فصل چهارم: آداب قضا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: آداب قضا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

               فصل چهارم: آداب قضا

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ تحقیقات مقدماتی‏

‏ شیوۀ رسیدگی و استماع دعاوی‏


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166