فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی
شرکت در جنگ تحمیلی
تاخت بر دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

تاخت بر دشمن

تاخت بر دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حملۀ شجاعانه به مراکز نظامی عراقی 

‏دیروز یک شجاعت بی سابقه ای نیروی هوایی به خرج داد، و‏‎ ‎‏جنگنده های اینها تا آخرین نقطۀ عراق رفت و آنها را در آنجا سرکوب‏‎ ‎‏کرد... بحمدالله دیروز یک شجاعت نمونه ای به خرج دادند و بدون اینکه‏‎ ‎‏خسارتی بر خودشان وارد بشود، کوبیدند عراق را و فهماندند که چنانچه‏‎ ‎‏خوف این نبود که اشخاص بیگناه یک وقت در این امور پایمال بشوند ـ به‏‎ ‎‏ملت عراق اینها علاقه دارند ـ اگر این خوف نبود، به دولت عراق‏‎ ‎‏می فهماندند که او لایق این نیست که در مقابل این جوانهای ما‏‎ ‎‏ایستادگی کند.(384)‏

16 / 1 / 60

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 204

اهمیت عملیات بزرگ « اِچ 3»

‏من کم کم از بزرگی این عملی‏‎[1]‎‏ که آقایان انجام دادند و طرح ریزی که‏‎ ‎‏آقایان کردند، هرچه بیشتر صحبت شد بیشتر عمق مطلب را فهمیدم.‏‎ ‎‏این مسأله ثابت کرد که بحمد الله جوانان عزیز ما با اتکا به ایمان و خدا‏‎ ‎‏کارها را طوری انجام دادند که نظیر اعجاز بود و من اگر از دعا چیزی‏‎ ‎‏بالاتر می دانستم آن را به آقایان هدیه می کردم، لکن دعای برای شما که‏‎ ‎‏من می کنم و کردم از همۀ هدیه ها بالاتر است. و من از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می خواهم که شما آقایان در همۀ مراحل موفق باشید و کشور‏‎ ‎‏خودتان و اسلام عزیز را حفظ کنید.(385)‏

18 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تقویت روحیۀ نظامی

‏این را فرماندهان دیگر باید توجه بکنند ـ کوشش کنید که این‏‎ ‎‏پیشرفتهایی که ‏‏[‏‏ارتش‏‏]‏‏ می کند یک قدری زیادتر باشد؛ برای اینکه‏‎ ‎‏ممکن است که صدام و دوستان صدام تبلیغ کنند در آنجا که این‏‎ ‎‏فرماندهی که کنار رفته است،‏‎[2]‎‏ حالا دیگر ضعف پیدا کرده است ارتش. ...‏‎ ‎‏و روحیۀ ارتش خودشان را با این حقه بخواهند بالا ببرند و روحیۀ ارتش‏‎ ‎‏ما را بخواهند پایین بیاورند. ‏

‏     شما اگر بعد از این واقعه، یکی دو تا پیروزی پیدا بکنید، این مطلب‏‎ ‎‏هم شکسته می شود و نمی تواند صدام دیگر تبلیغ بکند به اینکه نه،‏‎ ‎‏دیگر روحیه ها ضعیف شده است؛ نه، روحیه ها سرجای خودش هست،‏‎ ‎‏مسأله ای هم واقع نشده است و ارتش هم همه چیزش سر جای خودش‏‎ ‎‏است، فرماندهان سر جای خودشان هستند، هیچ قضیۀ تازه ای‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 205

‏واقع نشده.(386)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اهمیت پیوستن ارتش به ملت 

‏شما هستید که این افتخار را برای ارتش و برای قوای نظامی در دنیا ثبت و‏‎ ‎‏در پیش خدای تبارک و تعالی ثبت کردید. کاری که شما عزیزان در آن‏‎ ‎‏روزها، در روز نوزدهم‏‎[3]‎‏ انجام دادید از حیث معنویت بزرگترین کارها و با‏‎ ‎‏ارزشهای دنیایی هم بزرگترین ارزشها بود. آن روزی که باز پیروزی به آنجا‏‎ ‎‏نرسیده بود که مورد اطمینان باشد و شما در معرض خطر بزرگ بودید، از‏‎ ‎‏جان گذشته و به اسلام پیوستید و از سپاه اسلام شدید. خداوند این افتخار‏‎ ‎‏را برای شما حفظ کند. و شما را در دو جهان سعادتمند فرماید.‏‏(387)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

استعانت از امدادهای غیبی

‏در این جنگ تحمیلی و دفاع از حق، ارتش ایران و دیگر قوای مسلح بر‏‎ ‎‏جهانیان ثابت کردند که مجاهدین در راه هدف و اسلام و میهن معظّم از‏‎ ‎‏یک قدرت غیبی مافوق طبیعت و برتر از محاسبات کاخ نشینان ستمگر‏‎ ‎‏برخوردارند که با ارزیابی کوردلان خدانشناس نمی توان سنجید و با‏‎ ‎‏معیارهای الحادی درست نخواهد شد. با کدامین سنجشها و معیارها‏‎ ‎‏می توان «فتح مبین» را تحلیل کرد.(388)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

مقابله با تجاوز دشمن بعثی

‏آن روز که اول انقلاب بود و ارتش و سپاه و دیگر قوای مسلح ما آمادگی کافی‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 206

‏نداشتند، صدام با همۀ تجهیزات و خیانت بعضی عناصر دست اندرکار،‏‎ ‎‏ناگهان از زمین و هوا و دریا به ایران تاخت و غافلگیرانه قسمت بزرگی از‏‎ ‎‏کشور ما را اشغال نمود. نیروهای مؤمن و جوانان فداکار به مجرد اطلاع راه را‏‎ ‎‏بر آنان بستند، و عقابان تیز پرواز نیروی هوایی مواضع نظامی سرتاسر‏‎ ‎‏عراق را در هم کوبیدند، و اگر نبود تعهد اسلامی آنان و خوف هلاکت‏‎ ‎‏بیگناهان و خرابی اماکن ملت برادر عراق که تاکنون نیز دست آنان را همین‏‎ ‎‏انگیزه بسته است چنان درس عبرت آمیزی به حزب کافر بعث می دادند که‏‎ ‎‏بعضی از دولتهای منحرف منطقه و غیر آن هوای مبارزه با ملتی که‏‎ ‎‏شهادت را تحفۀ آسمانی می دانند، به سر نپرورانند.‏‏(389)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نیروی هوایی و درس عبرت به دشمن 

‏تیمسار سرتیپ ستاری، فرمانده محترم نیروی هوایی ارتش جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران، و تیمسار سرتیپ دوم انصاری، فرمانده هوانیروز ارتش‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران ‏

‏خلبانان عزیز و قهرمان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران و خلبانان‏‎ ‎‏دلیر و شجاع هوانیروز‏

‏     اینجانب از زحمات طاقتفرسای شما و تمامی افراد متعهد و‏‎ ‎‏دلسوزی که به نحوی از انحا در آمادگیهای پروازها دست دارند تشکر‏‎ ‎‏می نمایم. شما در طول جنگ تحمیلی، بخصوص در شرایط حساس‏‎ ‎‏امروز، از رزمندگان صحنه های نبرد و میهن اسلامی مان با تمام توان‏‎ ‎‏دفاع نموده و می نمایید. ‏

‏     شجاعت شما دل تمامی میهن دوستان و اسلام باوران را شاد کرده‏‎ ‎‏است. شما در صحنه های سخت کارزار به دشمنان میهن عزیزمان‏‎ ‎‏آموختید که دیگر خیال تعرض به کشورمان و مکتب حیاتبخش‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 207

‏هم میهنانمان را ننمایند. ‏

‏     اینجانب دست یکایک شما را می فشارم، و از صمیم جان به شما دعا‏‎ ‎‏می کنم. خدا یار و نگهدارتان باد. به امید پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر‏‎ ‎‏جهانی.(390)‏

6 / 5 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت و ایثار نیروی هوایی و دریایی 

‏شجاعتها و رشادتهای بی نظیر نیروی هوایی و هوانیروز و خلبانان دلاور در‏‎ ‎‏نفوذ به اعماق خاک دشمن و رویارویی با مدرنترین امکانات اهدایی‏‎ ‎‏استکبار به صدامیان و دفاع از حریم هوایی کشور نشانۀ تعهد، عشق و ایمان‏‎ ‎‏آنان به خدا و اسلام و میهن اسلامی است... نیروی دریایی نیز همچون‏‎ ‎‏سایر نیروها بحمدالله در آبهای خلیج فارس و مرزهای آبی کشور در عرصۀ‏‎ ‎‏دفاع مقدس از کشور اسلامی مان چون نگینی درخشنده است و بر عرشۀ‏‎ ‎‏کشتیِ افتخار و صلابت خود استوار ایستاده است. رویارویی آنان با نیروی‏‎ ‎‏دریایی دشمن و آنهمه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و‏‎ ‎‏بازرسی کشتیهای در خلیج فارس و تنگۀ هرمز و مهمتر از همه نبرد‏‎ ‎‏قهرمانانۀ آنان در برابر امریکای متجاوز و حضور جدی آنان در آبهای‏‎ ‎‏بین المللی نشانۀ اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است و ملت‏‎ ‎‏ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفاداری افتخار کند.‏‏(391)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

  • )) بمباران و انهدام هواپیماهای شکاری بمب افکن و ترابری مستقر در پایگاه الولید (3ـH) در منتهی الیه غرب این کشور در جوار مرز مشترک با اردن در تاریخ پانزدهم فروردین ماه 1360 که این عملیات در نوع خود بسیار استراتژیک و غیرقابل باور بود.
  • )) اشاره به عزل بنی صدر از فرماندهی کل قواست.
  • )) اشاره به پیوستن نیروی هوایی ارتش به انقلاب و مردم دارد.