فصل پنجم: جرایم
جرایم علیه اسلام و نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

جرایم علیه اسلام و نظام اسلامی

جرایم علیه اسلام و نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

توهین به روحانیت

‏اگر کسی روحانی را توهین کند به اسم اینکه او بسته به پیغمبر است‏‎ ‎‏به طوری که به انکار پیغمبری و عداوت با پیغمبر و خدا برگردد، او نیز‏‎ ‎‏کافر است؛ نه برای توهین به روحانی بلکه برای انکار رسالت.(286)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتداد

‏مرتد ـ و او کسی است که از اسلام خارج شده و اختیار کفر نموده است بر‏‎ ‎‏دو قسم است: فطری و ملی؛ مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و‏‎ ‎‏مادرش در حال انعقاد نطفۀ او، مسلمان باشد سپس بعد از بلوغش اظهار‏‎ ‎‏اسلام نماید و پس از آن از اسلام خارج شود. و مرتد ملی کسی است که‏‎ ‎‏پدر و مادرش در حال انعقاد نطفۀ او کافر باشند سپس بعد از بلوغ اظهار‏‎ ‎‏کفر نماید پس کافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد سپس بر کفر‏‎ ‎‏برگردد، مانند نصرانی اصلی که اسلام بیاورد سپس به نصرانیتش ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏برگردد.(287)‏

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190

محاربه

‏محارب هر آن کسی است که شمشیرش را برهنه می کند یا آن را تجهیز‏‎ ‎‏می نماید تا مردم را بترساند؛ و می خواهد در زمین افساد نماید، در‏‎ ‎‏خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و‏‎ ‎‏در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه باشد، و‏‎ ‎‏مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن برای کسی که با قصد مذکور،‏‎ ‎‏سلاحش را بکشد در حالی که او ضعیفی است که از ترساندنش، برای‏‎ ‎‏احدی خوفی تحقق پیدا نمی کند، اشکال بلکه منع است. ولی اگر ضعیف‏‎ ‎‏باشد ـ نه به حدی که ترس از ترساندن او متحقق نشود بلکه در بعضی از‏‎ ‎‏احیان و اشخاص تحقق پیدا می کند، ظاهر آن است که داخل در آن‏‎ ‎‏می باشد.(288)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشاعۀ اکاذیب

‏اشاعۀ اکاذیب برای تشویش افکار عامه، برخلاف مصالح اسلام و مملکت،‏‎ ‎‏جرم و قابل تعقیب است.(289)‏

28 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد چماق به دستان

‏این چماق به دستان واجب القتلند؛ همه شان را باید کشت. هرکس پیدا‏‎ ‎‏کند این چماق به دست هایی که مفسد فی الارض هستند و در زمین‏‎ ‎‏دارند فساد می کنند، هر که یکی از اینها را پیدا کرد بکشد او را.(290)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با حکومت اسلامی

‏مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است.‏‎ ‎‏قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 191

‏ جزای آن بسیار زیاد است. من تنبه می دهم به کسانی که تخیل این‏‎ ‎‏معنی را می کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یکوقت‏‎ ‎‏قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می کنم به آنها که جزای آنها‏‎ ‎‏بسیار سخت است در فقه اسلام. قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد‏‎ ‎‏خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است.(291)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نگهداری سلاح غیر مجاز

‏اسلحه و آنچه از اموال دولت در دست اشخاص است، مستقیماً یا توسط‏‎ ‎‏امام جماعت یکی از مساجد، به کمیتۀ مخصوص که از طرف نخست وزیر‏‎ ‎‏تعیین شده است تحویل دهند و قبض رسید بگیرند. تخلفْ حرام و‏‎ ‎‏موجب تعقیب است.(292)‏

24 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قاچاق مواد مخدر

‏یک طایفه هم این قاچاقچیها؛ هروئین فروش و قاچاقچی ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏اسلحۀ‏‎ ‎‏قاچاق می آورد. این هم یک درد و بلایی است که الآن به جان این ملت‏‎ ‎‏افتاده است. اینها درجۀ اول خائنین هستند به این مملکت. تریاک‏‎ ‎‏آوردن و پخش کردن بین مردم، هروئین آوردن و پخش کردن بین‏‎ ‎‏جوانهای ما، ملت ما را از بین خواهد برد. اینها خودشان قبل از اینکه آن‏‎ ‎‏عذاب الهی برایشان بیاید، قبل از اینکه آن شلاق الهی به آنها بخورد،‏‎ ‎‏خودشان ملاحظه بکنند و نکنند. ترک کنند این را؛ این جنایت است،‏‎ ‎‏این کشیدن جوانهای برومند ماست به از بین رفتن، این فساد نسل‏‎ ‎‏است؛ نسل را فاسد می کند.(293)‏

25 / 2 / 58


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192

تعرض بر روحانیون

‏هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون‏‎ ‎‏اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را‏‎ ‎‏تعقیب و مجازات کند.(294)‏

3 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تهاجم فرهنگی

‏روشنفکران ما تحت تأثیر روشنفکران حرفه ای نروند، حقوقدانهای‏‎ ‎‏ما تحت تأثیر حقوقدانهای غربی نروند، وکلای دادگستری ما تحت تأثیر‏‎ ‎‏غربزده ها نروند، قضات ما تحت تأثیر اشخاصی که غربزده اند نروند،‏‎ ‎‏دانشگاه ما تحت تأثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می کنند‏‎ ‎‏نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما، تحت تأثیر اشخاص مفسد نروند.‏‎ ‎‏اینها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد‏‎ ‎‏و همه را بـا هم مجتمـع کـرد، الآن هم می خواهند همین کار را‏‎ ‎‏بکنند.(295)‏

25 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهانت به معصومین

‏هرکه به رسول خدا اهانت کند، هر که به ائمۀ هدیٰ اهانت کند،‏‎ ‎‏واجب القتل است.(296)‏

2 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه

‏برخورد با همۀ گروهها برخورد سالم باید باشد. یعنی اسلام همین طور‏‎ ‎‏است که حتی با دشمنها هم با مسالمت رفتار می کند، مگر آنکه بر ضد‏‎ ‎‏مصالح یک کشوری، مصالح اسلام، توطئه بکنند؛ آنجاست که با شدت‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 193

‏عمل می کند.(297)‏

8 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه و چند‏ ‏دستگی

‏این حقوقدانان، این روشنفکرها، این کذاها، اینها چرا نمی آیند ملحق‏‎ ‎‏بشوند به همین جمعیتها و با همینها در کارشان چرا همه دست به هم‏‎ ‎‏نمی دهند؟ نوشته هایشان جوری باشد که وحدت کلمه ایجاد کند،‏‎ ‎‏گفته هایشان ‏‏[‏‏این‏‏]‏‏ جوری باشد؛ جمعیتهایشان اینطور باشد. چرا‏‎ ‎‏می روند توی مجلس، نمی دانم، وکلا، می گویند که اسلام حالا به درد‏‎ ‎‏نمی خورد؟ جز این است که می خواهند فساد کنند؟ ولو یک کلمۀ مفتی‏‎ ‎‏که یک کسی بگوید، که در کسی تأثیر نمی کند، اما خود این معنی نشان‏‎ ‎‏این را می دهد که رشد نیست. الآن اگر این تمیز می داد که این اسلام بود‏‎ ‎‏که همۀ شما را از خارج کشید به اینجا و حالا آزاد شدید، این اسلام بود که‏‎ ‎‏شما را از انزوا بیرون آورد، شما همه توسری خور سازمان امنیت بودید،‏‎ ‎‏شما همه نمی توانستید اظهار وجود بکنید، حالا که اسلام آمده و شما را‏‎ ‎‏از زاویه ها بیرون کشیده، و از خارج، داخل کرده، واردتان کرده در میدان‏‎ ‎‏عمل، حالا بر ضد همان اسلامی که همچو خدمتی را به شما کرده است،‏‎ ‎‏قیام کردید؟ این باید اسمش را چی گذاشت؟ این اسمش را می گویید‏‎ ‎‏تشخیص نمی دهند؟ یا این قدر با اسلام بد هستند که حتی حاضرند که‏‎ ‎‏امریکا و شوروی به آنها حکومت کند و اسلام حکومت نکند؟ چه جوری‏‎ ‎‏است وضع؟ اصلاح کنند مردم خودشان را! باید این طبقۀ روشن و این‏‎ ‎‏طبقه ای که عرض می کنم، کارآمد هستند، خودشان را اصلاح بکنند. این‏‎ ‎‏طبقۀ مردم زود صالح می شوند، دست نخورده اند اینها. ما هر چی داریم‏‎ ‎‏از این طبقه ای است که ادعا می کنند که ما روشنفکریم و ما حقوقدانیم و‏‎ ‎‏ما ـ نمی دانم ـ طرفدار چه هستیم، ما هر چه داریم از اینها داریم صدمه‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 194

‏می خوریم. چرا دست به هم نمی دهند این کارها را ‏‏[‏‏بکنند‏‏]‏‏؟ چرا‏‎ ‎‏جلوگیری می کنند از این سیلی که راه افتاده است و می خواهد کارها را‏‎ ‎‏اصلاح بکند؟(298)‏

31 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احزاب غیرقانونی

‏دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر‏‎ ‎‏است تمام را توقیف کند، و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه‏‎ ‎‏کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم «حزب» روی خودشان‏‎ ‎‏می گذارند، رؤسای آنها را بخواهد و آنها را محاکمه کند.‏‏(299)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخلال در انتخابات

‏آنهایی که صندوقها را آتش زدند، آنهایی که مانع شدند از اینکه مردم‏‎ ‎‏رأی بدهند، آنها مسْلم نیستند و ما با آنها عمل خواهیم کرد به طوری که‏‎ ‎‏با غیرمسلمین عمل می کنیم، با منافقین عمل می کنیم و آنها را سرکوب‏‎ ‎‏می کنیم.(300)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام مسلحانه

‏با سران حزب منحلۀ دمکرات و دیگر سران ـ که خائنان به ملت و کشور‏‎ ‎‏اسلامی هستند و قیام بر ضد حکومت مرکزی نمودند ـ با شدت عمل‏‎ ‎‏می شود و جوانان عزیز و برومند کُرد آنان را گرفته، و تحویل نیروهای‏‎ ‎‏انتظامی دهند.(301)‏

6 / 6 / 58 


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 195

جرایم مطبوعاتی

‏دادستانهای دادگاهها موظفند که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال‏‎ ‎‏نویسندگان آنها را بر عهده گیرند و هریک از مطبوعات را که توطئه گر و‏‎ ‎‏مخالف مصالح ملت و کشور ندانستند اجازۀ نشر دهند و از نشریات‏‎ ‎‏مخالف مصالح ملت و کشور جداً جلوگیری کنند.‏

‏     ... در صورتی که دادستان شهرستانها نشریاتی را مضر انقلاب و‏‎ ‎‏مصلحت کشور تشخیص دادند موظف به جلوگیری هستند.(302)‏

6 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعرض به مؤسسات و ادارات

‏اینهایی که رفتند الآن تلویزیون را گرفتند و به خیال خودشان یک فتحی‏‎ ‎‏کردند، اینها همان دست نشانده هایی هستند که پرونده های بعضی شان‏‎ ‎‏موجود است. باید آذربایجانیها توجه داشته باشند. یک وقت تحت تأثیر‏‎ ‎‏واقع نشوند که خدای نخواسته برای آذربایجان یک لکه ننگی بشود تا ابد‏‎ ‎‏که آذربایجانی که همیشه طرفدار اسلام بود، حالا اینها به اسم اینکه ما‏‎ ‎‏مثلاً چه می خواهیم و چه می خواهیم، برخلاف مصالح اسلام، برخلاف‏‎ ‎‏دولت اسلام‏‏[‏‏به آشوب دست بزنند‏‏]‏‏. این مسأله، قیام بر ضد اسلام است.‏‎ ‎‏قیام بر ضد دولت اسلام است.(303)‏

18 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام علیه حکومت اسلامی

‏قیام بر ضد حکومت اسلام، خلاف ضروری اسلام است. خلاف اسلام‏‎ ‎‏است بالضروره. حکومت الآن حکومت اسلامی است. قیام کردن برخلاف‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، جزایش جزای بزرگی است. این را نمی شود بگوییم که‏‎ ‎‏یک ملا عقیده اش این است که باید برخلاف حکومت اسلامی قیام کرد.‏‎ ‎‏همچو چیزی محال است، که یک ملایی بگوید؛ یک ملایی عقیده داشته‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 196

‏باشد به این معنا که برخلاف اسلام باید عمل کرد؛ باید شکست اسلام را.‏‎ ‎‏اینها نسبت می دهند به بعضی از مراجع این مسائل را. دروغ است این‏‎ ‎‏حرفها. هرگز نخواهند گفت. قیام بر ضدِ حکومت اسلامی در حکم کفر‏‎ ‎‏است. بالاتر از همه معاصی است. همان بود که معاویه قیام می کرد،‏‎ ‎‏حضرت امیر قتلش را واجب می دانست.(304)‏

18 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتباط با بیگانگان

‏ای «فداییان خلق»! شما از کجا اسلحه آوردید؟ شما وقتی کردستان فساد‏‎ ‎‏هست، می روید به کردستان. حالا که کردستان می بینید که نمی توانید‏‎ ‎‏عمل بکنید، از قراری که می گویند راه افتادند طرف رشت و آن حدود‏‎ ‎‏انزلی و آنجا. اسلحه را از کجا، پول از کجا می آورید شما؟ جز این است که‏‎ ‎‏از خارج است؟ از هر خارجی وقتی که جوانهای ما استفاده بکنند خائنند‏‎ ‎‏پول از خارج بگیرند برای فلج کردن مملکت، اسلحه بگیرند برای فلج‏‎ ‎‏کردن مملکت، بالاترین خیانت این است.(305)‏

4 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترور و انفجار

‏انفجارات جنوب‏‎[1]‎‏ مرا شدیداً متأثر کرده است که چرا سپاه و شهربانی و‏‎ ‎‏ژاندارمری، عده ای خدانشناس ـ وابسته به رژیم فاسد خارجی متکی به‏‎ ‎‏امریکا ـ را دقیقاً شناسایی نمی نمایند و به مجازات نمی رسانند. اینان‏‎ ‎‏مفسدین فی الارض هستند، چه آنان که مستقیماً در اینگونه اعمال‏‎ ‎‏شرکت می نمایند و چه آنان که اینگونه جریانات را هدایت می کنند، و‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197

‏حکم «مفسد فی الارض» روشن است. دادگاههای انقلاب هر چه بیشتر‏‎ ‎‏قاطعیت به خرج دهند تا ریشۀ آنان را بر کَنند.(306)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ و

هرج و مرج طلبی

‏ممکن است در بین شما پاسداران عزیز در سرتاسر کشور، افرادی‏‎ ‎‏خیانتکار نفوذ کرده باشند و با کشیدن بعضی از جوانان پاکدل متعهد، به‏‎ ‎‏انحراف از قبیل سرپیچی از احکام دادگاههای انقلاب و عدم رعایت‏‎ ‎‏انضباط و مقررات و اقدام به مصادرۀ اموال و بازداشت اشخاص بدون‏‎ ‎‏مجوز قانونی، شما را در بین ملت به غیر از آنچه هستید جلوه دهند و‏‎ ‎‏زحمات طاقتفرسای شما عزیزان را در پیشگاه ملت هدر دهند. و باید‏‎ ‎‏بدانید اشخاصی که دعوت به هرج و مرج می کنند، دشمنان شما و‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی هستند، و در صورتی که به چنین اشخاصی برخوردید، به‏‎ ‎‏دادگاهها معرفی نمایید تا با موازین اسلامی و قانونی آنان را مجازات‏‎ ‎‏کنند.(307)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اشکالتراشی اداری

‏اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه ها برای اجرای‏‎ ‎‏امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال تراشی می کنند، به عنوان‏‎ ‎‏ضدانقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند.(308)‏

26 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تضعیف نیروهای مسلح

‏تضعیف قوای انتظامی، سپاه پاسداران، تضعیف اسلام است. ... و این به‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 198

‏آن معنا نیست که نباید آن اشخاص فاسد بیرون بروند. اشخاص فاسد‏‎ ‎‏باید حتماً به دادگاه سپرده بشوند، در هر جا باشند و هر مقامی، آنها باید‏‎ ‎‏به دادگاه سپرده بشوند.(309)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کودتا علیه نظام

‏آنهایی که در این مسائل،‏‎[2]‎‏ در این مسأله آخر همراه بودند با این خیال‏‎ ‎‏فاسد کودتا، تمام اینها به حسب حکم قرآن حکمشان قتل است‏‎ ‎‏بلااستثنا، یک استثنا درش نیست؛ هیچ کس حق ندارد که یک کسی را‏‎ ‎‏عفوش بکند، یک کسی را مسامحه با او بکند. اینهابه حکم اسلام و حکم‏‎ ‎‏قرآن فاسد و مفسد هستند و اینها چهار حکم در قرآن هست که از همه‏‎ ‎‏کوچکتر کشتن است.(310)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحریک به بی نظمی

‏شما گمان نکنید که یک وقت بیایند به شما بگویند که تحریک کنند‏‎ ‎‏شماها را به اینکه بروید سراغ ـ مثلاً ـ پادگانها. یک همچو کاری جایز‏‎ ‎‏نیست و از معاصی بزرگ اسلام است و مخالف رضای خداست و ابداً به‏‎ ‎‏اینها اعتنا نکنید و اگر از این افراد کسی پیدا شد که یک همچو تحریکی‏‎ ‎‏کرد، بگیرید او را و تحویل بدهید به کمیته هایی که هستند، به آنها‏‎ ‎‏تحویلشان بدهید تا آنها را به جزای خودشان برسانند.(311)‏

31 / 6 / 59

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 199

شایعه پراکنی

‏نیروهای انتظامی موظف هستند کسانی را که دست به شایعه سازی‏‎ ‎‏می زنند از هر قشر و گروهی که باشند، فوراً دستگیر و به دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب تسلیم و دادگاههای مذکور آنان را در حد ضد انقلابیون مجازات‏‎ ‎‏نمایند.(312)‏

1 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفوذ ضد انقلاب

‏باید فرماندهان و همۀ افراد قوای مسلح، با کمال دقت مواظب باشند‏‎ ‎‏تا ضد انقلاب در سنگرهای آنان و در جبهه ها نفوذ نکنند و با‏‎ ‎‏تبلیغات باطل خود جنگنده های نیرومند ما را تضعیف ننمایند. و اگر‏‎ ‎‏کسانی به چنین اعمال خیانت باری دست زدند، همه موظف هستند‏‎ ‎‏آنان را دستگیر نموده تسلیم فرماندهان کنند تا به دادگاه تسلیم‏‎ ‎‏نمایند.(313)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترور و ناامنی

‏بعضی از این اشرار که مشغول ترور هستند یا مشغول انفجار بعضی جاها‏‎ ‎‏هستند باید اطلاعات حاصل بشود و پیگیری بشود، و اینها معرفی‏‎ ‎‏بشوند به دادگاهها، و دادگاهها آنها را مجازات کند به آن مجازاتی که‏‎ ‎‏اسلام برای آنها تعیین کرده است. و آن مجازات سختی است.(314)‏

4 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افترا به امام

‏هر کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاهها و چه غیر اینها، هر‏‎ ‎‏کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200

‏مفتری است.(315)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گروههای مسلح غیرقانونی

‏به تمام گروهها و سازمانها و احزاب و دستجات در سراسر ایران‏‎ ‎‏اعلام می شود که اگر سلاح خود را تحویل دهند و اظهار ندامت کنند، به‏‎ ‎‏آنان تأمین داده می شود و می توانند برادروار در کشورشان زندگی‏‎ ‎‏نمایند و آنچه گذشته است، مورد عفو است؛ و اگر به جنایات خود ادامه‏‎ ‎‏دهند، روزی که پشیمان شوند، به حکم اسلام، از آنان پذیرفته نخواهد‏‎ ‎‏شد، و من مطمئن هستم که بزودی روز پشیمانی برای آنان خواهد‏‎ ‎‏آمد.(316)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از منکرات

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای قدوسی، دادستان کل انقلاب‏

‏     از قرار اطلاع منکراتی در سطح شهر تهران انجام می گیرد و‏‎ ‎‏جدیداً مراکز فحشا و مخالف عفت عمومی تجدید شده است. دادستان‏‎ ‎‏محترم موظف هستند در جلوگیری امثال این امور اقدام جدی فوری‏‎ ‎‏نمایند. لازم است دستور دهید که در سطح کشور از این نحو اعمال و‏‎ ‎‏منکرات جلوگیری نمایند و متخلفین را تعقیب نمایند. بدیهی است که‏‎ ‎‏شورای عالی قضایی نیز اقدامات لازم را می نمایند.(317)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

23 / 1 / 60

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 201

مخالفت با قانون

‏من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف‏‎ ‎‏باشم. لکن وقتی قانون شد ‏‏[‏‏تصویب‏‏]‏‏ خوب، ما هم می پذیریم. بعد از‏‎ ‎‏اینکه یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را‏‎ ‎‏تحریک بکند، مفسد فی الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد‏‎ ‎‏فی الارض بکنند.(318)‏

6 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

راهپیمایی غیرقانونی

‏از قراری که به من اطلاع دادند، این گروهکهای فاسد هم فرصت را به‏‎ ‎‏دست آوردند و می خواهند راهپیمایی کنند ـ قوای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏پاسدارها باید به طور جد از سخنرانیهایی که اینطور هستند، جلوگیری‏‎ ‎‏کنند و سخنرانهایی که اینطور هستند، دستگیر کنند. اگر من هم‏‎ ‎‏سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج و برای‏‎ ‎‏گرفتار کردن ملت مسلمان ما، که خونها داده است در راه اسلام، اگر من‏‎ ‎‏هم این کار را بکنم، موظف شرعی هستند این ارگانهای انتظامی و نظامی‏‎ ‎‏که من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثنا ندارد.(319)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتصاب

‏من به سرتاسر کشور، به بازارهای کشور، به همه جایی که مسلمین در‏‎ ‎‏کشور هستند، اخطار می کنم و می گویم که گروههایی درصددند که بازار‏‎ ‎‏را ببندند. اینها همان سرمایه دارانی هستند که امروز می خواهند مفسده‏‎ ‎‏کنند. اینها همان گروهکهای فاسد هستند که اشخاصی را آلت دست‏‎ ‎‏قرار داده اند و می خواهند مفسده بکنند و چنانچه یک همچو امری‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 202

‏بشود، بستن بازارْ امروز‏‎[3]‎‏ و راهپیمایی امروز، بستن بازار و راهپیمایی در‏‎ ‎‏مقابل رسول اکرم است، در مقابل اسلام است و شما هوشیار باشید که‏‎ ‎‏مبادا این گروهکهای فرصت طلب به بهانۀ اینکه چه شده و چه شده‏‎ ‎‏بخواهند راهپیمایی کنند و بخواهند آشوب کنند. محرکین آشوب را،‏‎ ‎‏هرکس می خواهد باشد، با قلم، با زبان، با هرچه بخواهد باشد، معرفی‏‎ ‎‏کنند، من او را خواهم منزوی کرد. بنابراین، من تا سر حد امکان، تا‏‎ ‎‏آنجایی که اسلام را در خطر نبینم و بازیهای سیاسی نخواهد اسلام را و‏‎ ‎‏مسلمین را در خطر بیندازد، به آنها نصیحت می کنم و خاضعانه از آنها‏‎ ‎‏می خواهم که دست بردارند از این شیطنتها و اگر احساس خطر بکنم،‏‎ ‎‏همان طوری که با محمدرضا عمل شد با همه آنطور عمل خواهد شد.‏‎ ‎‏امروز بازار بستن، راهپیمایی کردن، سخنرانیهای انحرافی کردن، تمام‏‎ ‎‏اینها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خدای تبارک و تعالی که‏‎ ‎‏اسلام را برای ما الگو قرار داده است می باشد و حرام است. بستن بازار در‏‎ ‎‏هر جا و راه افتادن در کوچه و محله ها بدون اینکه از طرف وزارت کشور‏‎ ‎‏اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرّم است و قوای انتظامی و‏‎ ‎‏نظامی و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظف اند، شرعاً مکلف اند به‏‎ ‎‏تکلیف الهی که جلوگیری از این مفسده ها بکنند.(320)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتداد جبهۀ ملی

‏«جبهۀ ملی» از امروز‏‎[4]‎‏ محکوم به ارتداد است. بله، «جبهۀ ملی» هم ممکن‏‎ ‎‏است بگویند که ما این اعلامیه را نداده ایم. اگرآمدند در رادیو امروز‏‎ ‎‏بعدازظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اطلاعیه ای که حکم‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 203

‏ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را «غیر انسانی» خوانده، این اطلاعیه‏‎ ‎‏از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آنها هم ما می پذیریم.‏

‏     اسلام درِ رحمتش باز است به روی همۀ مردم.(321)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارعاب و تهدید

‏آنهایی که به اسلام عقیده ندارند و اشخاصی هستند که قیام بر ضد اسلام‏‎ ‎‏کردند و لااقل در خیابانها ریخته اند و آدم کشته اند و شما‏‎[5]‎‏ هم حکم‏‎ ‎‏شرعی اش را می دانید و شما هم می دانید که کسی که مسلحانه در‏‎ ‎‏خیابان بریزد و مردم را ارعاب کند، لازم نیست بکشد مردم را، ارعاب‏‎ ‎‏کند، اسلام تکلیفش را معین کرده است و شما هم مسأله اش را می دانید.‏‎ ‎‏شما همین یک مسأله را بگویید، یک اعلامیه بدهید. مسأله در کتاب‏‎ ‎‏خدا هست که این اشخاصی که مفسد هستند و ریختند توی خیابانها و‏‎ ‎‏مردم را می ترسانند، به حسب حکم خدا، حکمشان این است. شما این‏‎ ‎‏مسأله شرعی را بگویید و از گروه خودتان امضا کنید.(322)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بمبگذاری و انفجار

‏آن که می آید و فرض کنید که یک مادۀ منفجره ای را می خواهد پرت کند‏‎ ‎‏یک جایی، اگر او را گرفتند و حبسش کردند و اگر هم کار را کرده است‏‎ ‎‏یکوقت کشتندش، این دفاع است؛ این فساد را از بین بردن است؛ این‏‎ ‎‏دفع فساد است. آن که این کار را دارد می کند مفسد است، نه شمایی که‏‎ ‎‏دارید دفع می کنید او را.(323)‏

27 / 5 / 60


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

توزیع مواد مخدر

‏کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم‏‎ ‎‏است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و‏‎ ‎‏هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود‏‎ ‎‏است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند.(324)‏

24 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گروههای ضد انقلاب

‏آنچه ذکر شد‏‎[6]‎‏ و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه‏‎ ‎‏با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است‏‎ ‎‏که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای‏‎ ‎‏نقشه های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می کنند و محارب خدا و‏‎ ‎‏رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در‏‎ ‎‏جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و‏‎ ‎‏دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل‏‎ ‎‏شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها،‏‎ ‎‏چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست،‏‎ ‎‏چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال‏‎ ‎‏مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدودۀ‏‎ ‎‏سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام‏‎ ‎‏ندهند.(325)‏

24 / 9 / 61

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205

تجاهر به فسق

‏اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی‏‎ ‎‏میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیری‏‎ ‎‏بشود. و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد،‏‎ ‎‏آن هم باید جلوگیری بشود. آنی که هست این است که ما احکام خدا را‏‎ ‎‏می خواهیم جاری بشود. احکام خدا آن طرفش هست، این طرفش هم‏‎ ‎‏هست؛ آن طرف که نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان‏‎ ‎‏مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن‏‎ ‎‏نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز. در‏‎ ‎‏سرمایه هایشان، درکسبشان، در کارخانه هاشان، در همه چیز، مردم در‏‎ ‎‏آرامش باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی‏‎ ‎‏بکند. و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد. ‏

‏     از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند آنهایی که مخالف با‏‎ ‎‏اسلام هستند، حالا بیایند توی خیابان کار خلاف بکنند؛ برای اینکه حالا‏‎ ‎‏دیگر باید آرامش باشد، این خلاف اسلام است.(326)‏

1 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جاسوسی حزب توده

‏جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد آزادی را به طور مطلق به همه‏‎ ‎‏طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد بلکه هر گروه و حزبی به‏‎ ‎‏کارهای خود مشغول بودند، و بعضی از گروهها که ناشناخته بودند، از‏‎ ‎‏طرف دولت به کار گماشته شدند. لیکن بتدریج فهمیده شد که اینها یا‏‎ ‎‏توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها‏‎ ‎‏کنیم، نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا‏‎ ‎‏غیردولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده و یا‏‎ ‎‏جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم. ‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206

‏     با این مقدار فداکاری که شما و دوستان انجام داده اید، باز گذاشتن‏‎ ‎‏دست کسانی که قصد توطئه نسبت به اسلام و ملت را دارند خیانت است.‏‎ ‎‏همین حزب توده که به قدرت بزرگ شوروی متکی است و می دانید که‏‎ ‎‏جاسوسی برای کشوری می کند که شصت و چند سال از عمر حکومتش‏‎ ‎‏می گذرد و نه در آنجا آزادی و نه حزبی جز حزب خودشان می باشد...‏‎ ‎‏بحمدالله شما با کمال دقت مراقبت نمودید تا آنها را خوب شناختید و‏‎ ‎‏اقدام لازم را نمودید. اینها مثل منافقین و همه گنهکاران باید محاکمه‏‎ ‎‏شوند و به جزای اعمالشان برسند.(327)‏

30 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقدامات خودسرانه

‏بر دولت و قوای اجرایی است که از تجاوز و تخلف هرکس در هر جا‏‎ ‎‏جلوگیری کنند. و کسانی که پس از احضار در محاکم قضایی از حضور در‏‎ ‎‏آن سرپیچی می کنند باید مورد تعقیب واقع و تعزیر شرعی شوند. و‏‎ ‎‏کسانی که از حکم قضات شرعی تخلف می کنند و در مقابل آن مقاومت‏‎ ‎‏می کنند بر خلاف اسلام و امر خداوند عمل کرده اند، و باید مورد تعقیب‏‎ ‎‏واقع شوند. و کسانی که از قاضی شکایت دارند، یا به حکم قاضی اعتراض‏‎ ‎‏دارند، باید به مقامات صالحه رجوع نمایند؛ و به هیچ وجه خودسرانه‏‎ ‎‏عملی را انجام ندهند و باید بدانند که احکام صادره از قضات شرعی‏‎ ‎‏مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و مراجع صالحه ثابت نشده،‏‎ ‎‏واجب العمل است. مجلات و روزنامه ها و رسانه های گروهی توجه داشته‏‎ ‎‏باشند که تضعیف قوۀ قضاییه برخلاف موازین اسلامی است؛ و از پخش‏‎ ‎‏چیزهایی که موجب تضعیف یا توهین مقام قضاست احتراز کنند. این‏‎ ‎‏کشور اسلامی است، و باید هر امری موافق با موازین اسلامی باشد.‏‎ ‎‏شکایت از قاضی یا دادگاه باید به حسب مقررات شرعی باشد. و شاکی هر‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207

‏کس هست حق ندارد در مطبوعات یا رسانه های گروهی یا در مجامع‏‎ ‎‏عمومی طرح دعوا کند، و علیه قوۀ قضاییه جوّسازی نماید. و روزنامه ها و‏‎ ‎‏مجلات و رادیو تلویزیون توجه به این مسائل و اشباه آن را داشته‏‎ ‎‏باشند.(328)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتباط با گروههای مسلح

‏رسیدگی به خانۀ تیمی و انباشتن اسلحه، آن هم با پول ملت، به اسم‏‎ ‎‏کمک به سازمانهای به اصطلاح آزادیبخش. اصولاً یک همچو اعمالی‏‎ ‎‏بدون دخالت دولت جرم است. و باید ایشان، که صلاحیت این امر را ولو‏‎ ‎‏واقعاً برای این سازمانها باشد ندارد و دخالت در حکومت است، جواب‏‎ ‎‏بدهد... باید تمام فعالیتها که به اسم کمک به سازمانهای به اصطلاح‏‎ ‎‏آزادیبخش است قطع شود، و تمام کسانی که در این امور دخالت‏‎ ‎‏داشته اند محاکمه شوند.‏‎[7]‎‏(329)‏

12 / 7 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توهین به اهل بیت(ع)

‏بسمه تعالی‏

‏آقای محمد هاشمی، مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ‏

‏     با کمال تأسف و تأثر روز گذشته از صدای جمهوری اسلامی مطلبی‏‎ ‎‏در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید.‏‎ ‎‏فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می گردد، و‏‎ ‎‏دست اندرکاران آن تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208

‏توهین در کار بوده است، بلاشک فردتوهین کننده محکوم به اعدام‏‎ ‎‏است. اگر بار دیگر از اینگونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و‏‎ ‎‏مجازات شدید و جدی مسئولین بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در‏‎ ‎‏تمامی زمینه ها قوۀ قضاییه اقدام می نماید.(330)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

9 / 11 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارتداد سلمان رشدی

‏بسمه تعالی‏

إنا لله و انا الیه راجعون 

‏به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب «آیات‏‎ ‎‏شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده‏‎ ‎‏است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند.‏‎ ‎‏از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را‏‎ ‎‏اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین‏‎ ‎‏نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله . ضمناً اگر‏‎ ‎‏کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را‏‎ ‎‏به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمة‏‎ ‎‏الله و برکاته.(331)‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

25 / 11 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ثبات حکم اعدام سلمان رشدی

‏بسمه تعالی‏

‏[‏‏رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209

‏جمهوری اسلامی نسبت می دهند که اگر نویسندۀ کتاب آیات شیطانی‏‎ ‎‏توبه کند حکم اعدام دربارۀ او لغو می گردد. امام خمینی ـ مدّ ظلّه ـ‏‎ ‎‏فرمودند:‏‏]‏

‏     ‏‏این موضوع صددرصد تکذیب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و‏‎ ‎‏زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ‏‎ ‎‏خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.‏

‏ ‏‏[‏‏حضرت امام اضافه کردند:‏‏]‏

‎     ‎‏اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا‏‎ ‎‏سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که‏‎ ‎‏در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او‏‎ ‎‏بپردازند.(332)‏

29 / 11 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای فسق

‏بـه حسب موازین شرعیه، اگر کسی مطلع باشد که یک نفر مشخص‏‎ ‎‏خلاف کرده و مُتَجاهِرِ به فسق نباشد، افشای آن فسق مخالف شرع‏‎ ‎‏است.(333)‏‎[8]‎

28 / 8 / 64

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210

  • )) اشاره به سلسله انفجاراتی که توسط ایادی رژیم بعث عراق در شهرهای خوزستان و خطوط لولۀ نفت به وقوع پیوست.
  • )) مراد «کودتای نوژه» می باشد که در شب 19 / 4 / 59 توسط خیانتکاران فراری و مشارکت مستقیم مزدوران صهیونیسم و امپریالیسم جهانی طراحی شده بود و با استعانت از الطاف الهی درهم کوبیده شد.
  • )) اشاره به دعوت به اعتصاب بازاریان تهران برای مقابله با لایحۀ قصاص.
  • )) اشاره به اطلاعیۀ جبهه ملی در رد لایحۀ قصاص و دعوت از مردم برای تظاهرات علیه آن.
  • )) اشاره به احزاب و جمعیتهایی نظیر نهضت آزادی که از منافقان حمایت می کردند.
  • )) اشاره به بندهایی از منشور قضایی انقلاب. برای اطلاع از متن کامل آن رجوع شود به ص 115ـ 119، فیش شماره 162.
  • )) منظور، سیدمهدی هاشمی بوده است. وی یکی از مسئولان دفتر آیت الله منتظری و مسئول دفتر نهضتهای آزادیبخش وزارت امور خارجه بود که به واسطۀ ارتکاب جرایم دستگیر و محاکمه و اعدام شد.
  • علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع از مواضع حضرت امام رجوع شود به:     1. صحیفه امام؛ ج 6، ص 68ـ69.     2. همان؛ ج 9، ص 316ـ317.     3. همان؛ ص 351ـ352.     4. همان؛ ج 14، ص 376.     5. همان؛ ص 451ـ455.     6. همان؛ ص 457ـ465.     7. همان؛ ص 492.