فصل هفتم: رهنمودها و هشدارها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم: رهنمودها و هشدارها

فصل هفتمرهنمودها و هشدارها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از دسته بندیهای سیاسی و نفوذ گروهها

هوشیاری در برابر توطئه های عوامل استکبار


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 211

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 212