فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی
شرکت در جنگ تحمیلی
متوقف کردن دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

متوقف کردن دشمن

متوقف کردن دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی در برابر دشمن 

‏تبریک به ارتش و قوای مسلح و ملت که چنین ارتشی دارند که با‏‎ ‎‏مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیز خود را از شرّ جنود‏‎ ‎‏ابلیس ـ که با پشتیبانی دو قدرت بزرگ و سایر قدرتهای وابسته، به‏‎ ‎‏کشور عزیزمان هجوم نموده اند ـ نجات داده و چون سدی عظیم و‏‎ ‎‏بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و می کنند.(380)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خدمت در زیر آتش دشمن 

‏همین ارتش است که الآن دارد در آنجایی که دائماً آتش می ریزد زیر‏‎ ‎‏آتش دارند خدمت می کنند. اینها برای کی می کنند؟ اینها برای کشور‏‎ ‎‏اسلامی و برای اسلام.(381)‏

6 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جانفشانی در جبهه ها

‏این ارتشی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که هست الان و دارد جانفشانی می کند و دارد در‏‎ ‎‏جبهه ها خون خودش را می دهد و می خواهد دفاع کند از کشور‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 203

‏خودش.(382)‏

1 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حضور قهرمانانه ارتش در مرزها

‏نیروی زمینی قهرمان که در حقیقت در تمامی حوادث در نوک پیکان‏‎ ‎‏حملات ناجوانمردانۀ دشمنان بوده است، بحق چهرۀ راستین و‏‎ ‎‏شکست ناپذیر و استوار خویش در دفاع از مرزهای گستردۀ کشورمان را‏‎ ‎‏نشان داد. حضور و آمادگی دفاعی در مرزهای غرب و جنوب و‏‎ ‎‏شمال غرب با آنهمه خصوصیات جغرافیایی و با سرما و گرمای‏‎ ‎‏طاقتفرسای مناطق، آن هم با کمبودها و محاصره ها کار آسانی نبوده‏‎ ‎‏است.(383)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204