ا‏لمقصد ا‏لرابع : فی ا‏لعامّ وا‏لخاصّ
ا‏لفصل ا‏لسادس : فی جواز تخصیص ا‏لعامّ با‏لمفهوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فاضل موحدی لنکرانی، محمد

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : عربی

ا‏لفصل ا‏لسادس : فی جواز تخصیص ا‏لعامّ با‏لمفهوم

الفصل السادس فی جواز تخصیص العامّ بالمفهوم

‏ ‏

‏وفیـه مقامان :‏

‎ ‎

کتابمعتمد الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 323