فصل سوم: اهداف و مأموریتها
حفظ اسلام و کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حفظ اسلام و کشور

حفظ اسلام و کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، حافظ منافع ملت 

‏ارتش و ژاندارمری و پلیس نیز باید بدانند که از این به بعد آنها حافظ‏‎ ‎‏مصالح و استقلال مردم مسلمانند، و اگر کسی به آنها حمله کند از مردم‏‎ ‎‏مسلمان نیست و از عمال اجانب است. و باید نیروهای مسلح با قدرت از‏‎ ‎‏منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هرگونه حمله ای را به خود و به‏‎ ‎‏نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند.(214)‏

28 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نگهبان ملت و کشور

‏ارتش باید نگهبان یک ملت باشد و نگهبان کشور باشد.(215)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تجهیز نیروهای سپاه

‏رؤسای ارتش موظف اند که اسباب جنگ برادرهای ما را، برادرهای‏‎ ‎‏پاسدار ما را فراهم کنند. تَعلُّل نکنند؛ آنها را مجهز کنند.(216)‏

8 / 6 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 113

جذب و هدایت دلهای مردم 

‏اسلام اگر ارتش دارد برای این دارد که این ارتش مردم رابیاورد برای‏‎ ‎‏هدایت، نه ارتش برود یک جایی رابگیرد. ارتش می خواهد قلوب را‏‎ ‎‏جلب کند. اسلام آمده است که قلوب یک انسان را، قلبهای انسانها را که‏‎ ‎‏سرگردان هستند و کمال مطلق ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ دنبالش هستند و نمی دانند‏‎ ‎‏کجاست، این سرگردانها را می خواهد هدایت کند؛ راهنمایی کند به آن‏‎ ‎‏راهی که به آنجا می رسند. در قرآن و در نماز می خوانید: ‏اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ‎ ‎المُسْتَقیم‏. یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال‏‎ ‎‏مطلق می رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود و‏‎ ‎‏بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند، اطلاع بر‏‎ ‎‏آن ندارد؛ خداست که اطلاع دارد بر این راه مستقیم؛ یعنی، آن راهی که‏‎ ‎‏انسان را از این آشفتگیها و از این حیرتها بیرون می آورد و می فرستش‏‎ ‎‏طرف یک راهی که منتهی الیهش خداست.(217)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلب قلوب مردم

‏ارتش اسلام برای این آمده است که مردم را صید کند و قلوب آنها را به‏‎ ‎‏دست بگیرد، نه مردم را بخواهد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ جهات مادی به دست بیاورد.(218)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ روحیۀ برادری 

‏ما باید کوشش کنیم، هم تکلیف ملیمان است، هم تکلیف الهیمان است،‏‎ ‎‏کوشش کنیم به اینکه این کشور را حفظش کنیم. و این کشور حفظش به‏‎ ‎‏این است که ارتش یک ارتش اسلامی جانباز باشد و با ملت همراه باشد،‏‎ ‎‏منسجم باشد. خود ارتش هم منسجم باشند با هم.‏

‏     و سایر قوای مسلح هم با ارتش برادر باشند ـ که هستند ـ سپاه‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 114

‏پاسداران را شما در آغوش بگیرید؛ آنها شما را در آغوش بگیرند. همۀ‏‎ ‎‏شما در این مسائل باید کوشا باشید که مملکت خودتان را نجات‏‎ ‎‏بدهید.(219)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ اسلام عبادت است 

‏الان هم عنایت خدا به شما، به همۀ این ملت هست. شما که قوۀ این‏‎ ‎‏ملت هستید و خدمتگزار برای جمهوری اسلامی هستید و نگهدار این‏‎ ‎‏جمهوری هستید و نگهبان در جبهه ها هستید، مورد عنایت خدا‏‎ ‎‏بیشتر هستید. شما در آن جا یک کاری که بکنید مثل یک عبادت‏‎ ‎‏طولانی است که ماها در این جا می کنیم. شما مطمئن باشید که وقتی‏‎ ‎‏یک قدم برای خدای تبارک و تعالی بردارید، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏عنایتش را به حسب همین رحمتی که دارد، به واسطۀ او بیشتر جلو‏‎ ‎‏می آید.(220)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115