مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.عنوان ونام پدیدآور: قضا وقضاوت از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین علی‌اصغر اعظمی، بیژن سلیمانی‌فارسانی.مشخصات ویرایشی: ویراست2.مشخصات نشر: تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1383. مشخصات ظاهری:  317 ص.فروست: تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر بیست ودوم.    ISBN:   964 - 335 - 359 - 1   :شابک  یادداشت: کتابنامه: ص. 293 ـ 317؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1379.عنوان روی جلد: قضا وقضاوت در اندیشه امام خمینی.موضوع: خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره قضاوت / قضاوت ـ ـ جنبه های مذهبی ـ ـ اسلام/   شناسه افزوده:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی/  اعظمی، علی‌اصغر؛  سلیمانی‌فارسانی، بیژن؛ گردآورنده.رده بندی کنگره:  6 ق 6 ق/ 5/ 1574       DSR  رده بندی دیویی:  0842/ 955شماره کتابشناسی ملی:  1108 ـ 80 م                                              

      

      

       

       کد/ م 458

 

Transparent

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قضا وقضاوت از دیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتر بیست‌ودوم) ‎ ‎

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

تدوین: علی‌اصغر اعظمی، بیژن سلیمانی‌فارسانی

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ سوم:   1390 / 2000 نسخه

قیمت:  5000  تومان 

‏ ‏

‏                  ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV