چنانچه آزادی دموکراتیک بود و جمهوری، جمهوری دموکراتیک بود، آن آزادیها به حسب قاعده اش هست. هرکس دلش می خواهد که دکان شراب فروشی باز کند، باز کند؛ اگر دلش می خواهد هم، قمارخانه باز بکند. مراکز فحشا هیچ مانعی با جمهوری دموکراتیک ندارد. اینها که جمهوری دموکراتیک می خواهند این را می خواهند. یک همچو آزادی را می خواهند. و ما که عرض می کنیم جمهوری اسلامی، این است که روی قواعد اسلام باید باشد. باید مراکز فحشا بسته بشود.‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 423

‏جوانهای ما به مراکز فحشا وارد نشوند.(519)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در حدود مقررات

‏شما آزادید؛ آزادی را صرف کنید در صلاح ملت، در صلاح کشور. و آزادی برای این نیست که هرکس هر کاری می خواهد بکند. قاچاق فروشی بکند، گرانفروشی بکند، سرحدات را به هم بزند، نظام را به هم بزند؛ جهات مقررات ملی و دولتی و اسلامی را ملاحظه نکند. معنای آزادی این نیست. آزادی در حدود مقررات است. مقررات را باید حفظ کرد. کسی حق ندارد به شما تعدی بکند؛ شما آزادید، و کسی حق ندارد شما را محدود کند؛ لکن مقررات را باید همه حفظ بکنیم.(520)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 424